Sök
Prenumerera

Delat ägande inom mobilitet öppnar upp för nya affärsmodeller

Rolf Hellermann
08.11.2020 | 4 minutes

Jag säger inte att delningsekonomi helt kommer att ta över enskilt ägande, eller att det för den delen kommer att gå fort. Leverantörer av bilar kommer fortfarande att sälja dessa som ”ägodelar” i framtiden. Men köparna kommer i ökad utsträckning kunna delas in i entusiaster eller samlare. Eftersom eget ägande medför flera åtaganden kan det bli så att de nya möjligheterna till flexibilitet inom mobilitetsområdet inte längre rättfärdigar eget ägande av en bil. I ett  blogginlägg från förra året analyserade jag affärsidéer som kom ur den nya delningsekonomin och hur de samordnades över olika digitala plattformar, liksom de bakomliggande ekonomiska processerna. Då förutspådde jag att enbart en affärsidé som innebär att konsumenter delar något inte skulle räcka. Istället måste processerna i ett företag anpassas till delningsekonomins nya möjligheter. Särskilt inom bilindustrin, som tidigare mest handlade om att sälja så många bilar som möjligt, måste nya processer till för att också nå dem som inte vill äga en bil. Detta säger jag inte för att avskräcka, utan för att motivera vår tids pionjärer till att hitta lösningar för att förenkla komplexa processer.

Lynk & Co: s trendsättande bildelningsstrategi

En av dessa nutida pionjärer som fokuserar på att revolutionera mobilitetsbranschen är Lynk & Co. De fann att bilar i genomsnitt spenderar hela 96 procent av sin tid parkerade framför våra hem. Många människor, särskilt i städer, vill inte längre äga en bil själva. De vill kunna ta sig runt när de behöver det, men gillar inte att bara ha bilen stående. Det passar inte in i deras hållbara och effektiva livsstil. Därför lanserar Lynk & Co en exklusiv, banbrytande medlemsmodell med en enkel prissättningsstruktur, maximal flexibilitet och en bindningstid på bara en månad. Ett alternativ där man kan registrera sig för ett gratis medlemskap och nyttja bilar som ägs av andra medlemmar sätter stopp för perioder där bilen bara står. Det är i slutändan fördelaktigt för alla parter. Å ena sidan minskar kostnaden för bilägaren, och medlemmarna kan använda tillgängliga bilar spontant. Detta är alltså ett koncept som är helt banbrytande trots sin enkelhet.

Bakom det enkla gömmer sig ofta något komplext

Men även saker som verkar enkla kan ju som bekant innebära en hög grad komplexitet i praktiken. För att kunna ge denna enkelhet till slutanvändaren måste de tekniska processerna i bakgrunden utvecklas i linje med idén. Unika tjänster, liksom de som erbjuds av Lynk & Co, måste först omsättas till skräddarsydda och automatiserade bakgrundsprocesser. Om ett företag vill locka kunder i flera länder bör de vända sig till en internationellt positionerad leverantör som förstår lokala behov och kulturer, och kan översätta denna kunskap till processer. Affärsmodeller som erbjuder medlemskap som Lynk & Co är ganska ovanliga i fordonsindustrin. Detta eftersom implementeringen av tjänsterna är mer komplexa än en månatlig prenumeration på exempelvis en streamingtjänst. När det gäller Lynk & Co får medlemmarna pengar om de delar sin bil med andra medlemmar. Trots komplexiteten i backend-delen av tjänsten måste kundupplevelsen förbli central under hela kundresan. Därför bör processerna automatiseras så mycket som möjligt, medan kundkommunikationen förblir så personlig som möjligt. Det gäller i alla led, vid registrering, betalning samt kommunikation till kund vid uteblivna betalningar.

Teknik som möjliggör tillväxt

Vi på Arvato Financial Solutions kan hjälpa lovande idéer att bli ekonomiskt livskraftiga och att förvandlas till växande affärsmodeller. Med vår breda branscherfarenhet täcker vi hela processkedjan i bakgrunden och kan förenkla alla underliggande finansiella processer. Vi hjälper företag att minska risken för utestående betalningar och återbetalningar, samtidigt som vi garanterar slutkunden en optimal upplevelse genom att erbjuda flera olika betalningsalternativ, allt efter behov. Kort och gott tar vi hand om de backendprocesser som gör det möjligt för företag att snabbt möta nya trender och växa. Vår passion är att möjliggöra innovativa idéer genom att förenkla det som är komplext. På så vis kan stora delar av samhället dra nytta av hållbara nya affärsmodeller.

Kontakta oss:
Rolf Hellermann
CFO, Bertelsmann SE & Co. KGaA