Sök
Prenumerera

Framtida transporter och betalningsmodeller

Kemal Kalkan
26.04.2020 | 4 minutes

Experterna verkar överens: transportsätten i både städer och på landsbygd kommer att genomgå en stor förändring kommande år. Knäckfrågan är hur denna förändring kommer att se ut. Vilka transportmedel och affärsmodeller, som t ex direktförsäljning, abonnemang och bildelning, finns kvar på lång sikt? Blir det ett fåtal aktörer som dominerar, eller kommer marknaden vara lika snabbföränderlig som idag? Och hur övervinner man det kanske allra största hindret – att få människor att ändra sina transportsätt, rent praktiskt?

Enligt studien “Mobility Futures: 2030 Forecast” kommer vändpunkten i större städer år 2030. Fler personer kommer då att cykla, åka kollektivt och promenera istället för att ta bilen. Denna förändring är helt nödvändig, då många städer står inför en massiv trafikinfarkt. Även på landsbygden krävs alternativ till personbilar, för att minska miljöpåverkan.

Bilpooler spelar en viktig roll

Hittills har personbilar utgjort basen för de flesta mobilitets- och delningstjänsterna. Vitsen med delningstjänster är just att motivera folk att lämna bilen hemma, eller åtminstone dela den med andra. Detta för att sätta stopp för trafikkaos i städer och minska miljöpåverkan.

Men inom delningsmarknaden råder hård konkurrens. Tjänsteutbudet växer extremt snabbt. Delningsmarknaden består av allt från små, lokala startups, till stora leverantörer som backas upp av biltillverkare eller mobilitetsplattformar – från Uber till “Share Now”, ett bilpoolsamarbete mellan BMW och Daimler som inte kräver fasta hållplatser för bilarna. Förra året lanserades Share Now i tio europeiska länder, men redan nu försvinner tjänsten på en tredjedel av platserna. Tomrummet fylls i stället av lokala leverantörer.

Mikromobilitet på frammarsch

Trots den stora utbredningen av bilar växer alternativa lösningar fram i olika nischer, om än långsamt. Hyrcyklar har funnits länge, och har nu fått sällskap av elscootrar och andra eldrivna fordon som vespor och mopeder i många europeiska storstäder. Men elscootrar kan inte ensamma driva på en förändring av hur vi transporterar oss. De har dock potential att bli viktiga beståndsdelar i ett nytt, eldrivet resande. Speciellt i mindre städer och bostadsområden kan de utgöra en del av resekedjan, för att t ex transportera en resenär till närmaste tågstation.

Hur ska städer och orter påverka transportsätten?

Förändringen inom mobilitet och hur vi transporterar oss drivs naturligtvis inte endast på av tjänsteleverantörer. Det krävs också ändringar på politisk nivå. Städer och mindre orter måste ta itu med frågan om hur trafik och miljöpåverkan ska minska. Den ofta alltför glesa kollektivtrafiken utanför citykärnorna måste åtgärdas. Det krävs attraktiva alternativ till bilar som den breda massan väljer.

Gör det komplexa enklare

Satsningar på att göra det enklare att välja miljövänliga transporter handlar också om de underliggande finansiella transaktionsprocesserna, inklusive flexibla betalningsmodeller, skuldindrivning och inkasso. Leverantörernas avgiftsmodeller kan variera lika mycket som deras erbjudanden. Delningstjänster kan till exempel ta betalt per kilometer, per dag, timme eller minut, med priser som varierar beroende på tidpunkt och antal användare per resa, allt kombinerat på en och samma räkning. Man kan fråga sig hur detta kan konsolideras för att göra saker enklare för användarna. Någon som lyckats är reseappen UbiGo, där avgifterna för olika transportslag slås samman i en enda räkning.

På Arvato satsar vi också på att göra det enklare för användarna, och förstår hur oerhört värdefull en smidig kundresa är. Vår totallösning för finansiering och betalning för parkeringsbranschen kan anpassas helt efter system och behov. Vi erbjuder allt från administration av ANPR-fakturering, till köp och hantering av kontrollavgifter. Vår månadsfakturering för parkeringsavgifter sparar både tid och pengar för bilister ­­- både idag och i framtiden.

 

Detta blogginlägg är en översatt och omskriven version av ett original av Kay Dallmann, Senior Vice President Accounting, på Arvato.

 

Kontakta oss:
Kemal Kalkan
Sales Manager