Sök
Prenumerera

Den stora katalysatorn: Hur abonnemangsmodeller kan bidra till mer hållbar konsumtion

Kay Dallmann
23.12.2021 | 4 minuter

Delningsekonomin ökar i popularitet

Särskilt västvärlden präglas fortfarande av traditionella linjära konsumtionsvanor. Dessa har till stor del formats av att ”allt finns i en butik” med allt större urval och tillgänglighet, och där det bara krävs ett klick för att köpa en vara. Konceptet nådde sin topp i början av 2000-talet och bygger på komplexa pelare, nämligen bekvämlighet, urval, säkerhet, förtroende och ett lågt pris. 

 

Nästan samtidigt – och pådrivet av en rad olika faktorer – har delningsekonomin vuxit fram. Miljarder människor runt om i världen har börjat förstå att det inte bara är digitalt innehåll som musik och filmer som kan delas, utan även fysiska tillgångar som bostäder och bilar. Detta innebär att vi går från en direkt-till-konsument-relation (d2c) till en direkt-till-många-relation (d2n). Det väcker frågor inom flera olika områden, där d2n-relationer skiljer sig från traditionella linjära konsumtionsmönster. 

Fem viktiga frågor för delningsekonomin

  • Onlineförmedling: Delningsekonomin har formats av Internets framväxt. Tekniken underlättar delning av transaktioner och minskar informationsasymmetrin mellan parterna i en transaktion, vilket jämnar ut spelplanen.

 

  • Användning: Kan delning göra det möjligt med ett ökat nyttjande av värdefulla tillgångar och därmed inte bara minska spillet utan också tiden som produkter, bilar eller lägenheter inte används?

 

  • Förhållande: Delningsekonomin kännetecknas av samverkan och relationer mellan grupper av människor istället för enbart mellan köpare och säljare. I vilken utsträckning är dessa relationer beroende av tillit mellan de inblandade, och hur förändras uppfattningen om konsumentens risk jämfört med mer traditionella konsumtionssätt?

 

  • Bekvämlighet: Att äga en vara kan vara praktiskt ur många aspekter. Ägaren har till exempel kontroll över när och hur varan kan användas. I delningsekonomin, och i synnerhet när det gäller fysiska varor, är frågorna om hur tillgänglig användningen av varor är och vilken friktion som ingår i delningstransaktionerna avgörande.

 

  • Ägarskap: Baserat på kulturella värden som oberoende och trygghet har ägandet av varor länge varit det ”normala” konsumtionssättet. Kan delningsekonomin bidra till att förändra det, så att tillgång blir viktigare än ägande?

Ägarfrågan

I synnerhet ägarfrågan är viktig eftersom den leder till följdfrågor:

  1. Kan de abonnemangsmodeller som är typiska för många av de affärsmodeller som bygger på delning vara en katalysator för hållbar konsumtion i större skala?
  2. Vad behövs för att motivera både konsumenter och företag att byta till konsumtionsmodeller som bygger på delning på ett bredare plan? 

     

Svaret på den första frågan är ett definitivt ”ja”:

När det görs på rätt sätt kan delning och abonnemang ge enorma ekonomiska och miljömässiga fördelar. 

Den andra frågan behöver ett längre svar. 

Låt oss först titta på vilka variabler som kännetecknar förhållandet mellan konsumenter och varor. Det finns fyra grundläggande faktorer att ta hänsyn till: uppfattat värde, bekvämlighet, informationsasymmetri och ägandekostnad. Alla fyra faktorer omvandlas i grunden genom delningsekonomin. Vi kan ta Uber som exempel. 

Exempel - Uber

Med Uber kan konsumenterna skapa en extra inkomstkälla genom att äga en bil. Men de behöver också investera tid för att skapa intäkter, vilket för de flesta bilägare inte fungerar alls och därför avskräcks de från att delta i delningsekonomin överhuvudtaget (förutom som Uber-kunder). Modellen med att använda sin egen bil för transporttjänster ökar också risken ur ägarens perspektiv och eventuellt också ägandekostnaden: Behövs ytterligare en bilförsäkring? Krävs mer underhåll? Vad gäller om det händer en olycka? 

Förändringar som följer med abonnemangsmodellerna

Nu går vi från den etablerade Uber-modellen för samåkning till prenumerationsbaserade p2p-modeller för bildelning. Det ändrar den dynamik som beskrivs ovan på flera sätt.

För det första är kostnaden för ägandet helt annorlunda, eftersom bilen som tillgång finns kvar i leverantörens balansräkning. En stor förskottsbetalning (eller ett leasingkontrakt) ersätts av månatliga abonnemangsbetalningar. Det kan bli dyrare på lång sikt, men skapar mer flexibilitet på kortare sikt. Ur konsumentens (abonnentens) synvinkel förändrar detta också riskprofilen för att använda bilen: Det juridiska ägandet av den fysiska tillgången blir kvar hos leverantören som också tar hand om försäkringen, bilen används av ett nätverk av konsumenter istället för en enda köpare och leverantören tillhandahåller den tekniska plattformen för delning och gör allt detta till en del av sin affärsmodell. 

Det innebär följande:

Det innebär att abonnenterna nu har ett ekonomiskt incitament att dela bilen – och möjligheten att skapa ytterligare intäkter, utan att offra sin egen tid eller ta ytterligare finansiella risker. Delning går från att vara en nisch för en liten grupp ägare/förare till något som potentiellt innebär stora fördelar för enskilda användare, företagen som möjliggör dessa nya affärsmodeller och samhället som helhet tack vare att tillgångarna utnyttjas mer, vilket ger stora makroekonomiska vinster. 

Möt vår Thought Leader för D2N!
Kay Dallmann
Senior VP Accounting

Senaste artiklarna

Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Mobilitet i framtiden: Förändringen av våra städer och transporter
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Vi på Arvato Financial Solutions har publicerat en ny rapport som sammanfattar de nordiska konsumenternas parkeringsvanor, beteende och preferenser. Fortsätt att läsa för att få ta del av rapportens resultat och prognosen för hur framtidens parkering ser ut.
De nordiska konsumenternas parkeringsvanor och det digitala skiftet
Kemal Kalkan
29.09.2021
3 min
Vi på Arvato Financial Solutions har publicerat en ny rapport som sammanfattar de nordiska konsumenternas parkeringsvanor, beteende och preferenser. Fortsätt att läsa för att få ta del av rapportens resultat och prognosen för hur framtidens parkering ser ut.
Mobilitetsbranschen förnyas i snabb takt, med digitalisering och hållbarhet som ledord. Tjänster som bilpooler och abonnemang blir allt mer populära. Här måste både biltillverkare och tjänsteleverantörer hänga med för att tillmötesgå konsumenternas önskemål o krav om man vill vara med o leverera mobilitet framöver.
Moderna mobilitetstjänster behöver integrerade plattformar för att möta kundens behov
Sören Steckmest
21.04.2021
5 minuter
Mobilitetsbranschen förnyas i snabb takt, med digitalisering och hållbarhet som ledord. Tjänster som bilpooler och abonnemang blir allt mer populära. Här måste både biltillverkare och tjänsteleverantörer hänga med för att tillmötesgå konsumenternas önskemål o krav om man vill vara med o leverera mobilitet framöver.

Mest lästa artiklarna

Puls
När är rätt tid att omvandla företaget när det gäller syfte och samarbetsmetoder? När börjar man kommunicera en vision som är så holistisk att den ännu inte kan implementeras för alla produkter, processer och strukturer? När, i en tid med pandemi och humanitära kriser, är det dags att prata om en framtid som sätter människan i centrum för vår ekonomi? En framtid som bygger på en stark övertygelse att alla ska ha rätt att följa sin passion och sitt kall?
Vår resa mot att bli FinTech-bolaget som sätter människan i fokus
Teresa Schlichting
24.05.2022
2 min
När är rätt tid att omvandla företaget när det gäller syfte och samarbetsmetoder? När börjar man kommunicera en vision som är så holistisk att den ännu inte kan implementeras för alla produkter, processer och strukturer? När, i en tid med pandemi och humanitära kriser, är det dags att prata om en framtid som sätter människan i centrum för vår ekonomi? En framtid som bygger på en stark övertygelse att alla ska ha rätt att följa sin passion och sitt kall?
Likviditet & Kassaflöde
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Hur man förvandlar osäkra fordringar till innovationskapital
Pelle Källman
03.05.2022
4 min
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Delningsekonomi & Mobilitet
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Mobilitet i framtiden: Förändringen av våra städer och transporter
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar