Sök
Prenumerera

Moderna mobilitetstjänster behöver integrerade plattformar för att möta kundens behov

Sören Steckmest
21.04.2021 | 5 minuter

Delningsekonomin förväntas omsätta 335 miljarder dollar före år 2025, och enbart i Kina tror man att den kommer att utgöra 10 procent av BNP redan i år. Därför anser vi att man kan konstatera att delningsekonomin inte bara är en kortvarig trend, utan motorn i en ny affärsmodell som bygger på kollektiv användning istället för köp.

Delningsekonomin har lett till att utbudet av mobilitetstjänster är bredare än någonsin tidigare, och vårt ”mobilitetsbeteende” – vilka tjänster vi väljer och hur vi transporterar oss – varierar. Privatbilismen och att äga sin egen bil står inför en aldrig tidigare skådad konkurrens från företag som tillhandahåller olika varianter av abonnemang, bildelningstjänster eller carpooling. Detta har kommit att bli en naturlig del av vår moderna livsstil i många storstadsområden i Europa.

Vidare är det stor skillnad mellan olika livsstilar och vad man har för behov. En barnfamilj i förorten har helt andra mobilitetsbehov än ett singelhushåll i city. Varierande konsumentbehov kräver skräddarsydda tjänster, och redan idag kan sådana tjänster implementeras med rätt system- och plattformslösningar. Några av de nya valmöjligheterna är abonnemang på bilar, peer-to-peer-delning där plattformsföretag förmedlar privat bildelning via appar. 

Byggstenar för digitaliserad mobilitet

Mobilitetstjänster bör baseras på en helhetssyn som uppfyller fyra grundläggande krav: infrastruktur, automation, tillgänglighet och anpassning. Infrastrukturen för att smidigt kunna hantera dessa processer måste vara tillförlitlig och säker. En hög grad av automatisering i backend-processerna sänker tröskeln för leverantören och ökar tillgängligheten och enkelheten för användarna. I slutändan handlar det om att konfigurera produkten eller tjänsten så att den kan uppfylla konsumentens individuella behov. Detta gör det möjligt att täcka in hela värdekedjan med allt från risk och abonnemangshantering till fakturering och inkasso. Arvato har samlat dessa komponenter på en gemensam europeisk plattform och har därmed skapat en kostnadseffektiv, skalbar lösning.

För konsumenten innebär detta maximal bekvämlighet. Användarna kan enkelt registrera sig för ett abonnemang online, hantera månadsfakturor i en app eller dylikt samt genomföra utestående betalningar digitalt. Möjligheten att skräddarsy sin egen upplevelse i kombination med individuellt anpassad kundkommunikation gör tjänsten ännu mer intressant.

 

En smidig betalningscykel är avgörande för att produkten ska bli framgångsrik. Det är därför viktigt att ha fokus på betalningen redan från början av utvecklingsprocessen.

Sören Steckmest

Amerikanska bilpoolsleverantörer som exempelvis Zipcar och Getaround inkluderar sina betalningsprocesser redan i produktutvecklingen, vilket enligt mig är en av deras många anledningar till framgång.

Snabb dataöverföring och central fakturering

Fordonsdata blir allt mer viktig och användbar i samband med omvandlingen. Analyser och utvärderingar gör att leverantörer av bildelningstjänster bättre kan tillgodose konsumentens behov samt dra ekonomisk fördel av fordonsdata. Vid bildelningstjänster överförs fordonsdata - exempelvis besökta platser, tid och körsträckor - till ett digitalt gränssnitt. Leverantören kan då snabbt och smidigt behandla förfrågningar, slå på eller av tjänster som inte är önskvärda just då eller som man vill nyttja just i den stunden. Allt enligt devisen "jag betalar för det jag vill använda". På så vis blir det enklare med en flexibel avtalsstruktur när det gäller exempelvis grundavgifter eller användningsbaserade taxor. Allt fler fordonstillverkare satsar på D2C-verksamhet (Direct2Consumer) där central datainsamling och bearbetning blir en viktig del av verksamheten. För dem, liksom för konsumenterna, blir nyttan tydlig när oräkneliga informationsmängder, inklusive de från externa partners, kommer till nytta för vår dagliga planering.

Så snart steget mot en integrerad plattform har tagits blir många alternativ möjliga för innovativ bilanvändning, till exempel uthyrning till andra användare. Vi tror på en ljus framtid för peer to peer-transaktioner och företag i den pågående mobilitetsomvandlingen.  Lynk & Co, som ser sig själva som ett livsstilsmärke, har redan nu bevisat att intresset för P2P är mycket stort. Lynk & Co erbjuder ett månatligt bilabonnemang med en enkel prismodell och flexibla avbokningar. Med ett klubbmedlemskap kan bilarna till och med köras utan abonnemang, vilket måste vara ett exempel på maximalt kundfokus.

Vår poäng är att alla som vill erbjuda lönsamma abonnemangsmodeller redan från början behöver investera i digitala betalsystem för abonnemangshantering. På Arvato samlar vi önskade delnings- och abonnemangsmodeller på en plattform som gör det möjligt med snabb bearbetning av omfattande dataregister. Därmed kan tillhörande fakturor givetvis hanteras digitalt. Med vår lösning Mobility Clearing Services har vi lösningar för både B2B-projekt och D2C-verksamhet.

 

Arvato Financial Solutions erbjuder betalningslösningar och tjänster som bidrar till att din verksamhet inom transport och parkering ska fortsätta växa. Med vår teknikplattform är det enkelt att integrera våra finansiella tjänster i nya teknikplattformar.

 

Kontakta oss:
Sören Steckmest
Vice President International Sales