Sök
Prenumerera

Etiken viktig vid AI och maskininlärning

Arne Kristian Aas
25.01.2022 | 5 minuter
Arne Kristian Aas, Advanced Analytics team. Photo: Viken Foto Video

AI på stark frammarsch

Utvecklingen och implementeringen av AI-lösningar går fort. Globala investeringar på området förväntas nå 110 miljarder USD år 2024. Implementeringarna av AI är ofta mycket komplexa, och att använda dem innebär ett stort ansvar. Riskerna för de företag som använder sig av AI-lösningar har ökat, och de som använder sig av AI och maskininlärning behöver utarbeta en plan för att minska dessa risker samt ta fram en strategi i hur man utvecklar dessa produkter på ett etiskt sätt. Därför har Arvato Financial Solutions nyligen publicerat ett White Paper som är en praktisk guide till maskininlärning och etik inom AI. 

Risker och nytta med AI

Vi på Arvato är inte ensamma om att anse att etik inom maskininlärning bör få högsta prioritet. Några av de mest framgångsrika techbolagen i världen – Google, Facebook, Microsoft, Twitter med flera – har dedikerade team som fokuserar på de etiska problem som kan uppstå vid insamling, analys och användning av data, särskilt när den används i maskininlärning. Dessa företag har insett att om de inte lyckas hantera data och AI på ett etiskt sätt blir det ett direkt hot mot deras verksamhet. Misstag här kan leda till juridiska konsekvenser, vilket kan bli kostsamt. Dessutom kan felaktig hantering av maskininlärning, AI och data leda till slöseri med resurser och ineffektivitet.


Trots de enorma framsteg som gjorts inom etisk AI och maskininlärning visar studier att många företag fortfarande brottas med att implementera processer som tryggar en ansvarsfull användning.

Det globala analysprogramföretaget FICO släppte 2021 sin rapport "The State of Responsible AI". Den visar att trots ökad efterfrågan och användning av AI-verktyg kan nästan två tredjedelar (65%) av de tillfrågade företagen inte förklara hur beslut fattas eller hur förutsägelserna sker. Ett annat oroande resultat är att 39% av styrelseledamöterna och 33% av cheferna har en undermålig förståelse för AI-etik. Siffrorna tyder på att det finns en allmän brist på medvetenhet om hur AI används.


I vissa fall är det uppenbart att utvecklingen och implementeringen av maskininlärning skett för fort. Implementeringen av de kontrollprocesser som behövs för att säkerställa att man agerar ansvarsfullt har inte hunnits med. 


Det finns också ett par uppmärksammade incidenter där AI har misslyckats, ofta med katastrofala resultat. Förståeligt nog har allmänhetens förtroende då påverkats. Dessutom, kanske som ett konsekvens av olika dataintrång, är vi många som oroar oss över hur företagen egentligen hanterar vår persondata.

Uppenbarligen sköter inte AI det etiska per automatik. Det kommer heller inte att bli så inom en snar framtid, eller kanske någonsin. Men AI kan hjälpa till i beslutsprocessen och slå larm när vi riskerar att göra saker på fel sätt.


Med andra ord, snarare än att låta AI helt och hållet styra beslutsfattandet är det bättre att träna den att identifiera exempel på etiskt eller oetiskt beteende. Sedan kan vi överlåta den slutliga bedömningen eller beslutsfattandet till de verkliga experterna – människorna.

Sköter sig AI och maskininlärning automatiskt?

För att AI och maskininlärning ska vara effektivt och minimera risken för misstag räcker det dock inte att riktiga människor är inblandade först i slutet av processen. Människor har en nyckelroll i att övervaka maskininlärning och AI ur ett etiskt perspektiv under ett projekt. Det kan låta som mycket extra arbete, men beakta konsekvenserna.


Utan etisk AI försvinner kundernas förtroende, då partiskhet och fel i data kan uppstå. Det skapar risker som påverkar verksamhetens resultat negativt. Att utveckla och implementera etisk AI sker inte helt utan utmaningar, men det krävs för att kunna agera på ett ansvarsfullt sätt för samhället. Lyckligtvis är etisk maskininlärning också något som är bra för företag att satsa på och ger en positiv effekt på företagets resultat.

Dra nytta av AI på ett etiskt sätt

Idag är vissa AI-utvecklingsmetoder frivilliga att implementera, men troligen blir ansvarsfull AI ett lagstadgat krav inom kort. Allt eftersom området fortsätter att utvecklas kommer även tillsynskontroller, policys och påföljder att göra det. Alla dessa drivkrafter bidrar till ett dynamiskt och komplext landskap där företag helt enkelt inte har råd att riskera att använda oetisk maskininlärning och AI. Det är viktigt att företag väljer pålitliga partners för att navigera rätt.


På Arvato Financial Solutions investerar vi mycket i maskininlärning och automatiserade processer. Vi har ett team med experter som arbetar specifikt med etiskt beslutsfattande inom AI för att säkerställa att vi erbjuder de bästa FinTech-lösningarna inom vårt område. Vill du lära dig mer om hur vi kan stötta ditt företag med etik som ett viktigt ledord, kontakta gärna våra experter.

Vi kan hjälpa dig navigera inom AI och maskininlärning

Även om maskininlärning och AI kan leda till bättre beslutsfattande ligger ansvaret fortfarande på oss människor när det gäller att fatta etiska beslut och undvika partiskhet. Men när AI och maskininlärning används på ett ansvarsfullt, etiskt sätt kan det medföra en enorm mängd fördelar för människor, företag och samhälle. Vi på Arvato Financial Solutions kan hjälpa dig och ditt företag att hitta de fördelarna.


Ladda ner vårt nya White Paper om AI och etik för att lära dig mer om hur du säkerställer att dina maskininlärningsmodeller baseras på etiska beslut.

Arne Kristian Aas
Tech Lead, Advanced Analytics

Mest lästa artiklarna

Likviditet & Kassaflöde
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Hur man förvandlar osäkra fordringar till innovationskapital
Pelle Källman
03.05.2022
4 min
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Delningsekonomi & Mobilitet
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Mobilitet i framtiden: Förändringen av våra städer och transporter
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Kundresa
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Säker betalning utan inloggning
Stine Bækos
22.03.2022
4 minuter
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?

Senaste artiklarna

Undersökningar visar att det är fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de du har. Eftersom kunderna när som helst kan säga upp sitt abonnemang är det av yttersta vikt att leverera värde varje gång din produkt används. Ta del av våra tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang!
5 tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 min
Undersökningar visar att det är fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de du har. Eftersom kunderna när som helst kan säga upp sitt abonnemang är det av yttersta vikt att leverera värde varje gång din produkt används. Ta del av våra tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang!
På Arvato Financial Solutions erbjuder vi stöd för både företag och deras slutkunder som vill uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det är något som verkligen behövs då snabblån och olika finansieringslösningar är enkla att få. Trots att vi är IT-orienterade och jobbar med intelligenta system är vi noga med att se individerna, både de som jobbar här och de som har skulder. Inte minst i dessa svåra tider.
Så hjälper vi skuldsatta konsumenter - vi stöttar företag & kunder
Lena Leffler
22.03.2020
3 minuter
På Arvato Financial Solutions erbjuder vi stöd för både företag och deras slutkunder som vill uppnå ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det är något som verkligen behövs då snabblån och olika finansieringslösningar är enkla att få. Trots att vi är IT-orienterade och jobbar med intelligenta system är vi noga med att se individerna, både de som jobbar här och de som har skulder. Inte minst i dessa svåra tider.
Norska media- och underhållningsföretag är några av våra mest digitala och nyskapande verksamheter. Deras intäktsmodeller var de första som pressades på grund av digitaliseringen, och de lyfts ofta fram som de bästa exemplen inom digital transformation inom branschen. Med andra ord; de använder innovation både i försvaret och i anfallet.
Automatisering och digitalisering med Schibsted, Norges största mediekoncern
Morten Kaland
19.11.2019
3 min
Norska media- och underhållningsföretag är några av våra mest digitala och nyskapande verksamheter. Deras intäktsmodeller var de första som pressades på grund av digitaliseringen, och de lyfts ofta fram som de bästa exemplen inom digital transformation inom branschen. Med andra ord; de använder innovation både i försvaret och i anfallet.