Sök
Prenumerera

Så hjälper vi skuldsatta konsumenter - vi stöttar företag & kunder

Lena Leffler
22.03.2020 | 3 minuter

Arvato Financial Solutions är kanske mest känt som ett inkassobolag, men vi är så mycket mer. Om någon frågar mig om vårt ”reason to be” skulle jag svara att vi verkar vi för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet för företag som tror på hållbar konsumtion. Uteblivna betalningar är ett problem som hotar lönsamheten för många företag, och hela verksamheten kan äventyras. I dessa tuffa tider är det extra viktigt för speciellt småföretag att få in sina betalningar.

Betalplaner baserade på betalningsförmågan

Även om det finns en vilja hos de allra flesta att betala för det man har köpt så kan omständigheter uppstå som förhindrar det. Vi på Arvato Financial Solutions vill hjälpa till att reda upp situationen till det bästa för alla parter. Vi kontaktar konsumenten som inte har betalat och lägger upp betalplaner som fungerar baserat på varje persons betalningsförmåga. De flesta vi kontaktar vill få hjälp att ta sig ur en skuldsituation, och att vi kan hjälpa dem känns nog viktigt för alla som jobbar här. Vi arbetar mycket med värderingsperspektiv och att stötta personalen i att ta bra beslut. Något som jag tror är mycket uppskattat bland såväl våra medarbetare som hos våra klienter.

Artificiell intelligens stöttar våra beslut

Som modernt serviceföretag är vi också IT-orienterade. Vi använder artificiell intelligens för att stötta beslutsprocessen och effektivisera vårt dagliga arbete. Vi befinner oss i en tillväxtfas och kommer att behöva anställa fler medarbetare framöver. Det är kul att kunna erbjuda utvecklande roller och en kreativ arbetsmiljö med digitala processer. Vi har många andra värden också, vi ser varandras arbetsinsatser och jobbar mycket med det sociala samspelet. Inom det närmaste året kommer vi att rekrytera inom flera olika områden och specialfunktioner som IT, ekonomi, produktutveckling och marknad.

Digitalisering och flexibilitet viktigt i kristider

Arvato Financial Solutions jobbar med intelligenta system som kräver smarta team. Vi kommer att satsa ännu mer på datadrivna beslut och att digitalisera fler processer framöver. Vi strävar efter att jobba flexibelt utifrån våra klienters behov. Vi är stolta över våra tekniska lösningar, och hur de skapar en komplett värdekedja från fakturering till inkasso. Nu, när Sverige befinner sig i ett av de svåraste lägena på länge, har vi snabbt kunnat ställa om verksamheten till arbete hemifrån för att skydda både våra anställda och klienter. Vi håller öppet som vanligt och har som mål att våra kunder inte ska märka av något annat än ”business as usual”, trots dessa ovanliga tider. Vår snabbrörlighet och flexibilitet är, liksom våra anställda, vår styrka och vår stolthet.

Blogginlägget är löst baserat på en artikel i näringslivstidningen ”Varberg Växer”, publicerad i mars 2020.

Kontakta oss:
Lena Leffler
Director HR