Sök
Prenumerera

Förvandla kunddata till intäkter

Sebastian Bartoldsson
21.01.2022 | 5 minuter

Att känna sin kund

Trots pandemin och dess negativa effekter på många företag finns en grundläggande princip som verkar stå sig i alla lägen: nöjda kunder spenderar mer pengar och gör fler transaktioner.

De flesta företag oavsett bransch har förstått denna princip. Nu kanske mer än någonsin inser de att för att öka antalet nya kunder och kundtillfredsställelsen, samt för att behålla sina nuvarande kunder, måste de leverera en friktionsfri kundupplevelse.

Ny forskning från Harvard Business Review Analytic Services bekräftar att kundupplevelsen är en av de fem främsta prioriteringarna bland företagen. Enligt undersökningen ansåg mer än 85% av de tillfrågade att en fullständig översyn av deras kunder i alla kanaler och plattformar är "mycket viktig för deras framtida affärsframgång." Bara 17 % av de tillfrågade tyckte att deras organisation antingen var "utmärkta” på både insikt och engagemang, eller ”utmärkta” i det ena och ”bra” på det andra."

Insikter om kundupplevelsen en stor konkurrensfördel

Det finns mycket som påverkar kundupplevelsen och kundbeteendet. Låt oss ta Coronapandemin som exempel. Förändringen av kundernas spenderande har drabbat många branscher hårt. Inköp sker numera i högre utsträckning online samtidigt som hälsa och säkerhet för kunderna har blivit högsta prioritet för ägare av fysiska butiker.

Med det i beaktande har många företag fått kämpa för att hålla sig flytande. Vissa har varit tvungna att skynda på eller ompröva sina e-handelsstrategier. Andra har behövt improvisera för att kunna hänga med i förändringen. Med nya varianter av Covid-19 är framtiden fortfarande oviss. För företagare är dock en sak säker: att kunna möta nya konsumentbehov och förväntningar är det som avgör vilka som kommer att överleva.

Data och teknik spelar en nyckelroll i en smidig och friktionsfri kundresa. Företag som investerar i fel verktyg kan hamna efter sina konkurrenter, medan de som istället lyckas erbjuda en bättre kundupplevelse kan befästa sin fördel.

Var bör man lägga fokus?

För att komma framåt måste företag, stora som små, bättre förstå och förutse kundbeteendet. Affärsstrategier och verktyg måste anpassas till vad kunderna vill ha och förväntar sig.

För att lyckas på en konkurrensutsatt marknad och inte missa några möjligheter till vare sig nyförsäljning eller merförsäljning måste företag skaffa sig en 360-graders bild av sina kunder. Dessutom behöver de följa upp och förstå sina kunders beteenden. Slutligen behöver de göra strategiska justeringar av hur de presenterar sin verksamhet för sina kunder. I en tid där vi översköljs av data kan detta verka komplicerat, men det finns hjälp att få.

Ett vinnande koncept

På Arvato Financial Solutions fokuserar vi på tillväxt och ökad lönsamhet för våra kunder. Samtidigt förbättrar vi kundresan genom att göra betalningsupplevelsen så friktionsfri och intuitiv som möjligt. Vi använder kunddata för att hjälpa företag att lägga grunden till smarta beslut och att skapa värde genom hela kundresan, från köp till betalning. Våra datadrivna finansiella lösningar förbättrar kundupplevelsen samt ökar likviditeten och den ekonomiska tryggheten för ditt företag.

Vårt nya White Paper ”Datadrivna kundresor” ger dig strategier som förenklar analysen av kundresan. Du kan enkelt sammanställa, integrera och förstå din kunddata, samt får kunskapen och verktygen för snabba och korrekta data under hela kundresan.

Ladda ner rapporten nu och lär dig hur du använder data om kundresan för att öka lojaliteten hos dina kunder och er lönsamhet. 

Anpassning ett måste för överlevnad

Kundernas efterfrågan på fler digitala tjänster är en utmaning för många företag, särskilt nu när vi navigerar i förändrade kundkrav mitt under en global pandemi. Detta kräver verksamhetsmodeller som sätter kundernas behov i centrum i varje digital transformationsstrategi. Alla organisationer behöver se till att de står rustade för förändring, samtidigt som de är tillräckligt smidiga för att kunna anpassa sig till vad denna förändring innebär.

Har du kommentarer eller frågor? Kontakta våra experter för att lära dig mer.

Sebastian Bartoldsson
Product Manager

Senaste artiklarna

Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Säker betalning utan inloggning
Stine Bækos
22.03.2022
4 minuter
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Antal företag som erbjuder abonnemang har ökat kraftigt på senare år. Förutom traditionella tjänster som internet, el och försäkringar har många konsumenter idag även abonnemang för streamingtjänster, matleveranser, vård med flera. Listan kan göras lång, och då allt fler företag erbjuder abonnemang ökar också konkurrensen om kunderna. De företag som lyckas kombinera den bästa kundresan med en transparent kundupplevelse, som skapar värde i alla led, är de framtida vinnarna.
Abonnemangsbetalningar – fakturan är mer än ett betalsätt
Peter Wilmenius
08.12.2021
4 minuter
Antal företag som erbjuder abonnemang har ökat kraftigt på senare år. Förutom traditionella tjänster som internet, el och försäkringar har många konsumenter idag även abonnemang för streamingtjänster, matleveranser, vård med flera. Listan kan göras lång, och då allt fler företag erbjuder abonnemang ökar också konkurrensen om kunderna. De företag som lyckas kombinera den bästa kundresan med en transparent kundupplevelse, som skapar värde i alla led, är de framtida vinnarna.
Genom att automatisera och effektivisera så många interna processer som möjligt kan våra medarbetare i stället lägga mer tid på uppgifter som ger kunderna mervärde.
Så bidrar automatisering till en mer personlig kundresa
Fredrik Solum
12.08.2021
4 min
Genom att automatisera och effektivisera så många interna processer som möjligt kan våra medarbetare i stället lägga mer tid på uppgifter som ger kunderna mervärde.