Sök
Prenumerera

Vad är viktigast vid internationell inkasso?

Tanja Musolf
27.01.2022 | 5 min

Det är inte ovanligt att företag hanterar inkassoprocessen utan problem på sin lokala marknad, samtidigt som den är väldigt komplex och annorlunda i andra länder där man verkar.

Det kan innebära stora utmaningar. Har man fordringar utomlands måste man hålla reda på regulatoriska, juridiska och kulturella skillnader. Den lokala verksamheten bör anpassas efter varje enskilt land, samtidigt som hanteringen sker centralt – det vill säga, en globalisering av inkassoverksamheten.

Utmaningar med den internationella inkassoverksamheten

Olika kulturer och marknadsförhållanden gör att lokal kunskap och erfarenhet är ovärderlig när man jobbar med inkasso i flera länder. Som företag måste man välja rätt lokala partners, ha koll på reglering och styrning, samt se till att teknisk integration och transparent rapportering finns på plats.

Regler och lagar skiljer sig mycket mellan olika länder. Inkassoavgifter – som är reglerade enligt lag – kan debiteras i länder som Tyskland, Österrike och Schweiz. Men det gäller inte för alla Europeiska länder. Dessutom finns det olika dataskydds- och konsumentskyddskrav som påverkar inkassoprocessen. Landsspecifika rutiner är lika viktiga, då varje marknad är unik. Detta kräver en partner som känner till de lokala företagen samt lagar och seder i varje land.

Många marknader skapar svårigheter med internationell inkasso

Förutom att det är tidskrävande och svårt att hantera de olika reglerna i flera länder är det ofta komplicerat att välja och hantera inkassoföretag i respektive land. Dessutom är det otroligt svårt att jämföra olika rapporter för olika länder, då deras form och innehåll varierar beroende på vem som tar fram dem. Det är praktiskt taget omöjligt att presentera en rapport på ett enhetligt sätt i alla länder och få en jämförbar översikt. De centrala avdelningarna får det svårt att bedöma och jämföra de enskilda ländernas resultat och genomföra förbättringar. Att hantera lokala samarbetspartners utan bra dataunderlag är inte heller enkelt.

CrossCollect - internationell expertis i en innovativ IT-plattform

Tänk om du kunde få tillgång till de individuella lösningarna för varje land via en central, automatiserad IT-plattform? En dataplattform där du kan använda specifika individuella lösningar genom att harmonisera och standardisera gränssnitt och funktioner. Det kan du med CrossCollect.

Arvato har utvalda partner i 21 länder, vilket gör att våra kunder får lokal support. Internationella företag får den perfekta kombinationen av lokal expertis och central hantering via en automatiserad plattform samt en konsekvent och jämförbar rapportering. Inkassotjänster tillhandahålls av lokala experter och hanteras via en central IT- och organisationsstruktur. Därmed försvinner behovet av att söka efter kompetenta lokala partners och kostnader för hanteringen av olika tjänsteleverantörer.

Fördelarna med CrossCollect:

  • Lokal expertis: Konsumenterna får en optimal användarupplevelse eftersom lösningen anpassas efter lagar och regler för olika marknader och länder.
  • Mindre administration: Vi samordnar lokala inkassoföretag centralt. Du har bara en kontaktperson.
  • Minimal arbetsinsats, maximal effektivitet: En enkel, central IT-plattform och ett enhetligt gränssnitt. Du kan skala upp/ned hanteringen av fordringar efter behov.
  • 100 procent transparens: Du får exakta rapporter för varje land och kan enkelt jämföra dem med varandra.
  • Ökad lösningsgrad: Lokal kännedom om marknad och kundgrupp ger en bättre lösningsgrad.

Har du frågor om hur CrossCollect kan bidra till bättre internationell inkasso för din verksamhet? Tveka inte att kontakta mig. Jag ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss:
Tanja Musolf
Vice President International Key Account Management

Mest lästa artiklarna

Likviditet & Kassaflöde
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Hur man förvandlar osäkra fordringar till innovationskapital
Pelle Källman
03.05.2022
4 min
Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.
Delningsekonomi & Mobilitet
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Mobilitet i framtiden: Förändringen av våra städer och transporter
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Kundresa
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Säker betalning utan inloggning
Stine Bækos
22.03.2022
4 minuter
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?