Sök
Prenumerera

Att lämna den lilla galliska byn – framgångsrik hantering av internationell inkasso

Tanja Musolf
05.02.2020 | 5 minutes

För att säkerställa tillväxt, och ibland även överlevnad, är det viktigt för många företag att expandera till internationella marknader. Men internationaliseringen innebär ofta utmaningar – även inom hantering av fordringar och inkasso. Enligt FENCA* driver inkassoföretagen varje år in fordringar på mellan 45 och 55 miljarder euro i den europeiska ekonomin. För att se till att kundförluster inte blir ett hinder för lovande affärsidéer behöver företagen betrakta hanteringen av fordringar ur ett internationellt perspektiv.

”De är inte kloka, de där romarna” är inte att alternativ

I de flesta länder är inkasso en reglerad affärsverksamhet som kan kräva lokala tillstånd och registreringar. Det bör därför hanteras inom landet. Kommunikation är också en viktig faktor när det gäller lokal skuldindrivning. Med alla dessa särskilda nationella villkor, beteendemönster och språkliga överväganden, skulle Obelix troligen säga: ”De är inte kloka, de där romarna!” Men man måste ta hänsyn  till alla dessa aspekter när man kommunicerar med kunder. Bara då kan hantering av fordringar och inkasso bli framgångsrik – både när det gäller indrivning och nöjda kunder.

När företag är globalt positionerade och har tillgång till kompetent personal kan hantering av fordringar skötas internt. Men det är ofta klokt att ta in en extern partner.

Att välja en partner: Det behövs ingen trolldryck, bara de rätta frågorna!

Tanja Musolf

Om man fattar beslut att outsourca internationell inkasso finns det några allmänna frågor företaget bör ställa sig själva och sin potentiella partner:

 

 1. Hur stor kapacitet behöver vi för att hantera inkassobyråer?
  Denna fråga avgör om ett företag vill involvera en eller flera inkassopartner för varje land. Alternativet är en central partner som säkerställer att utestående fordringar behandlas lokalt i de berörda länderna. En central partner alltid har en konkurrensfördel när det gäller kostnaderna för urval, kommunikation och förvaltning. Men det ökar även beroendet! Det är, i detta fall, mycket svårare att byta än att ersätta en lokal partner.
 2. Är vår potentiella inkassoleverantör seriös?
  Det finns rötägg i alla branscher och inkasso är generellt ett känsligt område. Det är därför inkassoleverantörernas anseende tar skada av några avvikares tvivelaktiga hantering. Den lokala branschsammanslutningen av inkassoföretag kan utgöra en bra startpunkt – till exempel BDIU (Tyskland), DIB (Danmark) och NVI (Nederländerna) som garanterar trovärdighet för sina medlemmar.
 3. Hur säker och enkel är behandlingen?
  Detta gäller främst säkerheten i datautbytet. Det säger sig självt att alla trovärdiga leverantörer uppfyller de nationella och europeiska bestämmelserna för databehandling. Den här frågan undersöker hur snabbt och effektivt informationsutbyte kan ske, liksom användarvänligheten. Massor av gränssnitt, långsamma överföringar eller omständliga uppladdningar kan resultera i betydande kostnader för IT-avdelningen eller redovisningen. Det kan göra att det går åt mycket mer resurser än vad som var planerat från början.
 4. Hur får vi översikt av öppna fordringar och framgångsrik inkasso?
  Outsourcing innebär självklart att företaget överlämnar en betydande del av sin affärsverksamhet. När allt kommer omkring är det i genomsnitt cirka 20 procent av alla fordringar som inte betalas i tid. Företaget kan bara ha översikt över sin finansiella situation och framgångsrika inkassoärenden om en klar och entydig rapportering är på plats. Om man samarbetar med flera partner kan denna entydighet bara säkras med omfattande samordning, vilket förutsätter att partnern faktiskt är villig att samarbeta.

Enligt min erfarenhet är det viktigt att utreda dessa frågor grundligt för att förhindra (otrevliga) överraskningar när man startar upp ett långsiktigt samarbete med en eller flera leverantörer av inkassotjänster.

Tärningen är kastad!

Vi på Arvato Financial Solutions kan säga att vi redan vågat oss utanför den lilla galliska byn för våra kunder. Tack vare egna filialer och noga utvalda partner kan vi erbjuda tillförlitliga, kundorienterade och juridiskt överensstämmande lokala inkassotjänster. Och för att förenkla komplexa processer och kommunikation erbjuder vi en unik metod som vi kallar CrossCollect. Denna kombinerar central samordning med snabb och säker ärendehantering på en innovativ plattform. När det gäller framgångsrik internationellt inkassoverksamhet, skulle jag säga ”Alea iacta est” det vill säga ”Tärningen är kastad!”

Under de kommande veckorna och månaderna kommer jag att förmedla ytterliga insikter i de specifika regionala och nationella krav som  gäller för internationell inkasso. Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

 

*Federation of European National Collection Associations

Kontakta oss:
Tanja Musolf
Vice President International Key Account Management