Sök
Prenumerera

Internationell inkasso – fördelar med en teknisk plattform

Tanja Musolf
16.10.2019 | 3 minutes

Lokal expertis som framgångsfaktor

För att erbjuda en framgångsrik inkassoservice är det viktigt att se till den landspecifika lagstiftningen och det kulturella landskapet. Därför är det viktigt att inkassoprocessen äger rum i det specifika landet, med lokala kontakter! För bolag med internationell verksamhet krävs närvaro och inkassoexpertis i flera olika länder. Att då samarbeta med en internationell inkassopartner, med lokal närvaro, kan vara en bra lösning.

Att dra nytta av värdet med effektiv inkasso

Samtidigt som man måste fästa stor vikt vid hur skuldsatta personer behandlas får man inte tappa fokus på att en smidig inkassoprocess skapar mervärde. Runt 20% av alla betalningar i västra Europa är sena. Utan professionell inkassohantering skulle en stor del förfallna kundfordringar förbli obetalda. På grund av komplexiteten inom just internationell inkasso är det klokt att se över effektiviteten i sina processer. I dessa digitala tider är effektiva IT-processer och säker dataöverföring naturligtvis av stor vikt. Fastän digitalisering har varit ett hett ämne i flera år nu hör jag fortfarande klienter berätta att de inte har implementerat några internationella inkassoprocesser i sina bolag.

Säker hantering och förnuftig användning av data

Naturligtvis är den information som man behöver vid en inkassoprocess nu till stor del tillgänglig digitalt. Men det går fortfarande att förbättra hantering och användning av data. Känslig data skickas fortfarande ofta via e-mail, vilket är relativt osäkert. Ibland utvecklar man specifika interface för varje land, som måste skötas individuellt och därför innebär mycket jobb med implementering och underhåll. En central IT-plattform med automatiska processer och standardiserade gränssnitt, där överföring av data görs mer säkert och effektivt, förenklar det hela. En sidoeffekt av standardiserad datakommunikation som inte ska underskattas är också att det skapas en mer enhetlig, och därför mer jämförbar, prestandarapport i alla länder. Denna enhetlighet och transparens gör att centralt kontrollerade bolag kan analysera tillgängliga data på ett vettigt sätt, vilket ger många fördelar.

Nyckeln ligger i kombinationen

Personligen är jag övertygad om att de ekonomiska fördelarna med internationell inkasso uppstår om lokal närvaro och kompetens kombineras med de möjligheter som digitaliseringen ger. Detta bekräftas av mina klienter som redan drar fördel av CrossCollect, en kombination av våra globala inkassotjänster och koppling till vår internationella inkassoplattform. Du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa dig med utmaningarna när det gäller internationell inkasso här, eller kontakta oss direkt.

Kontakta oss:
Tanja Musolf
Vice President International Key Account Management