Stäng

Ge dina fordringar ny energi

Betalt i tid samtidigt som du behåller en nöjd & lojal kund

På dagens energimarknad blir det allt viktigare att hålla relationen till kunden levande och varm. Ibland behöver invanda rutiner utvecklas eller ifrågasättas. Alla vet att det är dyrare att skaffa en ny kund än att behålla en gammal. Ändå är det lätt hänt att man gör som man alltid gjort. Arvato erbjuder en skräddarsydd påminnelse- och kravhantering för energifordringar där du får betalt i tid samtidigt som du har kvar nöjda och lojala kunder.

Kundresan – det allra viktigaste flödet att ta hänsyn till

Dina kunder är dina allra mest värdefulla tillgångar och det är av största vikt att ge dem bästa möjliga upplevelse, även när olyckan varit framme och kunden kanske fått både påminnelse- och inkassokrav.

Vår erfarenhet visar att kunderna värdesätter dessa två saker högst i kontakt med företag:

Tillgänglighet

Dagens kunder kräver att kunna kontakta kundservice när det passar dem, och att de kan hitta information enkelt när och var de vill.

Arvatos lösning:
Detta är anledningen till att vi har branschens längsta öppettider och vi har öppet till kl 21 varje dag. Dessutom kan vi erbjuda webbportaler där kunden bl.a. hittar information om sina fakturor och kan välja betalningsalternativ som t.ex. Swish.

Rådgivning

Det finns många anledningar till en obetald faktura och om man ger kunden möjlighet att förklara och ställa frågor samt att någon lyssnar och förstår gäldenärens situation är det mycket enklare att komma fram till en lösning där ni får betalt, och kunden slipper få elen avstängd.

Arvatos lösning:
Vi har ca 60 medarbetare på vår kundservice som ringer ca 600 000 samtal per år. När det gäller energifordringar ringer vi alltid slutkunden i god tid innan elen stängs av. Tillsammans med gäldenären diskuterar vi fram möjliga lösningar till betalningar och hur vi kan undvika att elen stängs av. Det minskar antalet frånkopplingar, ökar betalningsgraden och minskar oönskade kostnader, både för dig och för dina kunder.

Att vårt sätt att alltid ge kunderna bästa möjliga upplevelse uppskattas får vi ständigt bevis på då vi löpande mäter kundnöjdheten via NKI (Nöjd kundindex). Vi kan stolt säga att vi får toppbetyg av slutkunderna vid påminnelse- och kravhantering.

Effektivitet

 

Vi har en gemensam plattform för kundreskontrahantering, påminnelse- och inkassohantering i Norden och hanterar årligen ca 17 miljoner inkassoärenden. Vår lösning för energifordringar har en hög automatiseringsgrad vilket skapar effektivitet och i slutändan ökat incitament för våra kunder att välja oss som samarbetspartner.

Energiinkasso

Ellagens krav på väsentlighetsprövning innan avstängningsprocessen för nyttigheter som el, nät, gas, fjärrvärme etc inleds ställer stora krav på systemlösningar för att få en effektiv hantering. Du måste för väsentlighetsprövningen ha full kontroll på antal förfallna avier och fordringsbelopp. Dessutom måste alla brev vara anpassade utifrån varje enskild nyttighet.

 

Det är väldigt få reskontrasystem som klarar av det på ett effektivt sätt. Därför finns det stora fördelar att outsourca hanteringen till oss, då vi kan skräddarsy helt kundanpassade lösningar. Vi kan dessutom skilja på hanteringen om det är företags- eller konsumentfodringar samt vilken typ av nyttighet det gäller.

Konsumentfordringar

Väsentlighetsprövning kan göras före eller efter inkassokravet beroende på om du önskar kombinera inkassokrav med Uppmaning.

Uppmaning är första steget enligt Ellagen för att stänga av elen. Uteblir betalning skickas en Underrättelse samtidigt som ett brev skickas ut till sociala myndigheten i den kommun gäldenären får sin el. Förblir skulden obetald även efter detta meddelar vi elbolaget om detta.

Du kan så klart välja när i processen du önskar att kunden ska få ett telefonsamtal, men vi rekommenderar att vi ringer alla slutkunder i samband med att elen ska stängas av.

Företagsfordringar

För obetalda företagsfordringar följer vi de allmänna avtalsvillkoren utgivna av bland annat Svensk Energi och Energigas Sverige. Innan elnätsföretag vidtar åtgärder i form av frånkoppling ska kunden ges både tillfälle och en skälig tid att vidta rättelse. Detta sker genom att en Anmodan skickas till företaget. Avslås hindersprövningen och ingen betalning inkommer meddelar vi elbolaget detta.

Vi kan anpassa kravhanteringen och valda åtgärder utifrån kundsegment och risk, så hanteringen följer er kundpolicy. Oavsett om fordringarna är riktade mot konsument eller företag kan vi hantera processen för att frånkoppla elhandelskunder hos andra nätleverantörer, hantera delgivningar och administrera depositioner enligt Ellagen.

Arvatos lösning

Vi är en trygg och uppskattad partner till några av de absolut största europeiska aktörerna inom energiområdet och vi har 7 000 anställda i 22 länder. Vår geografiska täckning gör att vi kan fånga upp relevanta trender och best practice inom energisektorn och det gör att vi har en unik expertkunskap.

Vår filosofi är att du ska ägna dig åt din kärnverksamhet, medan vi tar hand om dina komplexa finansiella utmaningar. Därför erbjuder vi lösningar genom hela kundreskontrakedjan: från output management (fakturautskick via brev, e-mail, internetbank, EDI, digitala brevlådor) till reskontrahantering och kundanpassade kravrutiner för påminnelse- och inkassohantering. Hur mycket och vad som ska outsourcas bestämmer du.

  • Säkerställer att du både undviker kundtapp och får betalt, samtidigt som du behåller en lojal och nöjd kund.
  • Uppnår en för branschen hög lösningsgrad, vilket vi kan påvisa genom ett flertal benchmark-projekt.
  • Erbjuder branschens längs­ta öppettider, webbportal och kundanpassad personlig service utifrån risk/kundsegment.
  • Inleds en avstängningsprocess ringer vi alltid kunden.
  • Kvalitetssäkrar din elprocess och ser till att lagar och förordningar följs.

Allt detta stärker relationen till dina kunder och ger kundreskontran den energi den behöver. Givetvis förnybar.

Merläsning

Våra tjänster

Jag berättar gärna mer om vår energilösning