Stäng

Media och underhållning

Branschlösningen som de nordiska medieföretagen väljer

Medie- och underhållningsbolag brukar ligga långt fram när det gäller nytänkande och digital utveckling. Att de lyfts fram som näringslivets bästa exempel på digital omvandling hänger bland annat samman med att de redan i ett tidigt skede haft en pressad intäktsmodell. Vi levererar faktura- och inkassotjänster till flera av Nordens ledande medieföretag, och har tagit fram lönsamma branschspecifika lösningar baserade på den senaste tekniken.

Enkel betalning som anpassas till behoven

En av framgångsfaktorerna för medieföretag under digital omvandling är nya, mer effektiva inbetalningsmetoder. Det blir allt vanligare med olika former av prenumerationsmodeller och lösnummerförsäljning via internet. Smidig betalning är en av faktorerna bakom denna utveckling. Traditionella intäktsmodeller är inte lika effektiva för digitala plattformar och produkter, utan byts ut mot nya betalningsformer – till exempel de som baserar sig på vilken/hur mycket media kunden förbrukar. För slutkunden är det viktigt att allt flyter på enkelt och anpassas efter de egna behoven.

 

Vi effektiviserar fakturaflödet och inkassoprocessen

Automatisering och digitalisering

Mer effektiva interna processer med branschanpassad rapportering.

Kunden i fokus

Vi fokuserar på hög kundnöjdhet genom hela kundresan – från beställning och leverans av tjänster till fakturering och betalning.

Branschkunskap

Bland våra kunder finns flera av Nordens största medieföretag och vi vet vad som efterfrågas. Våra kundtjänstmedarbetare har lång erfarenhet av mediebranschen och hjälper ditt företag och era kunder.

Våra lösningar

Vår filosofi är att du ska fokusera på din kärnverksamhet, medan vi tar hand om den finansiella biten. Erbjuder du förskottsbetalning, autogiro eller betalning online? Med vår AfterPay-lösning kan vi erbjuda ett antal tjänster för betalning i en app som förstärker kundupplevelsen, samtidigt som dina interna kostnader minimeras.

Din egen portal

Om du endast vill ha hjälp med administration skickar vi ut dina fakturor med ett budskap anpassat efter marknad och produkt. Du kan ändra budskapet löpande i en egen portal, och säkerställa att kunden alltid är informerad och uppdaterad. Vi administrerar samtliga kundreskontra och säkerställer att kunden problemfritt, snabbt och effektivt kan betala fakturan på önskat sätt Om betalningen uteblir skickas påminnelsen elektroniskt, för att minimera inkassobehovet. Om du vill minska kredittiden och risken så kan du välja att sälja hela kravet till oss. Processen är då densamma som vid administration.

Vi har lång erfarenhet av inkasso inom mediebranschen och kommer att anpassa budskap och verktyg enligt kundgruppen. Snabbt uppfyllande av betalningsskyldigheter säkerställs genom tydliga och smidiga lösningar samtidigt som du bevarar en god kundrelation.

För oss är det mycket värdefullt att ha en leverantör att arbeta med i alla stegen från fakturautskick till kundens inbetalning. Det ger oss bättre kontroll över processen och kortare väg om en situation som kräver omedelbar hantering skulle uppstå. Samarbetet med Arvato har bidragit till detta.
Julie Heggedal
Chef för Kreditavdelningen, Schibsted

De största aktörerna väljer Arvato

När Schibsted skulle förbättra fakturaflödet handlade det om automatisering och digitalisering. Läs om varför valet föll på Arvato när de skulle samla 1,8 miljoner fakturor på en plats.

 

Amedia satsar på digital innovation och arbetar målinriktat med utveckling och tillväxt. Därför var det naturligt att använda en samarbetspartner för de uppgifter som ligger utanför deras kärnverksamhet.

 

Sanoma är ett branschledande medieföretag i Finland, med produkter och tillhandahåller tjänster som dagligen påverkar livet för miljoner människor i Norden. Genom sitt samarbete med Arvato och Telia har Sanoma kunnat utveckla sin verksamhet och bli mer flexibla än någonsin.

Produkter för media och underhållning

Kontakta mig

Hur kan vi hjälpa dig?