Stäng

Telekommunikation

Telekommunikation

Inom telekombranschen pågår en näst intill konstant digital omvandling, med syfte att släppa loss den fulla potentialen i ny teknik. Telekomföretagens fortlöpande innovation, både tekniskt och när det gäller affärsmodeller, fortsätter alltså att förändra branschen. Under 2020 kommer 5G att rullas ut i flera länder.

Fokus på säkerhet och kundupplevelse

Den digitala omvandlingen för med sig såväl möjligheter som utmaningar. En utmaning är säkerheten, och nyheter om dataintrång och hackade nätverk duggat tätt. Som en konsekvens av detta har telekomföretagen tagit till kraftfulla säkerhetsåtgärder, och för de flesta är det viktigt att deras partners är pålitliga och uppfyller höga säkerhetsstandarder. 

En möjlighet som de flesta telekomföretag har tagit fasta på är att fokusera på en förbättrad kundupplevelse. På Arvato Financial Solutions har vi de finansiella processer och lösningar som telekomföretag behöver för att säkerställa en säker och sömlös upplevelse genom hela kundresan. 

Våra lösningar för telekombranschen

Processoptimering

Vi optimerar våra interna och externa processer med målet att kontinuerligt öka kostnadseffektiviteten och kvaliteten för våra kunder. Robotik och realtidsrapportering är viktiga beståndsdelar.

Datadrivet beslutsfattande

Vi använder data och statistiska modeller för att optimera beslutsfattandet i finansierings- och inkassoprocesserna.

Bättre kundupplevelse

Genom att erbjuda de rätta betalningsalternativen och kommunikation i de kanaler gäldenärerna föredrar bidrar vi till en bättre kundupplevelse. Vårt nyttjande av data och insikter har visat sig ge en högre lösningsgrad för våra telekomkunder.

En digital kundresa som ger ökad kundnöjdhet

Våra samarbeten inom telekombranschen innebär strategiska partnerskap, där vi etablerar ett tydligt arbetssätt som främjar proaktivitet och transparens. Samtidigt är vi en flexibel partner som kan hantera både befintliga erbjudanden och potentiell framtida utveckling, och bidrar till att förbättra kundresan.

Vi kan branschen och förstår dina kunder. Vi värdesätter betydelsen av kundresan i dess helhet – och vet hur kritisk den är för att upprätthålla relationen till kunder som är sena med betalningarna. Vi erbjuder kundcentrerade lösningar som är specifikt anpassade till gäldenärens behov. I praktiken innebär detta ett urval kommunikationskanaler mot gäldenären, inklusive digitala plattformar som sms, digital post och kundportaler förutom traditionella kanaler som samtal och mail. Det innebär även att vi ger gäldenären möjlighet att välja betalningsmodell, t ex via kort, mobilbetalning eller faktura till deras internetbank.

Vi vet av erfarenhet att en digital kundresa vanligtvis leder till direkta eller indirekta kostnadsbesparingar. För ett telekomföretag innebär detta ökad lönsamhet och färre inkommande kundserviceärenden. Dessutom kan vi se att den digitala kundresan leder till ökad kundnöjdhet, något som minskar kundtappet. Modellen med strategiska partnerskap bidrar även till bättre rapportering och uppföljning.

Betalningsalternativ

Målinriktad kommunikation

Distributionskanaler

Självbetjäningsportaler

Våra kunder i telekombranschen

Arvato Financial Solutions har flera kunder inom telekombranschen i Norden och Europa. Telekom är en av våra fokusbranscher där vi ständigt gör förbättringar för att kunna uppfylla kundernas behov. Idag levererar vi tjänster till flera ledande aktörer som Telenor i Danmark och Norge, samt Hallon och Vimla i Sverige. Vårt sammanslagna globala kunnande och vår leverans till telekombranschen gör oss till en ledande aktör inom segmentet.

Läs mer om våra telekomkunder

Våra lösningar för telekombranschen

Har du frågor? Kontakta oss!

Hur kan vi hjälpa dig?