När varje krona räknas

Alzheimerfonden

Samarbetet fungerat perfekt från dag ett

Varje dag får närmare 70 personer en demensdiagnos i Sverige, varav Alzheimers sjukdom är den absolut vanligaste formen. När Alzheimerfonden skulle effektivisera sina processer såg de ett behov av en betalpartner som kunde hjälpa dem med det tidskrävande arbetet att skicka fakturor och ta hand om betalningar. Valet föll på Arvato, och från dag ett har samarbetet fungerat perfekt.

Alzheimerfonden är en insamlingsorganisation som grundades 1988 och är idag, efter statligt finansierade Vetenskapsrådet, den näst största finansiären av svensk demensforskning.

Till vad går pengarna?

Till skillnad från många andra sjukdomar så är en demensdiagnos en dödsdom – det finns i dagsläget inget botemedel. Det är därför som Alzheimerfondens arbete är så viktigt, för med fler och större bidrag till forskningen så kan både en bromsmedicin och ett botemedel vara en verklighet inom 5-10 år.

Alzheimerfonden lever på gåvor, privata donationer, testamenten och företagssponsorer, såsom Arvato, men är även sedan 2007 förmånstagare i Postkodlotteriet, som är en oerhört viktigt organisation för Alzheimerfonden. Nedan hittar du ett axplock av vad pengarna används till.

Forskning

Liselotte Jansson Generalsekreterare, Alzheimerfonden

Den primära uppgiften är samla in pengar till svenska forskare inom demensområdet. Det kan vara för diagnostisering, bromsmedicin, vaccin eller botemedel. Förra årets delade Alzheimerfonden ut 30 mkr till svensk forskning och utvalda vårdutvecklingsprojekt.

”Det finns mycket positiva resultat och det finns många duktiga svenska forskare som har kommit väldigt långt med diagnostik, och vaccin är på väg.” Liselotte Jansson, Generalsekreterare Alzheimerfonden

Event för demenssjuka

Hjärnan är en muskel som mår bra av t.ex. lösa korsord, gå på bio eller museum. Under 2 år drev Alzheimerfonden tillsammans med 88 muséer runt om i Sverige ett projekt, Möten med minnen, där demensboenden kunde vara med på en visning med professionella konstpedagoger. Det blev så framgångsrikt och uppskattat att efter projektets slut fortsatte flera muséer i egen regi.

Unga anhöriga

Alzheimer kryper allt längre ner i åldrarna, och det finns många unga som växer upp med en förälder som är demenssjuk. Därför har Alzheimerfonden startat Unga anhöriga, och de finansierar sommarläger där barn och ungdomar får träffa andra i samma situation, och få professionell hjälp av läkare och psykologer. Detta initiativ har nu spridits till bl.a. Kanada, Nya Zeeland, Danmark och Norge.

Utbildningar för vårdpersonal

Att ta hand om demenssjuka är väldigt speciellt och kräver specialkompetens. Men det är få arbetsgivare som ger bidrag till sina anställda som vill vidareutbilda sig. Alzheimerfonden är en bidragande finansiär av utbildning inom demensvården, och ger bidrag till den som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska.

”Vi försöker göra konkreta insatser. Istället för att klaga på hur systemet är försöker vi visa på hur systemet skulle kunna vara och hoppas att politiker och andra hänger på.”
Liselotte Jansson Liselotte Jansson
Generalsekreterare, Alzheimerfonden

Sparar tid och pengar när Arvato kommer in i bilden

Med tanke på allt Alzheimerfonden gör så skulle man kunna tro att det finns en stor stab av personer som jobbar där, men de är bara 6 personer som arbetar på kontoret i Stockholm. Därför var det ett prioritetsområde för Liselotte Jansson när hon tog över som Generalsekreterarare 2013 att se över alla processer, och effektivisera och outsourca där det var möjligt.

När de började leta efter en outsourcingpartner för faktureringar dök Arvatos namn upp, och när varje krona räknas och minst 75% av alla insamlade medel ska delas ut (Alzheimerfonden har ett 90-konto), så fanns det inte tid och pengar för långa integrationsprojekt. Men det klickade direkt från båda och från dag 1 har allt fungerat perfekt.

”Det har varit ett riktigt roligt projekt för oss där vi kunnat erbjuda en tjänst som är anpassad efter Alzheimerfondens specifika önskemål. Vi har haft ett riktigt bra samarbete från dag ett och arbetet känns extra inspirerande med tanke på den viktiga verksamheten.”
Jacob Wootz Jacob Wootz
Online Sales Manager
Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions

Alzheimerfonden har valt att ha kvar sin telefonservice in-house då inte alla har tillgång till dator eller är vana vid de nya betalsätten samt att många är i sorg och behöver prata med någon som förstår (många av de som arbetar på Alzheimerfonden är själva anhöriga). Men administrationen av minnesgåvor tar mycket tid, och då särskilt faktureringen.

Innan Arvato kom in i bilden var det väldigt tidskrävande för Alzheimerfonden att skicka ut fakturor, men framförallt att ha koll på om betalningen kom in eller inte. Det är dessutom svårt att skicka ut en påminnelse när det handlar om gåvor. Men Arvato var lyhörda för Alzheimerfondens behov och skickar nu enbart en mjuk påminnelse till de få som missar att betala.

”Vi är väldigt nöjda och det har funkat precis som Arvato sa att det skulle göra. Med deras hjälp kan vi koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen samla in pengar.”
Liselotte Jansson Liselotte Jansson
Generalsekreterare, Alzheimerfonden

Snabba fakta om Alzheimer sjukdom

Alzheimers sjukdom har fått sitt namn efter den tyske läkare som upptäckte sjukdomen i början av 1900-talet. Alzheimer är inte ett naturligt åldrande utan det är en hjärnsjukdom som uppstår när proteinbildningar i placken bildats, och som sedan förstör nervcellerna och hjärnan förtvinar helt.

De flesta som drabbas av Alzheimer är 65 eller äldre, men sjukdomen kan debutera 20 år innan symptomen uppstår. Men i och med att sjukdomen är obotlig så finns det, även om man kan, ingen mening med att undersöka och diagnostisera personer innan ett broms- eller botemedel har hittats.

Idag kostar demensvården 63 miljarder per år i Sverige.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!
Företag och vill veta mer om våra tjänster? Så når du oss!
Kontakt