Stäng
11 snabba punkter

Checklista GDPR

Snabba punkter att checka av

Det är mycket att hålla reda på när det kommer till GDPR, men här kommer 11 snabba punkter som du bör kunna checka av i ditt GDPR-arbete.

 1. Vilka personuppgifter hanterar ni?
  Börja med att INVENTERA det ni har idag. Ingen har koll på alla hantering, så samla olika arbetsgrupper och ta reda på vad som sker egentligen. För du måste veta var du är idag för att veta hur du ska ta dig dit du vill. Se även till att få extern dokumentation och policys på plats.
 2. Vem ansvarar för dataskyddsfrågor/projektet i er organisation?
 3. På vilken laglig grund behandlar ni personuppgifter?
 4. Om ni använder samtycke, hur möta kraven?
 5. Vilken information lämnar ni idag? Vad behöver kompletteras?
 6. Hur kan ni tillgodose de registrerades rättigheter?
 7. Har ni byggt in skydd för personuppgifter i era system? I er organisation?
 8. Har ni verksamhet i flera länder? Överför ni personuppgifter?
 9. Anlitar ni biträden? Har ni nödvändiga avtal på plats?
 10. Finns det några särskilda risker för de registrerades integritet?´
 11. Har ni någon beredskap vid en eventuell incident?

 

Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten för GDPR, har tagit fram svar på de vanligaste frågorna angående GDPR.