Stäng

Skuldsaneringslagen

Hur påverkar den dig?

Svenskarnas skuldbörda ökar, och det är ett stort samhällsproblem, men framför allt är det ett hårt slag för den enskilde. För att underlätta för de som hamnat i skuld att få hjälp att komma ur sin situation så fattade regeringen ett beslut om att ändra skuldsaneringslagen den 1 november 2016. Men vad innebär förändringen? Hur påverkar den dig? Och kan vi på Arvato göra något för att underlätta för dig och dina kunder?

Så påverkas du

Alla som har konsumentkontakter kommer med största sannolikhet att märka av lagförändringen. Här har vi tagit upp de viktigaste punkterna för dig:

Mer information

Kronofogdemyndigheten kommer att gå ut och informera brett om att den nya lagen finns. Detta i kombination med att reglerna för vem som har rätt till skuldsanering har lättat, samt att en ansökan kan ske långt före kunden hamnat hos Kronofogden, kommer betyda en ökning av både medvetenheten hos allmänheten samt ökning av antalet ansökningar.

Betalningsfria månader

Den nya lagen innebär att gäldenären kommer att få två betalningsfria månader om året (juni och december). Det betyder inte att dessa månadsavgifter fördelas på de övriga tio månaderna, utan det betyder att de utgår helt och hållet.

Du får inte betalt direkt

Från och med 1 november kommer inte gäldenären som blivit beviljad skuldsanering att betala sina månadsavgifter direkt till dig, utan detta kommer att ske till Kronofogdemyndigheten, som sedan i sin tur kommer att fördela ut summorna till alla borgenärer som har anmält skuldkrav. För denna tjänst kommer Kronofogdemyndigheten att ta en avgift av dig som borgenär.

Betalt en gång per år

Från och med första november så kommer du som borgenär inte längre att få in dina pengar månadsvis, utan Kronofogdemyndigheten kommer istället att betala ut detta årligen.

En anpassning av dina system

I och med att du från och med 1 november inte längre får in dina skulder månadsvis så kan det mycket väl vara så att du behöver se över och anpassa dina ekonomisystem.

Informera och utbilda din kundservice

Det kan även vara en god idé att informera och utbilda din kundservicepersonal om den nya lagen då de antagligen är de som får första kontakten med gäldenärerna.

Vad kan Arvato hjälpa dig med?

Det kan kanske tyckas märkligt att Arvato, som delvis är ett inkassobolag, helst av allt vill undvika att dina kunder hamnar på inkasso, som är förstadiet innan kunden hamnar hos Kronofogden. Men det är exakt det vi vill förhindra. Därför har vi länge arbetat proaktivt för att förhindra att kunder hamnar där.

Personlig kontakt lönar sig alltid

För oss finns det inga dåliga kunder

Det vi gör är helt enkelt att ta personlig kontakt med kunden för att reda ut vad den uteblivna betalningen beror på och därefter lägger vi upp en betalningsplan som fungerar för alla inblandande. På så vis kan vi förhindra att en kund hamnar på inkasso i onödan, och du får behålla en glad och nöjd kund – samtidigt som du får betalt.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!