Stäng

Amedia

Digital innovation, tillväxt och utveckling

Det norska mediebolaget Amedia arbetar målmedvetet med tillväxt och utveckling, något som bland annat har fört med sig att antalet abonnenter ökat markant. ”Nyckeln till vår tillväxtframgång är vår tydliga strategi där journalistiken är i huvudfokus”, säger Sindre N Saksæther, ekonomichef Amedia.

Sindre Saksæther, Ekonomichef Amedia

Amedia är den största utgivaren av lokala nyheter i Norge och varje dag når deras 60 abonnemangstidningar, nättidningar och andra publikationer över 1,9 miljoner läsare. Det är mer än en tredjedel av Norges invånare. 2017 var Amedias EBIT 476 miljoner NOK, vilket var 96 miljoner mer än året innan. Arvato tar hand om företagets fakturautskick, påminnelser och inkasso.

Hela mediabranschen har genomgått en radikal förändring från papper till digitalt. Branschen är i konstant utveckling, och antalet aktörer växer.

”Den här förändringen har satt press på omsättningsutvecklingen och behovet av att omstrukturera var stort”, säger Sindre. ”Vi på Amedia tog tidigt kontroll över kostnaderna, samtidigt som ledningen presenterade en strategi med starkt fokus på förbättringar vad gäller innehåll och hur vi arbetar.”

Nu ser Amedia en stark tillväxt av digitala prenumeranter och ökade upplagor.

”Den omsättningstillväxt vi ser nu är ett bevis på att vi lyckats med vår strategi. Detta i kombination med en rimlig kostnadshantering så har vi nu en solid finansiell situation”, fortsätter Sindre.

Prisbelönt content-strategi

På European Digital Media Awards 2018 vann Amedia priset för ”Best reader revenue inititaive”. Priset är resultatet av Amedias systematiska fokus på analys- och contentutveckling. Sindre förklarar hur det detaljerade analysarbetet ligger som bas för content-strategin och underlättar för lokala tidningar och utgivare att veta vad deras läsare är intresserade av.

Vår analytiker utvärderade över 11 000 artiklar, och utifrån analysen kunde de ge mer specifika rekommendationer till förbättringar. Själva implementationen gjordes lokalt, och det är uppenbart att de lokala tidningarna och utgivarna gjorde ett fantastiskt jobb när de började arbeta i linje med den nya contentstrategin”, säger Sindre.

Som en konsekvens har fokus förflyttats till ”digital first”, vilket betyder att journalisterna främst skriver för digitala plattformar, samt att ha den rätta blandningen på innehåll, optimera rubriker och bestämma vad som ska vara tillgängligt enbart för prenumeranter. Dessutom har livebilder och streaming ökat nämnvärt.

”Men tryckt media är fortfarande oerhört viktigt för oss”, understryker Sindre. ”Fredriksstad Blad är ett exempel på en lokal tidningen som har ett uttalat fokus på ”digital first” men som fortfarande 6 dagar i veckan ger ut en gedigen tryckt upplaga.”

2017 lanserade Amedia även en ny annonslösning, en lösning som tredubblade de programmatiska annonsintäkterna jämfört med samma tid föregående år. Detta var ett viktigt bidrag för den tillväxt Amedia har sett inom digital annonsering.

Kvinnheringen, en av Amedias många lokaltidningar, har vunnit det prestigefyllda priset "Europas bästa lokaltidning", bl.a. för detta reportage "En natt med polisen". Foto/illustration tillhör Kvinnheringen.

Samarbetet med Arvato

Vidar Karlsen är Amedias kontaktperson på Arvato, och han är djupt imponerad av Amedia.

”Amedia har lyckats vända de utmaningar som mediabranschen stod inför till något positivt, och för oss, som också välkomnar digitaliseringen och de möjligheter som följer, är Amedia en inspirerande samarbetspartner.”

Amedia anlitar Arvato för fakturautskick, påminnelse- och inkassotjänster.

”Under arbetet med vår strategi och fokusområden, fann vi det rimligt att använda samarbetspartners att hantera det som inte är en del av vår kärnverksamhet. När det kommer till den typ av tjänster som Arvato utför är vi mycket medvetna om att det är en komplex uppgift på grund av alla våra olika företag, men vi är mycket nöjda med det arbete Arvato gör åt oss” Sindre Saksæther

Amedia har precis börjat sin digitala resa som erbjuder många spännande möjligheter, och Sindre tror att det kommer bli ännu mer viktigt i framtiden att leverera högkvalitativt innehåll som läsarna kan lita på – och är villiga att betala för.

”Vårt mål är att erbjuda ännu mer personifierat innehåll, samtidigt som vi säkerställer en bred nyhetsbevakning som stärker vår demokrati”, avslutar han.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!