Balansen att behålla värdefulla kunder och att få betalt

Bättre resultat och nöjdare kunder

Samarbetat sedan 2007

Arvato Financial Solutions fokuserar på kassaflöde i varje fas av kundernas affärsprocesser – från riskhantering till fakturering, köp av fordringar och inkasso. Arvato Financial Solutions norska inkassoenhet driftsatte under 2007 Telenors kreditcenter i Rørvik.

Benchmarking ger konsekvent goda resultat

De förstklassiga resultaten syns i Telenors benchmarking, som genomförs under mätperiod varje kvartal. Lösningsgraden mäts på ett schemalagt datum varje mätperiod, och resultatet läggs ihop med andra kriterier som återspeglar det övergripande samarbetet. Arvatos resultat jämförs sedan mot andra inkassobolag, och hamnar konstant högst.

Arvato har skräddarsytt sina processer så att de passar Telenor specialiserade system, och har inför nya arbetsmetoder som gynnar båda företagen. Efter många år av samarbete kan Arvato verkligen Telenor och deras produkter och tjänster. Flera av Arvatos anställda arbetade dessutom tidigare för Telenor, något som är en fördel för båda.

“Vi gillar verkligen att jobba med benchmarking. Så fort du har skapat rätt förutsättningar så får du en vinnarkultur och människor som älskar att vinna.” Kristin Moe Fjær, arvato Norge, affärsområdeschef för Inkasso
Prisbelönta affärsområdeschefen för inkasso Kristin Moe Fjær

Chefen för Arvatos norska inkassoverksamhet, Kristin Moe Fjær, säger att de alltid har haft ett stort fokus på kvalitet. ”Oavsett om vi jobbar med riskhantering, kassaflöde eller betalningar gör vi dagliga systemvalideringar för att försäkra oss om att vår höga kvalitet upprätthålls. Våra lösningar är skräddarsydda för att passa våra kunders affärsprocesser, och vi levererar transparenta rapporter som ger mervärde till verksamheten.”

 

Specialistkompetens är en av Arvatos styrkor, tillsammans med en resultatinriktad kultur. Alla anställda lägger en stor ära i att göra ett bra jobb, och med ett proaktivt tillvägagångsätt som säkerställer att behålla kunderna och förebygga misstag, strävar de efter att uppnå en hög lösningsgrad och en personlig dialog med kunderna.

 

Företagsledningen vill fortsätta med den vinnarkulturen: ”Vi tror att vår personal har stort förtroende för sin arbetsplats”, säger Moe Fjær. ”De vet att de levererar goda resultat och gör bra ifrån sig vad gäller benchmarking.

 

Arvato Financial Solutions strukturerar sitt arbete för att nå bästa möjliga resultat för alla, helt i linje med Telenors kundpolicy. Regelbundna statusmöten med analyser och förbättringsförslag, säger Moe Fjær: “Det handlar om att vara en bra samarbetspartner.”

“Vårt jobb är att lösa problem för Telenors kunder. Detta betyder mindre arbete för Telenor och nöjdare kunder som får svar snabbare.” Vidar Fjær, Arvato Norway, Business Developer and Analyst

Vinnande kultur ger bättre resultat och nöjdare kunder

Arvato Financial Solutions lägger stort fokus på att skapa mervärde även internt. De anställda ska kunna utföra flera olika arbetsuppgifter, och kunna ingå i olika arbetslag. Detta skapar en bra och tillfredsställande arbetsmiljö som tillåter personalen att utbyta kunskap och erfarenhet, samt ökar det interna erkännandet.

 

Ett viktigt fokusområde är att få personalen att känna att de bidrar till portföljen, genom att uppmuntra goda resultat och regelbundet informera om hur det går för företaget. Anställda uppmuntras även att ge konstruktiv kritik och förslag på problem, och ge förslag på hur det går att förbättra arbetssättet.

 

Sedan 2007 har Arvato som företag vuxit i antal anställda, och anses lokalt att vara en bra och säker arbetsgivare.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!
Företag och vill veta mer om våra tjänster? Så når du oss!
Kontakt