Stäng
Hjälp oss att bli ännu bättre!

Dina synpunkter är oerhört viktiga!

Synpunkter

På Arvato strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta tillvara på feedback, förslag och kommentarer från våra kunder. Det är också viktigt för oss att ta missnöjda kunders klagomål på allvar. För detta har Arvato en särskild policy som understryker vikten av att snabbt och objektivt utreda vad som hänt. Du är alltid välkommen att skicka dina frågor, kommentarer eller klagomål till oss så återkommer vi till dig inom kort.

Lämna in klagomål via vår hemsida

Ifall du som kund hos Arvato känner att du har blivit orättvist behandlad eller att Arvato har agerat felaktigt i ditt ärende kan du anmäla detta via denna sida. Vi kommer försöka återkomma till dig inom två arbetsdagar.

Vi svarar på det sätt som du har angivit att du föredrar i ditt meddelande. Ifall du inte har lämnat något kontaktsätt kommer vi i första hand att försöka nå dig per telefon, så snart vår interna utvärdering av klagomålet är klar.

Om möjligt, vänligen inkludera följande information:

  • Ditt namn
  • Ditt kundnummer
  • Telefonnummer dagtid, inklusive riktnummer
  • Beskrivning av vad som hände, relevanta datum och i förekommande fall namnet på din administratör

Lämna in klagomål via post

Om du vill lämna in ett klagomål via ett traditionellt brev, så tänk på att ju mer information du lämnar desto bättre; det hjälper oss att hantera ditt klagomål så snabbt och effektivt som möjligt.

Vänligen inkludera följande information i ditt brev:

  • Ditt namn
  • Ditt kundnummer
  • Telefonnummer dagtid, inklusive riktnummer
  • Adress
  • Beskrivning av vad som hände, relevanta datum och i förekommande fall namnet på din administratör

Glöm inte att underteckna och datera ditt brev.

Skicka ditt brev till följande adress:

Arvato Financial Solutions
Att. Klagomålsansvarig
Box 1143
432 15 VARBERG

Missnöjd med beslutet?

Ifall du inte är nöjd med Arvatos hantering av ditt klagomål kan du kontakta Arvatos Kundombudsman. Kundombudsmannens uppgift är att titta djupare på svårlösta klagomålsärenden eller de klagomål där du som kund av någon anledning inte är nöjd med det svar du fått. Kundombudsmannen kan kontaktas på följande sätt:

Via e-post: kundombudsmannen.se@arvato.com

eller via brev:

Arvato Financial Solutions
Att. Kundombudsmannen
Box 1143
432 15 VARBERG


Fortfarande missnöjd?

Skulle du efter kontakt med Kundombudsmannen inte vara nöjd med hur ditt ärende har handlagts kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol.

Opartisk vägledning

Konsumenternas Bank- & Finansbyrå ger dig opartisk information och vägledning om bank- och finansfrågor, utan kostnad. Nedan finns deras kontaktuppgifter. Du kan kontakta dem genom att besöka deras hemsida https://www.konsumenternas.se/ eller ringa dem på +46 (0) 200 22 58 00.