Stäng
Hjälp oss att bli ännu bättre!

Dina synpunkter är oerhört viktiga!

Synpunkter

På Arvato strävar vi efter att kontinuerligt förbättra våra tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta tillvara feedback, förslag och kommentarer från våra kunder. Det är också viktigt för oss att ta missnöjda kunders klagomål på allvar. Arvato har en särskild policy för detta, som betonar vikten av att snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Du är välkommen att skicka din fråga eller dina kommentarer till oss via så återkommer vi till dig inom kort. Du hittar adresserna nedan.

Klagomål via hemsidan

Om du som kund hos Arvato upplever att du blivit orättvist behandlad eller att Arvato agerat felaktigt i ditt ärende kan du anmäla detta via den här sidan. Vi försöker återkomma till dig inom två arbetsdagar.

 

Vi svarar på det sätt som du uppgivit att du föredrar i ditt meddelande. Om du inte uppgivit kontaktsätt så kommer vi i första hand att återkoppla till dig via telefon, så fort vår interna utvärdering av klagomålet är färdig.

 

Skriftliga klagomål

Om du vill framföra ett klagomål skriftligen, så tänk på att ju mer information du lämnar desto bättre; det hjälper oss att hantera ditt klagomål snabbt och effektivt.

 

Vänligen inkludera följande information:

 

Namn, adress och telefonnummer dagtid, inklusive riktnummer
Kundnummer

 

Beskriv vad som hänt, relevanta datum och namn på din handläggare

 

Glöm inte signera och datera ditt brev.

 

Skicka ditt brev till följande adress:

 

Arvato Financial Solutions
Att. Klagomålsansvarig
Box 1143
432 15 VARBERG

 

Missnöjd med beskedet?

Om du inte är nöjd med Arvatos hantering av ditt klagomål, så kan du kontakta Arvatos kundombudsman, Jenny Andersson. Ombudsmannens uppgift är att titta djupare på svårlösta klagomålsärenden eller de klagomål där du som kund av någon anledning inte är nöjd med det svar du fått. I första hand skall du dock vända dig till din handläggare.

Kundombudsmannen

Arvato


Att. Kundombudsmannen, Jenny Andersson
Box 1143
432 15 VARBERG
mail: kundombudsmannen.se@arvato.com

 

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger dig opartisk information och vägledning, om bank och finansfrågor, utan kostnad. Nedan är deras kontaktinformation.'

 

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Box 24215
104 51 Stockholm

 

Besöksadress: Karlavägen 108
Tel 0200 22 58 00

 

Webbadressen är: https://www.konsumenternas.se/

 

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.