Stäng
06.01.2020

Arvato köper fordringar

Arvato Financial Solutions har förvärvat tre portföljer av förfallna fordringar från en stor finansiell aktör i Sverige och Norge. Den totala portföljen består av nära 9,000 ärenden, till ett totalt värde av cirka 50 miljoner euro.

”Vi är väldigt glada över detta betydande förvärv i ett segment som är mycket viktigt för oss, bank och finans. Förvärvet är också ett bra exempel på hur vi arbetar gränsöverskridande på Arvato Financial Solutions, såväl geografiskt som i våra funktioner. Det ger oss en extra stark början på år 2020”, säger Jan Altersten, President B2C Finance&Nordic Collection på Arvato Financial Solutions. 

Kontaktperson