Stäng
20.11.2018

Benchmark inkasso | Arvato Financial Solutions

Att benchmarka dina inkassofordringar är ett utmärkt sätt för dig att regelbundet jämföra och säkerställa att du får den bästa lösningen för ditt företags fordringar. För oss som inkassobolag är det också mycket värdefullt då vi får svart på vitt hur vi står oss i konkurrensen, vad vi kan göra bättre och på så vis utveckla vår service så att den alltid håller allra högsta nivå.

Vi utför regelbunden benchmarking och det är alltid lika kul när resultaten redovisas då vi gång på gång befinner oss i toppen. Det om något är verkligen ett bevis att vårt hårda arbete och dedikerade inkassoteam kommer våra kunder till nytta och att de är nöjda med det jobb vi gör åt dem.

Att benchmarka dina inkassofordringar är ett utmärkt sätt för dig att regelbundet jämföra och säkerställa att du får den bästa lösningen för ditt företags fordringar. För oss som inkassobolag är det också mycket värdefullt då vi får svart på vitt hur vi står oss i konkurrensen, vad vi kan göra bättre och på så vis utveckla vår service så att den alltid håller allra högsta nivå.

Hur kan en benchmarking gå till i praktiken?

Ett exempel på hur det kan gå till så benchmarkar vi vår inkassolösning med ett par andra inkassobolags. Kunden fördelar flödet av fordringar mellan oss och under en period på x antal månader mäts våra respektive resultat. När dessa månader har gått så utvärderas resultatet och baserat på det så görs en eventuellt ny fördelning av flödet.

 

Resultatet är ofta en löpande beräkning av poäng och redovisas månadsvis. Poäng kan räknas på:

hur mycket kapital som vi har lyckats få in på fordringarna på de senaste 18 månadernas inlästa ärenden

ju äldre en fordran är, desto lägre poäng

Resultatet är ett snitt på de senaste 6 månadernas prestation. Detta för att kunden ska kunna särskilja om två inkassobolag vinner lika många månader under de månader som benchmarkingperioden pågår

Vad gör du om kunden inte betalar? Läs mer om våra inkassotjänster nedan.

Är du företag och vill veta mer om våra inkassotjänster? Kontakta oss

Kontakta oss
Pelle Källman
Pelle Källman
Senior Sales Manager, Sverige
E-Mail
pelle.kallman@arvato.com
Phone
+46 (0)76 630 55 62
Fyll i dina kontaktuppgifter