Stäng
07.04.2020

Viktig information om inkassobranschens ansvar att minska skadeverkningar från Coronaviruset

Coronaviruset har ställt samhället inför stora utmaningar. Virusutbrottet riskerar att påverka såväl samhällsekonomin som privatpersoners ekonomi negativt.  Som företrädare för inkassobranschen vet vi att arbetslöshet och sjukskrivning ofta påverkar människors möjligheter att betala sina skulder. Vi vet också att företagens möjlighet att sälja och få betalt för sina varor och tjänster är avgörande för att undvika konkurser och uppsägningar.

Som en av de större aktörerna på marknaden är Arvato Financial Solutions representerade i branschorganisationen Svensk Inkasso. Därmed följer vi de rekommendationer som organisationen givit ut.  Bland annat innebär det att vår ambition är att vara mer flexibla och öppna för avbetalnings- och ackordsuppgörelser med personer som har skulder som uppkommit som en följd av den nuvarande situationen. Precis som andra viktiga samhällsaktörer vill vi ta vårt ansvar för att säkra samhällsekonomin i denna svåra situation.  

Ta gärna kontakt direkt med oss om du har några frågor.