Stäng
07.10.2020

Konsumtionslån och betalningssvårigheter: Intervju med Dennis Blennskog, Senior Vice President Collection & Financial Services

Konsumtionslån utgör nu en femtedel av hushållens totala lån och står för över hälften av hushållens lånebetalningar i räntor och amorteringar, visar en ny rapport från Finansinspektionen. Många låntagare, speciellt ungdomar, får dessutom problem att betala tillbaka lånen. Vilket ansvar har kreditgivarna och inkassobolagen, och hur gör Arvato för att hjälpa de skuldsatta på bästa möjliga sätt? Här ger Dennis Blennskog, Senior Vice President Collection & Financial Services, sin syn på saken.

Skuldsättningen bland unga ökar, där många hamnar i en skuldfälla som de har svårt att ta sig ur.

En ny rapport från Finansinspektionen visar att vi lånar som aldrig förr. De senaste åren har präglats av en stark konjunktur och låga räntor, skriver FI. Tror du det finns fler faktorer till att vi lånar allt mer pengar, och i så fall vilka?

Först och främst ser man på krediter och ”lever på dem” på ett helt annat sätt idag - förr sparade man först och köpte sen. Idag finns en stor tillgänglighet på finansiering i samband med köp, antingen i form av säljkrediter eller blancolån, som det blivit acceptabelt att utnyttja. Denna trend tror jag fortsätter. Sedan har vi det här med krav på egen insats och bolånetak när man köper bostad, vilket gjort att bankerna inte kan låna ut till samma nivåer som tidigare. Antalet låneaktörer har också ökat, så det har blivit lättare att låna pengar, och vägen till en kredit är betydligt mer digital idag än för några år sedan. 2018 kom också ett ränte- och kostnadstak på högkostnadskrediter, som resulterat i att dessa korta lån blivit billigare för konsumenten, vilket kan leda till att konsumenten utökar sin kredit genom större lån.

Rapporten visar också att många låntagare får svårt med betalningarna. 4,5 procent av nya låntagare får ett inkassokrav under lånets första månader. Vad anser du om denna siffra och vilka förklaringar ser du?

Att fler lån hamnar hos inkasso är ju självklart inte bra. Det väcker frågan om man inte tar sitt ansvar som kreditgivare, om det slarvas i kreditgivningen. Men marknaden för kreditgivning har blivit allt mer reglerad, vilket tydligt bidragit till en högre kvalitet bland kreditgivarna. Siffrorna säger ju dock ändå att det finns mer att utveckla inom området för kreditbedömning.

Därutöver finns ett informationsgap vid kreditbedömningen, eftersom all kreditinformation inte finns att tillgå. Ansöker du om 50 000 kronor i lån vet kreditgivaren inte om du har ansökt om samma belopp hos en eller flera andra kreditgivare. Även om man tar en kreditupplysning och gör en ”kvar att leva på” beräkning saknar man alltså det totala kreditengagemanget hos låntagaren. Vissa länder, till exempel Norge, har implementerat ett centralt skuldregister i ett försök att komma till rätta med detta.  

För låntagare under 25 år är andelen med inkassokrav åtta procent. Skuldsättningen bland unga ökar, där många hamnar i en skuldfälla som de har svårt att ta sig ur. Kommentar?

Det är tyvärr ett faktum och en situation vi inte vill ha. Det visar att unga människor troligen inte är tillräckligt upplysta om konsekvenserna av lån, och att lockelsen kan vara högre än konsekvenstänket. Du förstår inte alltid att du kan hamna i en knivig situation framöver, med svårighet att få en bostad och andra viktiga förnödenheter för ditt leverne. Från samhället och kreditgivarsidan kan vi verka för att privatekonomi får större utrymme på skolschemat. Men så länge vi inte är där behöver branschen fortsatt ställa höga krav vid kreditgivning till unga människor. Vissa branscher har gått i bräschen för detta, som exempelvis telekomindustrin, där det är hårdare krav att få teckna abonnemang om du är under 25 år. Även aktörer som erbjuder konsumtionslån har ofta ett tuffare regelverk för att ge yngre människor krediter.

 

”Från samhället och kreditgivarsidan kan vi verka för att privatekonomi får större utrymme på skolschemat. Men så länge vi inte är där behöver branschen fortsatt ställa höga krav vid kreditgivning till unga människor”
Dennis Blennskog Dennis Blennskog
Senior Vice President Collection & Financial Services

Vad säger du om låntagarnas eget ansvar?  

Är du myndig har du många rättigheter, men också skyldigheter att ta till dig information som gör att du inte hamnar i en dålig sits. Samhället vilar på att du ska kunna hantera sådan information när du är 18 år. Så självklart måste man jobba från två olika håll för att komma till rätta med detta problem. 

Men är det faktiskt för lätt att ta lån? Vi ser hur exempelvis Finland har skärpt lagen om snabblån, och att kreditgivarna får ta en ränta om max 20%. I Sverige kom ett par nya bestämmelser om högkostnadskrediter i Konsumentkreditlagen år 2018, med kostnads- och räntetakBorde kreditgivarna göra mer?   

Kostnads- och räntetaken har gett effektMan får heller inte glömma bort att det inte bara är dåligt att konsumtionskrediterna har ökat. De adderar värde till samhällsekonominger möjligheter för många som inte fått andra krediter och bygger på enkelhet och flexibilitetNär det gäller huruvida lånen är prissatta rätt konstaterar jag att det finns motiv att ta olika betalt mot olika låntagare, och att man måste tillåtas väga in riskerMan bör komma till rätta med de problem som finns med sund kreditgivning och tydlig information snarare än lägre räntetak 

Så åtta procent av de under 25 år har alltså fått ett inkassokrav. Arvato är ett av de företag som de då kan möta. Vad gör vi för att ge dem bästa möjliga upplevelse i en trist situation?  

Vi har alltid en dialog med de skuldsatta och tar en rådgivande roll. Vi försöker hitta egemensam väg att bli av med skulden, ofta med en amorteringsplan som passar den skuldsatta. Det ska vara enkelt att få en bra överblick över sin situation och vi vill kunna möta kunden baserat på deras behov. Digitala kanaler är nyckeln för yngre målgrupper, där vi erbjuder chatt via portaler, betalning via QR-kod eller Kivra. Rådgivning via telefon är fortsatt ett bra verktyg för många av kunderna vi arbetar med.  

”I våra samarbeten med klienter som erbjuder krediter har vi också en tät dialog kring hur man bäst utvecklar och optimerar sina kreditregler och vikten av att man erbjuder krediter till de som kan hantera dem… Vi tar vårt ansvar på största allvar.”
Dennis Blennskog Dennis Blennskog
Senior Vice President Collection & Financial Services

Finns det något annat du vill kommentera apropå ämnet och inkassobolagens roll 

Inkassobolagen spelar en viktig roll på kreditmarknaden och verkar för att upprätthålla rätt nivå på kreditgivningen och samtidigt hålla igång samhällsekonomin. Vi ser till att regelverk efterlevs och att det blir en balans mellan kreditgivare och kredittagare. Vi agerar ofta som rådgivare åt båda sidor. I våra samarbeten med klienter som erbjuder krediter har vi också en tät dialog kring hur man bäst utvecklar och optimerar sina kreditregler och vikten av att man erbjuder krediter till de som kan hantera dem. Vi frågar alltid hur kreditreglerna ser ut och tar vårt ansvar på största allvar.  

 

Läs rapporten här: https://www.fi.se/sv/publicerat/rapporter/rapporter/2020/svenska-lan-till-konsumtion/ 

 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!