Stäng
03.11.2021

Arvato släpper två rapporter med unika insikter från nordiska bilister och parkeringsbolag

Arvato Financial Solutions har publicerat två unika rapporter med insikter från parkeringskonsumenter och parkeringsbolag i Norden. Rapporterna är baserade på enkäter med fler än 3 200 personer i de nordiska länderna.

Den första rapporten, “Understanding Nordic Consumers and the Digital Shift in the Parking Industry”, ger en detaljerad översikt av branschen och en prognos för de digitala tjänster som konsumenterna efterfrågar nu och i närtid. Den innehåller en marknadsöversikt, information om parkerings- och körvanor, bilägande, digitalisering och betalningspreferenser. Den andra rapporten, “A deep dive into the Nordic parking industry”, behandlar parkeringsoperatörernas syn på vikten av smidiga betalningsalternativ och mervärdestjänster nu och i framtiden.

“Vi presenterar dessa rapporter för att underlätta tillväxten för parkeringsbranschen i Norden, samt visa på vår expertis inom området. Det är viktig läsning för alla i parkeringsbranschen, speciellt de som verkar nordiskt”, säger Peter Wilmenius, Nordic Marketing Director på Arvato Financial Solutions.

Närhet, pris och säkerhet är viktigast

Den första rapporten, som baseras på svar från 3 200 bilister, visar att nya förväntningar och tekniklösningar är faktorer som resulterat i en digital omställning inom parkeringsbranschen.

  • Närhet, pris och säkerhet är de viktigaste faktorerna när bilister fattar beslut om var de ska parkera
  • 82% av respondenterna upplever stress när de parkerar. Otydliga betalningsinstruktioner och små parkeringsrutor uppges vara de främsta orsakerna.
  • Kreditkort, digitala plånböcker och fakturering är de tre mest efterfrågade betalningsmetoderna. Majoriteten föredrar att betala via parkeringsautomater eller appar.
  • Över 50% gillar att prova ny teknik och appar. Fler än 80% säger att när de gör ett köp vill de att det ska gå snabbt, med bara ett klick eller en kortdragning.

Slutsatsen är att det finns en stor marknad med nordiska parkeringskunder som är intresserade av att prova på nya digitala parkeringstjänster.

Peter Wilmenius kommenterar:

“Parkeringsbranschen genomgår en digital omvandling där vi ser en omställning till avancerade tekniklösningar för att kunna erbjuda kostnadseffektiva, användarvänliga parkerings- och betalningsalternativ. Vi har än så länge bara sett starten av denna resa och med våra insikter vill vi stödja företag i utvecklingen av nya parkeringstjänster.”

Hur nordiska parkeringsföretag svarar upp mot marknadsutvecklingen

Den undersökning som genomfördes hos parkeringsoperatörer behandlar många av de utmaningar som parkeringsbranschen står inför idag. Fyra områden undersöktes:

  • Betydelsen av smidiga betalningsalternativ idag och i framtiden
  • Den växande betydelsen av mervärdestjänster för att upprätthålla konkurrenskraft
  • Fördelen med att fakturera via ANPR
  • Hur Covid-19 har påverkat parkeringsbranschen

Enkäten avslöjar många intressanta fakta, som till exempel att:

  • Elbilsladdning, bildelning och mikromobilitet anses vara de allra viktigaste mervärdestjänsterna under de kommande fem åren.
  • ANPR anses vara en av de viktigaste tekniklösningarna inom branschen, och fakturering förblir en central betalningsmetod.

 

Har du frågor? Kontakta mig!

Peter Wilmenius
Peter Wilmenius
VP Sales
E-Mail
peter.wilmenius@arvato.com