Stäng

Vår historia

Hur allt började ...

Arvato Financial Solutions såg dagens ljus 1961, då ekonomiavdelningen på Vereinigte Verlagsauslieferung (VVA) fick en idé om att obetalda fordringar från boklådor skulle köpas av förlagen så snart som de uppstod. Idag jobbar 4 900 personer i över 15 länder runt om i världen med att leverera effektiva finansiella lösningar.

Förstärkning av produktportföljen

2020

MF Group

Efter att ha förvärvat en första andel av MF-koncernen 2016, sker nu ett fullt övertagande av den lokala marknadsledaren inom tjänsten för betalning efter leverans. Arvato Financial Solutions stärker därmed sin position som en integrerad finansiell tjänsteleverantör i Schweiz.

Experian 

Experian, det globala företaget för informationstjänster, slutför förvärvet av en majoritetsandel på 60% i Arvato Financial Solutions division Risk Management. Kombinationen av både portföljer och kompetenser gör det möjligt för båda bolagens strategiska kunder att påskynda sina digitala transformationsprojekt och bidra till att öka konsumenternas val på marknaden.

 

Strategiskt partnerskap för ökad tillväxt

2018

Med förvärvet av 3C tar Arvato Financial Solutions en ledande position på den tyska försäkringsmarknaden med en helautomatiserad process för skadehantering för försäkringsgivare.

 

Med investeringen i behavioral biometrics-pionjären SecuredTouch utökar Arvato Financial Solutions sina bedrägeribekämpningslösningar.

 

Arvato Financial Solutions förvärvar majoritetsandelar i Credify Informationsdienstleistungen GmbH, och stärker därmed etableringen av ännu en stark kreditrapporteringsbyrå i Österrike.

Investeringar i tillväxtplattformar

2017

solarisBank

 

Investeringar i tyska FinTech-bankplattformen solarisBank ledde i första hand till utveckling av en ny finansieringslösning som gör att online-leverantörer kan täcka utestående fakturabelopp genom ett ramlån.

 

Intervalor

Majoritetsaktieinnehav i den brasilianska finansiella tjänsteleverantören Intervalor är en viktig milstolpe för att främja Arvato Financial Solutions brasilianska och sydamerikanska fokus.

Investeringar i MF Group

2016

Arvato Financial Solutions investerade i MF Group Factoring AG, schweizisk marknadsledare inom e-handel B2C-factoring, och påskyndade därmed expantionen av factoringlösningar i Schweiz. 

 

Joint venture med Intervalor

2015

I och med sammanslagningen med Intervalor, ett ledande företag inom kredithanterings-, inkasso-, backoffice- och CRM-lösningar, kunde Arvato Financial Solutions utöka sin närvaro på den brasilianska marknaden. 

Förvärv av AfterPay

2014

Arvato tog ytterligare ett steg framåt när de köpte den holländska betalleverantören AfterPay i januari 2014. Sedan dess har Arvato Financial Solutions kunnat erbjuda sina kunder en europeisk betala-efter-leverans-lösning för e-handel. I och med förvärvet av AfterPay kan Arvato erbjuda sina kunder en säker och pålitlig lösning till flera marknader från en och samma källa.

Arvato Financial Solutions skapas

2013

När Gothia Group köptes uppstod ett behov av ett paraplyvarumärke för globala aktiviter - Arvato Financial Solutions var fött, och har sedan dess varit det internationella varumärket. 

Steget in på den nordiska marknaden

2013

2013 nådde Arvato Financial Solutions ytterligare en milstolpe: köpet av Gothia Financial Group. Detta var inte enbart det största förvärvet i Arvatos historia, det betydde också en expansion av Arvatos finansiella lösningar till den nordiska marknaden. 

Tillväxt och globalisering

2010-2014

2010 lanserades ett projekt “On a growth course to the future”, som ledde till att nya affärsområden, som t.ex. riskhanteringslösningar, Trustn’Pay för e-handeln och HIS database för försäkringar, utvecklades. Utöver en organisk tillväxt under 2010-2012 gjordes strategiska förvärv av Credit Solutions och Riser ID.

Sammanslagning med InFoScore

2005

2005 gick Arvato ihop med InFoScore, vilket inte enbart utökade tjänsterna till att även inkludera riskhantering, utan det innebar dessutom att Arvato Financial Solutions fick ett genombrott till att bli ledande på den tysktalande marknaden. 

Genombrott på hälsomarknaden

2004

Ytterligare en milstolpe skedde 2004 med köpet av ett faktureringsföretag för dental- och medicintjänster. Det var genombrottet in på hälsomarknaden - idag verkar BFS health finance GmbH inom detta område.

2001

Inkassotjänster under Financial Services

Bertelsmanns inkassobolag, Central Inkasso, införlivades i Bertelsmann Finanz Service GmbH.

 
2000

Grundandet av Credit Risk Management

Med skapandet av InfoRate GmbH tog företaget steget in på affärsinformationssegmentet, något som senare integrerades med Credit Risk Management-segmentet.

 
 
1995

Starten av internationell B2C Accounting

1995 började föregångaren till Arvato Financial Solutions, Bertelsmann Finanz Service GmbH, med abonnemangsfakturering, förfallna fordringar och betalprocesser i ett flertal länder för sammanslagningen av Bertelsmann och AOL Inc., AOL Europe.

 

1994

Adresshanteringstjänster

Sammanslagningen med Deutsche Post Adress innebär en ledande ställning för den tyska marknaden när det gäller adresshanteringslösningar.

 

1961

Starten av finansiella tjänster och factoring

Idén föddes av Vereinigte Verlagsauslieferung att erbjuda factoring för förlag som köper fordringar från boklådor så snart de uppstår. Financiella tjänster såg dagens ljus.