Stäng

Ledning

Ledningen för Finland & Sverige

Ledningen för Finance & Collection Finland och Sverige ansvarar för ca 300 anställda, fördelat på fem olika kontor; Varberg, Uppsala, Stockholm, Helsingfors och Åbo.

Ledning Finland/Sverige

Arvato Financial Solutions Management Board

Ledningen för Arvato Financial Solutions ansvarar för ca 7 000 anställda i närmare 15 länder världen över. Ledningen utformar den långsiktiga strategin för Arvato Financial Solutions.

Arvato Financial Solutions Board