Stäng

Betaltjänstleverantören som effektiviserar ditt kassaflöde

Vi hjälper dig med betallösningar, från printad faktura till inkasso

Funderar du på att låta någon annan sköta dina betallösningar, som till exempel fakturahantering? Kanske för att frigöra tid och resurser, eller för att få en fungerande process för att fakturera och påminna i tid? Du kanske helt enkelt vill förbättra ditt kassaflöde? Vi är specialister på betallösningar och finansiella tjänster. Vi kan hjälpa dig hela vägen från printad faktura till påminnelse och inkasso.

Finansiella produkter från Arvato Financial Solutions säkrar er tillväxt

Vår viktigaste uppgift är att öka tillväxten och lönsamheten för våra kunder. Med våra datadrivna finansiella produkter lägger vi grunden till smart beslutsfattande och ett värdeskapande genom hela kundresan. Vi har de finansiella produkterna för din verksamhet. Oavsett om du vill reducera den finansiella risken, sälja dina fakturor eller letar efter en partner som kan hantera er fakturaadministration. Vi specieliserar oss på abonnemangsfakturor och betallösningar för mobilitetsindustrin, men vår kundbas spänner över nyetablerade och lokala företag, till internationella bolag i flera olika branscher.

Våra betaltjänster och betallösningar underlättar för dig och dina kunder

Det finns flera anledningar till varför man väljer att outsourca sina betallösningar, som exempelvis fakturatjänster. Här är några av de vanligaste: 

 

1) Förstå dina kunder & lev upp till deras förväntningar på betalprocessen

Kan du idag erbjuda de betalsätt som dina kunder efterfrågar, t ex faktura via e-post, e-faktura, autogiro eller faktura via Kivra?

2) Sälj inte till fel kunder

Att sälja på faktura kan gå väldigt snett om du inte har koll på vem du säljer till. För att undvika detta bör du använda dig av ett kreditupplysningsföretag – direkt eller via företag som Arvato som hanterar dina fakturor.

3) Tighta till betalprocessen

Många företag är alldeles för generösa med sina betaltider och agerar bank åt sina kunder. Det kan bero på osäkerhet och manuell behandling vilket gör att kredittiden blir onödigt lång.

4) Var inte passiv när kunderna inte betalar

En annan del av en effektiv betalprocess är påminnelsehanteringen, och det är lika viktigt att ha en bra struktur och rutiner för att skicka påminnelser som själva fakturan. Detta kan vara mycket tidskrävande.

5) Lagar och regleringar

Att man ska följa lagar och regleringar är självklart, men det kan vara snårigt att hänga med i lagändringar och säljer man dessutom i flera länder kan det vara svårt att veta vilka lagar som gäller. Och eftersom en faktura innehåller personuppgifter så gäller GDPR – och där finns det mycket att hålla ordning på.

Om du har full koll på alla dessa punkter har du sannolikt inte något akut behov av hjälp med betallösningar eller din fakturahantering. Men är det istället så att du inte erbjuder olika betalsätt till dina kunder, om du är osäker på om du säljer till rätt kunder, eller om du direkt eller indirekt agerar bank för dina kunder genom att ge dem långa kredittider? I så fall är det dags att se över möjligheten att ta hjälp inom finansiella tjänster, som att exempelvis outsourca sin fakturahantering. Likaså om du är osäker på vilka lagar och regleringar som ska följas.

Arvatos betal- och finansiella tjänster

Vad gör du om kunden inte betalar? Läs mer om våra inkassotjänster nedan.

Är du företag och vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter