Finansiella betaltjänster

Effektivisera ditt kassaflöde

Vi hjälper dig hela vägen från printad faktura till inkasso

Funderar du på att lägga ut din fakturahantering och låta någon annan sköta den? Kanske för att frigöra tid och resurser, eller för att få en fungerande process för att fakturera och påminna i tid? Du kanske helt enkelt vill förbättra ditt kassaflöde? Vi kan hjälpa dig hela vägen från printad faktura, till påminnelse och inkasso.

Det finns flera anledningar till varför outsourca sin fakturahantering, men dessa är de vanligaste:

1) Förstå dina kunder & lev upp till deras förväntningar på betalprocessen

Kan du idag erbjuda de betalsätt som dina kunder efterfrågar, t ex faktura via e-post, e-faktura, autogiro eller faktura via Kivra?

2) Sälj inte till fel kunder

Att sälja på faktura kan gå väldigt snett om du inte har koll på vem du säljer till. För att undvika detta bör du använda dig av ett kreditupplysningsföretag – direkt eller via företag som Arvato som hanterar dina fakturor.

3) Tighta till betalprocessen

Många företag är alldeles för generösa med sina betaltider och agerar bank åt sina kunder. Det kan bero på osäkerhet och manuell behandling vilket gör att kredittiden blir onödigt lång.

4) Var inte passiv när kunderna inte betalar

En annan del av en effektiv betalprocess är påminnelsehanteringen, och det är lika viktigt att ha en bra struktur och rutiner för att skicka påminnelser som själva fakturan. Detta kan vara mycket tidskrävande.

5) Lagar och regleringar

Att man ska följa lagar och regleringar är självklart, men det kan vara snårigt att hänga med i lagändringar och säljer man dessutom i flera länder kan det vara svårt att veta vilka lagar som gäller. Och eftersom en faktura innehåller personuppgifter så gäller GDPR – och där finns det mycket att hålla ordning på.

Om du har full koll på alla dessa punkter har du sannolikt inte något akut behov av hjälp med din fakturahantering. Men är det istället så att du inte erbjuder olika betalsätt till dina kunder, eller är osäker på om du säljer till rätt kunder, eller om du direkt eller indirekt agerar bank för dina kunder och ger dem långa kredittider, eller om du är osäker på alla lagar och regleringar som ska följas – då är det dags att titta över möjligheten att outsourca din fakturahantering.

Arvatos betal- och finansiella tjänster

Vad gör du om kunden inte betalar? Läs mer om våra inkassotjänster nedan.

Är du företag och vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss

Kontakta oss
Fyll i dina kontaktuppgifter
Kontakt