Stäng

Betalningslösningar för parkering

Betalningslösningar för parkering

Hos oss får du betalningslösningar för parkering som är tydliga, enkla att använda och avlastar dig så att du kan koncentrera dig på det du gör bäst - effektiv och lönsam drift av parkeringsanläggningar. Vi hanterar allt från registrering av betalningar, kundservice och klagomålshantering, till betalningsuppföljning och inkasso. Med andra ord: Du behåller kontrollen, vi gör arbetet.

Reporting

Med Power-BI får ni en komplett överblick över samtliga transaktioner. Våra kunder använder detta som stöd för att optimera sin parkeringsverksamhet och som marknadsföringsverktyg för att identifiera merförsäljning.

 

Excellence

Vi har ett dedikerat affärsteam inom parkering som säkerställer optimal leverans av våra tjänster. Till detta har vi ett kundserviceteam specialiserat på hantering av parkeringsärenden.

International

Vårt produktkoncept är skalbart, så om du bedriver verksamhet i flera nordiska länder hjälper vi dig hela vägen.

Business Intelligence – beslutsstöd för parkering

Vårt Business Intelligence-verktyg är utvecklat specifikt för parkeringsbranschen och producerar interaktiva rapporter som förenklar den finansiella processen samt uppföljning och analys av de finansiella transaktionerna.

  • PowerBI-app skräddarsydd för parkeringsbranschen
  • Ökad kontroll med interaktiva rapporter för uppföljning av verksamhetens KPI:er
  • Kundanalys - Identifiera lojala kunder samt merförsäljningspotential
  • Lönsamhet - Se hur du bör fördela resurserna för bättre lönsamhet

Kontakta oss för mer information om hur du använder Power BI inom parkeringssektorn.

Mer insikter om parkering och mobilitet

Kontakta oss

Vi vill gärna höra av dig! Välj det alternativ nedan som passar ditt behov.