Stäng

Fakturaadministration

Billigare hantering med högre kvalitet tack vare specialisering & stordriftsfördelar

Att administrera och skicka ut fakturor och påminnelser är ett tidskrävande jobb, och det är många företag som lägger en stor andel av sin personalstyrka på just fakturaadministration. Tid och resurser som istället skulle kunna läggas på att skapa värde för kärnverksamheten. Genom att outsourca din fakturahantering och kundreskontra till oss får du en billigare hantering med högre kvalitet tack vare specialisering och stordriftsfördelar.

Outsourcing av fakturaadministration kortar kredittiden

Arvato Financial Solutions är en föredragen partner för lokala och internationella bolag med stora transaktionsvolymer. Våra datadrivna finansiella produkter skapar värde genom hela kundresan. Om ni outsourcar er fakturaadministration och kundreskontra till oss tar vi ansvar för helheten, från att skapa fakturor till att hantera betalningar och följa upp obetalda fakturor. Ert företag kan dra fördel av kortare kredittider och kan frigöra resurser och tid för att utveckla er kärnverksamhet. Ser vi enbart till kostnadsbesparingar kommer ni att minska såväl era förluster som era administrationskostnader.

”Vi är väldigt nöjda och det har funkat precis som Arvato sa att det skulle göra. Med deras hjälp kan vi koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen samla in pengar.”
Liselotte Jansson Liselotte Jansson
Generalsekreterare, Alzheimerfonden

Hur fungerar fakturaadministration i praktiken?

Du väljer om du skickar ut fakturorna själv eller om du vill att vi gör det. Oavsett vilket alternativ som passar dig bäst så skickar du enkelt över en fil till oss med de fakturauppgifter vi behöver. Vi har färdiga filformat som fungerar med de vanligast förekommande faktureringsprogrammen.

Därefter registrerar vi inbetalningarna, skickar eventuella betalningspåminnelser, räntefakturerar och om det skulle behövas kan vi även sköta kravåtgärder som inkasso, kontakter med myndigheter etc.

5 fördelar med att outsourca din fakturahantering

1) Frigör tid

Förbluffande stor del av personalen används till administration. Lägg den tiden på att skapa värde istället. 

2) Prioriterad faktura = betalt snabbare

Bra kunder betalar oftast i tid men det finns också kunder som behöver betala en i taget och då blir det hög prio om man vet att följden blir påminnelse och sen inkasso.

3) Erbjud rätt leveranssätt för fakturan och rätt betalsätt

Tiden då en faktura bara var en bit papper med information om hur mycket din kund var skyldig är sedan länge förbi. Idag vill dina kunder bestämma både hur de ska få fakturan skickad till sig (inom lagens ramar) och hur de ska betala den. Att utveckla system och rutiner för detta kan vara mycket dyrt – något du slipper när vi hjälper dig med detta.

4) Bättre och effektivare kundservice

Vår professionella och kunniga kundservice finns alltid på plats för att besvara dina kunders betalfrågor. Det frigör tid för din egen kundservice att svara på frågor som rör kärnverksamheten.

5) Lagar och regleringar

En faktura innehåller personuppgifter och då träder GDPR in och det är mycket att hålla reda på – något som vi kan göra åt dig!

Våra övriga betal- och finansiella lösningar

Merläsning för den nyfikne

Är du företag och vill veta mer om våra tjänster? Kontakta oss

Fyll i dina kontaktuppgifter