Stäng

Kundfordringar

Sälj dina utestående kundfordringar. Vi ger dig ett erbjudande.

Säljer ni era oreglerade fordringar ger Arvato Financial Solutions er en möjlighet att förbättra likviditeten och minska kostnaden för hanteringen av kundfordringar. Förutom befintliga portföljer köper vi även kontinuerligt uppkomna utestående fordringar för en köpeskilling vi kommit överens om i förväg. Genom vårt nätverk med internationella inkassoföretag garanterar vi hög kvalitet och pålitliga inkassotjänster, oavsett land. Du får en unik kontaktperson som ser till att inköpen av internationella fordringar sker smidigt och effektivt.

Vi kan bank- och finansbranschen

Flera stora internationella företag inom bank och finans väljer Arvato Financial Solutions som inkassopartner. Du kan läsa mer om vår erfarenhet inom bank- och finanssektorn här. 

Internationell inkasso

Genom vårt eget nätverk av internationella inkassoföretag kan vi garantera pålitliga inkassolösningar av hög kvalitet, även över olika landsgränser.

 

Pelle Källman
Pelle Källman
Senior Sales Manager, Sverige
E-Mail
pelle.kallman@arvato.com
Phone
+46 (0)76 630 55 62