Kundfordringar

Sälj dina utestående kundfordringar. Vi ger dig ett erbjudande.

Säljer ni era oreglerade fordringar ger Arvato Financial Solutions er en möjlighet att förbättra likviditeten och minska kostnaden för hanteringen av kundfordringar. Förutom befintliga portföljer köper vi även kontinuerligt uppkomna utestående fordringar för en köpeskilling vi kommit överens om i förväg. Genom vårt nätverk med internationella inkassoföretag garanterar vi hög kvalitet och pålitliga inkassotjänster, oavsett land. Du får en unik kontaktperson som ser till att inköpen av internationella fordringar sker smidigt och effektivt.