Ta bättre beslut för företagets framgång - utvärdera och analysera möjligheter och risker

Kreditriskhantering

Vad är kreditriskhantering?

Information och data är grunden för varje affärsbeslut. Analys och tolkning av data med avancerad teknik hjälper dig att bedöma möjligheter och risker. Inom kreditriskhantering betyder det att skilja kunder med hög potential från insolventa kunder och identifiera nya möjligheter.

Från kreditkontroll till datastyrd bearbetning av finansiella processer

Kravhantering inom försäkringssektorn - med mycket automatiserade processer från en enda källa kan du påskynda kravprocessen, minska kostnaderna och öka kundnöjdheten.

Stora datamängder och avancerade analysverktyg utgör en enorm potential för lyckade och effektiva kreditbeslut. För att kunna fatta sådana beslut bistår vi din riskhantering holistiskt genom våra konsulttjänster. Vår filosofi bygger på fyra framgångsfaktorer för att uppnå bästa möjliga resultat för dig: Analys och datainsamling, kredithantering, konsulttjänster och teknik.

Fördelar med holistisk kreditriskhantering

Processoptimering längs hela kundresan

Varje dag fattar du beslut som påverkar företagets framgång, antingen det handlar om avtalsslut eller potentiella kunder som ansöker om lån. Genom våra tjänster stöder vi våra kunder i deras kreditbeslut. Vi gör kreditrisker beräkningsbara, dolda relationer synliga och processerna effektivare. Med Arvato Financial Solutions integrerade kreditsriskhantering kan du fokusera på din kärnverksamhet.

Identifiera högvärdeskunder

Riktad vidareutveckling av kunder med hög potential gör det möjligt för dig att maximera dina affärsframgångar.

Färre betalningsförsummelser

En kreditrapport gör att du kan fatta bättre affärsbeslut genom att du känner igen problematiska kunder redan när du registrerar nya kunder, vilket hjälper dig att öka din likviditet.

Optimera finansiella processer och kreditbesl

Genom att förbättra arbetsflödena längs hela kundresan och framgångsrikt införa prediktiva sannolikhetsmodeller för betalningsproblem och andra risker blir du en vinnare i digitaliseringen.

Våra lösningar

Innovativa, effektiva, skräddarsydda

Våra kunder drar nytta av den unika kombinationen av våra ingående erfarenheter av finansiella processer och vår omfattande expertis inom analys av stora datamängder. Vår omfattande branschkunskap inom e-handel, telekommunikation, kommunalteknik, bank och digitala affärer hjälper dig att fatta bättre beslut.

Vi kan erbjuda skräddarsydda och högintegrerade lösningar för mer exakt beslutsfattande i hela den ekonomiska processkedjan. Vi eftersträvar konsekvent efter en helhetssyn på kreditriskhantering – inte bara som kreditbedömare, utan också som en strategisk partner på samma nivå när det gäller kreditrisk för våra klienter.