Verifiering och autentisering av identiteter

Verifiering och autentisering av identiteter

Vi erbjuder en 360-graders bild av era kunders identitet och minskar därmed kostnaderna för bedrägerier, identitetsstölder och felaktiga uppgifter.

Vad innebär verifiering och autentisering av identitet?

Våra identiteter utgår inte längre bara ifrån vad vi heter i förnamn och efternamn. Frågan om identitet är numera betydligt mer komplicerad än så.

För företagen är det viktigare än någonsin tidigare att kunna lita på att de uppgifter som deras kunder uppger är korrekta. Inte minst i digitala affärsuppgörelser, där det sällan ges tillfälle att träffas öga mot öga. De enda tillgängliga uppgifterna är vad kunderna själva har angett. Men hur ska man då veta om dessa uppgifter är korrekta eller inte?

Våra innovativa lösningar för adresshantering och validering av bankkonton hjälper er att förbättra kvaliteten på era data och därmed undvika kostnader orsakade av returer, felaktiga betalningar eller bedrägerier.

Ett modernt och omfattande system för identitetshantering stannar dock inte där. Identitetsstölder är ett problem för både nätbutiker och slutanvändare, men det är också något som kan förhindras. Varje besökare på nätet lämnar nämligen efter sig ett unikt digitalt fotavtryck som kan hjälpa er att autentisera och omedelbart känna igen en riktig kund. På så sätt kan ni också välkomna både nya och gamla kunder med öppna armar.

Fördelar för er

Minska bedrägeriförlusterna

Avslöjandet av falska identiteter och falsk information hjälper er att skilja på oriktiga respektive legitima data och aktiviteter.

Stärk integriteten

Hindra identitetsstöld genom att säkra personliga data, hantera transaktioner och kontrollera vem som har tillgång till era användares attribut.

Minska kostnader för felaktiga data

Minska era kostnader för returer och felaktiga betalningar med hjälp av dataverifiering av adresser och bankkonton.

Friktionslös kundupplevelse

Minimera friktionen i processerna för autentisering, registrering och utcheckning av era kunder för att stärka online-upplevelsen.

Våra lösningar

En 360-graders bild av era kunders identitet

Felaktiga data kan användas på många olika sätt, medvetet eller omedvetet. Vi har en helhetssyn på identitet och kan därför erbjuda lösningar som hjälper er att identifiera era kunder, skydda deras personliga data och förbättra kvaliteten på era databaser.

Kontakt