Lukk

Bli bedre kjent med noen av våre medarbeidere! #BETEA

Andreas Strauman - Data Science

Andreas Strauman er Data Scientist og maskinlæringsspesialist hos Arvato. Etter femårig masterutdannelse i fysikk og matematikk samt ett år som konsulent, begynte han karrieren i Arvato Financial Solutions. «Jeg lærer noe nytt hver eneste dag på jobb», sier han. 

Hei Andreas, hvordan er arbeidsdagen din  i Arvato?

Jobben min går ut på å løse problemer og oppdage det ukjente potensialet i dataene for å automatisere oppgaver og skape lønnsomhet. Det utfordrer virkelig den tekniske kreativiteten min, og jeg får muligheten til å tilegne meg ny kunnskap hver eneste dag.

Hva vil du si gjør jobben din spesiell?

For meg personlig er det viktig å kunne føle at jeg ikke må jobbe som en slags tankeløs algoritme. Jeg ønsker å bli oppmuntret til å tilegne meg ny kunnskap og bruke banebrytende teknologi. Hos Arvato får jeg frihet til å jobbe selvstendig og rom til å utvikle meg.

Du har jobbet i Arvato i omtrent seks måneder nå. Hvordan var det å starte en ny jobb under en pandemi?

En skulle tro det ville være veldig kjipt, men selv om vi for det meste har jobbet hjemmefra, har jeg fått føle på det sosiale fellesskapet. Det har vært annerledes, men på ingen måte ille. Jeg ser ikke hvordan jeg kunne fått en bedre introduksjon og et bedre introduksjonsprogram enn det jeg faktisk hadde.

Hva er utdanningsbakgrunnen din?

Jeg tok et fem års Master of Science-program innen anvendt fysikk og matematikk med spesialisering innen maskinlæring og statistikk. Jeg jobbet som konsulent i ett år før jeg begynte i Arvato. 

Hva vil du si til dem som er interessert i å jobbe hos Arvato Financial Solution?

Arvato har veldig mye data, noe som er synonymt med et stort potensial, og det er så mange nye utfordringer som jeg ikke engang hadde tenkt på da jeg gikk på universitetet.

Når en kombinerer ukjent territorium med dette potensialet, gjør det arbeidet interessant samtidig som det utfordrer den tekniske kreativiteten. Når vi lykkes med arbeidet vårt innen avansert analyse og datavitenskap, får det positive ringvirkninger for svært mange. Så vi blir heiet på hele veien, noe jeg virkelig setter pris på.

Hva kan du si om teamet ditt?

Vi løser problemer. Det omfatter alt fra harde teoretiske utfordringer jeg aldri har opplevd før, til praktiske utfordringer, som hvordan man lager en infrastruktur for denne svært spesifikke, potensielle modellen. Teamarbeidet er ikke bare internt i teamet vårt, det strekker seg gjennom hele selskapet, noe som er veldig spennende.

Og hva med din egen rolle? 

Det er alt jeg ønsker av en stilling som Data Scientist, spesielt med min bakgrunn. Det er viktig å være fleksibel og interessert i å lære. Selv om jeg er veldig fokusert på den teoretiske delen, betyr ikke det at stillingen min bare handler om det. Det handler også om å bygge infrastruktur for innsamling av data og å forstå dem. Jeg får et veldig godt innblikk i hva finans går ut på, samt muligheten til å utvide kunnskapsfeltet mitt.

Hva er din mest verdifulle erfaring med Arvato så langt?

Jeg tror ikke at jeg har hatt min mest verdifulle erfaring ennå. Jeg har lært så mye hver dag. Så jeg kan ikke peke på én bestemt opplevelse fordi det er en kontinuerlig prosess med mange verdifulle opplevelser.

Hvordan vil du beskrive kulturen og arbeidsmiljøet?

I teamet vårt har vi veldig fri informasjonsflyt. Jeg føler at jeg blir lyttet til og at det jeg sier blir tatt på alvor, samtidig som vi utfyller hverandre. Det er definitivt et godt arbeidsmiljø, og Arvato føles som en svært solid arbeidsgiver.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss!

Helena Löhr
Helena Löhr
HR Business Partner
E-Mail
career.afs@arvato.com