Sök
Prenumerera

De nordiska konsumenternas parkeringsvanor och det digitala skiftet

Kemal Kalkan
29.09.2021 | 3 min

Rapporten ”Understanding Nordic consumers and the digital shift in the parking industry” ger en detaljerad bild av branschen och de digitala tjänster som det finns behov av idag. Rapporten ger även en prognos om vilka tjänster som kommer behövas inom en snar framtid. Vi får svar på hur de nordiska konsumenterna har ändrat sina vanor kring bilkörning och parkering under pandemin, om permanenta förändringar i parkeringsvanor kan förväntas eller om parkeringsanvändningen kommer att återgå till normala nivåer nu när restriktionerna upphävs. Detta är en viktig rapport att ta del av för alla parkeringsoperatörer, särskilt de som är verksamma i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Nedan sammanfattar vi några av rapportens slutsatser.

Smidigt framför allt

Nordiska förare förväntar sig idag att kunna hitta, använda och betala för parkering på ett enkelt, smidigt och säkert sätt. När det gäller betalningar görs i genomsnitt 50% fortfarande via fysiska parkeringsautomater och resterande via appar och ANPR. Även om traditionella betalningsformer fortfarande används märks en tydlig förskjutning mot de digitala lösningarna, som erbjuder en mängd olika betalnings- och faktureringsalternativ.

Över 82% av de tillfrågade i rapporten upplever en viss stress när de parkerar. Anledningarna till detta är främst otydliga betalningsinstruktioner och små parkeringsplatser. Parkeringskonsumenterna föredrar betalningslösningar som de upplever är enkla, snabba och smidiga. Viktigast är närheten till slutdestinationen, pris och säkerhet.

I Norden vill konsumenterna framför allt ha smidiga lösningar och fler och fler använder sig av parkeringsappar i mobilen för att enkelt hitta och betala för sin parkering. Detta betyder att parkeringsleverantörer i dessa länder behöver tillhandahålla lösningar med automatisk fakturering, kontantlösa betalningsprocesser eller ANPR. Annars finns risken att bli bortvalda av digitaliserade konsumenter. 

Teknik och trender

Av de tillfrågade i rapporten tycker fler än 50% om att testa ny teknik och appar. Över 80% vill att köpet ska gå snabbt med bara ett klick eller svep med betalningskortet.

Efter att ha tagit del av svaren från de tillfrågade konsumenterna i denna rapport blir det uppenbart att det finns en stor marknad av nordiska konsumenter som är intresserade av, och som vill testa nya digitala parkeringstjänster.

Det digitala skiftet

Ett digitalt skifte sker runt omkring oss, som blir mer och mer påtagligt för varje dag som går. Traditionell parkering är på väg att fasas ut helt. Parkeringsoperatörer har en viktig roll i utvecklingen av den digitala användarupplevelsen samt möjliggörandet av nya värdeskapande tjänster och behöver därför löpande utvärdera nya tekniska lösningar.

Datadrivna experter tillhandahåller branschledande lösningar

Som finans- och betalexperter är Arvato Financial Solutions en betrodd partner för många ledande globala företag. Inom Mobility och parkering har vi utvecklat branschanpassade lösningar som skapar förutsättningar för lönsamma och friktionsfria betalupplevelser. Genom våra kundundersökningar skapar vi även unika insikter som hjälper dig att leverera bättre lösningar och tjänster inom parkeringsbranschen.

Klicka här för att komma åt rapporten och kontakta oss för att få veta mer om alla fördelar det finns med att samarbeta med oss.

 

Kontakta oss:
Kemal Kalkan
Sales Manager