Stäng

Personuppgiftspolicy

Skyddet av dina personuppgifter (hädanefter kallade "uppgifter") är extremt viktigt för oss. I följande text vill vi informera dig i detalj om de uppgifter som samlas in när du besöker våra onlinetjänster (webbplatser, sociala medier, bloggar etc.), hädanefter kallade "webbplatser", och hur vi behandlar dem. Dessutom vill vi informera dig om vilka rättigheter du har och vilka tekniska och organisatoriska åtgärder vi har vidtagit för att skydda behandlingen av dina uppgifter.

Följande sekretesspolicy uppfyller informationskraven enligt artikel 12 och följande i EU:s Allmänna Dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR") och ger dig en översikt över behandlingen av dina personuppgifter i tjänsterna (webbplats, sociala medier, blogg) hos Arvato infoscore GmbH och dess dotterbolag (nedan kallade "webbplatser").

1. Vem är ansvarig för databehandlingen?

Arvato infoscore GmbH (hädanefter kallat "företaget")
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0
Internet: www.finance.arvato.com

är den som tillhandahåller webbplatsen och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter på denna webbplats. Företaget behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

Du kan kontakta företagets dataskyddsombud på postadressen ovan och lägga till "To the Data Protection Officer".

Dessutom innehåller vår webbplats även databehandlingsinstrument som faller under ansvar från tredje part. Dessa är uteslutande dotterbolag enligt §15 i den tyska aktiebolagslagen (AktG) (hädanefter benämnda "Arvato Financial Solutions Group", ”AFS Group” eller "AFS-bolag"). Om sådan databehandling sker inom ett AFS-bolags ansvarsområde framgår detta av avsnitt 4 i denna sekretesspolicy. En komplett lista över databehandlingsföretag på denna webbplats samt deras adressuppgifter, kontaktpersoner och kompletterande information om dataskydd finns här.

2. Personuppgifter

Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt genom att den tilldelas en identifierare som ett namn, en e-postadress, en postadress eller en online-identifierare som en IP-adress eller en cookie-identifierare.

Personuppgifter får endast behandlas efter juridiskt medgivande. Dina personuppgifter behandlas bara när du besöker och använder webbplatsen och när företaget har juridiskt medgivande att göra det.

3. Vilka uppgifter samlas in?

När du besöker webbplatsen samlas informationen automatiskt in av den beställande datorn (hädanefter kallat "åtkomstdata"). Dessa åtkomstdata inkluderar serverloggfiler som vanligtvis består av information om webbläsartyp och version, operativsystem, internetleverantör, datum och tid för användning av webbplatsen, tidigare besökta webbplatser och webbplatser som nyligen besökts av datorn och datorns IP-adress. Förutom IP-adressen kan serverns loggfiler inte identifieras personligen. En IP-adress är personlig om den är permanent tilldelad vid användning av internetanslutning och internetleverantören kan tilldela den till en person.

Om du fortsätter att använda webbplatsens tjänster så kommer pseudonymiserade användarprofiler och/eller lämnade uppgifter på webbplatsen (t.ex. sökord, inloggningsdata, betyg, formulär eller avtalsinformation, klickdata) att behandlas.

I princip kan du använda de tjänster som erbjuds på webbplatsen utan att lämna dina uppgifter, till exempel för att ta reda på mer om oss.

En detaljerad beskrivning av ändamålen för vilka, under hur lång tid och på vilken rättslig grund dessa uppgifter kommer att behandlas finns i avsnitt 4 i den här sekretesspolicyn.

4. I vilken utsträckning och i vilket syfte samlar vi in dina uppgifter?

Syftet med databehandling på denna webbplats kan vara ett resultat av tekniska, avtalsenliga eller juridiska krav samt, om tillämpligt, av medgivande.

Företaget använder de uppgifter som nämns i avsnitt 3 och de uppgifter som nämns i avsnitt 4 bland annat i följande syften:

  • för att tillhandahålla vår webbplats inklusive åtgärder för att säkerställa en ostörd tjänst, förhindra bedrägerier och intrång samt för att garantera säkerheten i våra system.
  • för kommunikation, kundsupport och/eller (för-)avtalsmässiga åtgärder
  • för att förbättra webbplatstjänsterna
  • för att spåra och analysera användarnas beteende

Ytterligare information om de angivna ändamålen med databehandlingen finns i följande avsnitt i den här sekretesspolicyn. Ifall att personuppgifter behandlas för andra ändamål än de som anges ovan får du i följande avsnitt information om syftet, metoden, varaktigheten, den rättsliga grunden och om tillämpligt de olika personuppgiftsansvariga.

4.1 Användning av cookies via Cookie Consent Manager

Cookies är små textfiler som används av webbplatser för att göra användarupplevelsen mer effektiv. Vi använder cookies för att personalisera innehåll och annonser och för att analysera trafiken till vår webbplats. Vi delar också information om din användning av vår webbplats med våra analyspartners.
 
Enligt lag kan vi lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsen. För alla andra typer av cookies behöver vi ditt medgivande. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt medgivande med hjälp av vår Cookie Consent Manager .
 
Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras av tredje part som visas på våra sidor. Du kan ta reda på vilka cookies som används i detalj i Cookie Content Manager.

  1. Nödvändiga cookies hjälper till att göra en webbplats användbar genom att aktivera grundläggande funktioner som sidnavigering och åtkomst till säkra delar av webbplatsen. Webbplatsen kan inte fungera korrekt utan dessa cookies.
  1. Funktionella cookies är utformade för att hjälpa oss som webbplatsägare att förstå hur besökare interagerar med oss genom att samla in och rapportera information anonymt.
  2. Marknadsföringscookies är cookies som hjälper oss att optimera användarupplevelsen och mäta webbplatsens räckvidd. Med hjälp av dessa cookies kan vi registrera och utvärdera användarens beteende på webbplatsen. Webbspårning kräver dock ingen personlig identifiering av den aktuella användaren, så när dina åtkomstdata registreras används inte den sparade IP-adressen eller används endast i förkortad form (förkortning till den sista oktetten) och pseudonymiserade användningsprofiler skapas. Personliga användarprofiler skapas endast i undantagsfall och om du har gett ditt medgivande till att cookien i fråga används via vår Cookie Consent Manager. Dessa cookies kan generellt dela den information som samlas in med andra organisationer eller annonsörer. De är beständiga cookies som nästan alltid härrör från tredje part. Webbspårningstjänster tillhandahålls regelmässigt av våra tjänsteleverantörer, som endast behandlar användarprofiler i enlighet med våra instruktioner och inte för sina egna syften. Detta säkerställs genom avtal för orderbehandling. Om tjänsteleverantörerna är etablerade utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat "EU eller EES") sker en så kallad tredjelandsöverföring. Detta är tillåtet om du har gett ditt medgivande till det. Vi har skapat en garanti för en nivå av dataskydd som är tillämplig för den europeiska standarden eller om EU-kommissionen har klassificerat respektive tredjeland som ett säkert tredjeland. Tredjelandsöverföringen av respektive tjänst markeras nedan. Mer information om mottagare av dina uppgifter och överföring till tredjeland finns i avsnitt 6 och avsnitt 7 i denna sekretesspolicy.

4.1.1 Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för att använda funktionella cookies anges i artikel 6 avsnitt 1.f i GDPR. Funktionella cookies används för att säkerställa webbplatsens tekniska användbarhet. Den rättsliga grunden för inställning av valfria cookies i syfte att registrera och utvärdera pseudonymiserade användarprofiler anges i artikel 6 avsnitt 1.a i GDPR. Följaktligen bygger databehandlingen på ditt medgivande till databehandling med hjälp av vår Cookie Content Manager.

4.1.2 Varaktighet för lagring, borttagning och retention

De data som samlas in och utvärderas när du använder funktionella och valfria cookies lagras vanligtvis tills du invänder mot deras användning. Lagringstiden för analyscookies är dock maximalt 24 månader (cirka två år).

4.1.3 Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter vid användning av funktionella cookies i enlighet med artikel 21 GDPR, om det finns skäl för detta i din specifika situation. Om du vill utöva din rätt att invända, kontakta adressen som anges i avsnitt 1. Om du invänder mot denna databehandling kommer du endast att kunna använda webbplatsen i begränsad omfattning eller inte alls.

Dessutom kan du när som helst invända mot att dina uppgifter behandlas inom ramen för användningen av valfria cookies. Invändningen kan göras tekniskt genom att du väljer bort detta i vår Cookie Consent Manager på den här webbplatsen eller genom teknisk rensning av cookies med hjälp av den webbläsare du använder. Via följande länk kommer du till inställningsmasken för vår Cookie Consent Manager: Klicka 

4.2 Personligt nyhetsbrev

På webbplatsen kan du prenumerera på kostnadsfria nyhetsbrev. Om du får ett nyhetsbrev behandlar vi e-postadressen, namnet på ditt företag och landet, baserat på ditt medgivande när du registrerar dig.

När det gäller registrering/prenumeration av dessa nyhetsbrev använder vi alltid en anmälningsprocedur för att registrera prenumerationen av nyhetsbrevet via formulär. För att säkerställa att du får rätt nyhetsbrev för ditt land kan vi be dig att lämna oss information om vilket land du befinner dig i. Informationen om din bosättning säkerställer dessutom att vi uppfyller alla juridiska skyldigheter när det gäller krav på ditt medgivande. För att förhindra missbruk av dina uppgifter och för att styrka ditt medgivande lagrar vi de åtkomstuppgifter som du har angett under registreringen samt registreringsmeddelandet och de texter som används för detta ändamål. När du har bekräftat att du har registrerat dig för nyhetsbrevet sparas dina uppgifter i vår kunddatabas.

För att kunna skicka dig våra kostnadsfria, personligt anpassade nyhetsbrev samlar vi in statistiska data om användningen av vårt webberbjudande och för att optimera våra erbjudanden i enlighet med detta och för att anpassa erbjudandet (nyhetsbrev och annat innehåll) efter dina behov. För detta ändamål lagras en eller flera cookies på din dator. Dessa används för att samla in data för marknadsförings- och optimeringsändamål och för att lagra och bearbeta data på servrarna i vårt Marketing Automation Tool. De insamlade uppgifterna slås samman med de personuppgifter du lämnar på webbplatsen för att skapa en profil. Du kan avsluta profileringsprocessen genom att avaktivera cookie-funktionen i din webbläsare.

4.2.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Utskicket av vårt nyhetsbrev och nedladdning av vårt innehåll riktar sig till företagskunder för att tillhandahålla information om produkter, lösningar och tjänster från våra affärsenheter ID & Fraud Management, Credit Risk Management, Payment and Financing Services liksom Receivables Management. Denna entreprenöriella mångfald kan endast uppnås med hjälp av andra företag inom Arvato Financial Solutions Group, varför vi är berättigade att med ditt medgivande vidarebefordra dina uppgifter i marknadsföringssyfte inom vår koncern. Du kan se en översikt över företagen i Arvato Financial Solutions Group här.

Det kostnadsfria, personligt anpassade nyhetsbrevet riktar sig till (potentiella) affärskunder för att informera om produkter, lösningar och tjänster från våra affärsenheter samt evenemang. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter när du registrerar dig för och deltar i nyhetsbrevet är ditt medgivande i enlighet med artikel 6 avsnitt 1.a i GDPR.

 4.2.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

Dina uppgifter sparas när du prenumererar på respektive nyhetsbrev. Efter inaktivitet kommer dina uppgifter att sparas under ett år för att kunna styrka att ditt medgivande har erhållits till nyhetsbrevet och att vi har agerat i enlighet med lagen. Detsamma gäller om du återkallat ditt medgivande. Databehandling för reklamändamål kommer då inte längre att äga rum.

4.2.3 Möjligheten till invändning och borttagning

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till oss att skicka personligt anpassade nyhetsbrev genom att meddela företaget om ditt återkallande via e-postadressen newsletter-abbestellung@finance.arvato.com eller med ämnesraden "Revocation Newsletter". Du kan också göra en invändning genom att klicka på länken för avanmälan i e-postmeddelandet med nyhetsbrevet.

4.3. Personligt nyhetsbrev för nedladdning av e-böcker/whitepapers/studier

I utbyte mot nedladdning av whitepapers/e-böcker/studier (hädanefter kallat "innehåll") om aktuella ämnen från våra affärsområden har vi kommit överens med dig om att skicka dig ett personligt nyhetsbrev.

Inom ramen för detta avtal behandlar vi för utskick av nyhetsbrev den e-postadress, namn på ditt företag och det land du angivit. För att göra detta använder vi ett formulär där du registrerar dig för nyhetsbrevet. För att säkerställa att du får rätt innehåll för ditt land kan vi be dig att lämna oss information om det land du befinner dig i. Informationen om din bosättning säkerställer dessutom att vi uppfyller alla juridiska skyldigheter när det gäller krav på ditt medgivande. För att förhindra missbruk av dina uppgifter och för att styrka denna överenskommelse lagrar vi de åtkomstuppgifter som du angav vid registreringen, registreringsmeddelandet och de texter som används för detta ändamål.

För att kunna skicka dig kostnadsfria, personligt anpassade nyhetsbrev samlar vi in statistiska uppgifter om användningen av vår webbplats och för att optimera vårt erbjudande i enlighet med detta och för att anpassa erbjudandet (nyhetsbrev och annat innehåll) till dina behov. För detta ändamål lagras en eller flera cookies på din dator. Dessa används för att samla in data för marknadsförings- och optimeringsändamål och för att lagra och bearbeta data på servrarna i vårt Marketing Automation Tool. De insamlade uppgifterna slås sedan samman med de personuppgifter du lämnar på webbplatsen för att skapa en profil. Du kan avsluta profileringsprocessen genom att avaktivera cookie-funktionen i din webbläsare.

När du har bekräftat att du har registrerat dig för nyhetsbrevet sparas dina uppgifter i vår kunddatabas.

4.3.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Utskicket av vårt nyhetsbrev och nedladdning av vårt innehåll riktar sig till företagskunder för att tillhandahålla information om produkter, lösningar och tjänster från våra affärsenheter ID & Fraud Management, Credit Risk Management, Payment and Financing Services liksom Receivables Management. Denna entreprenöriella mångfald kan endast uppnås med hjälp av andra företag inom Arvato Financial Solutions Group, varför vi är berättigade att med ditt medgivande vidarebefordra dina uppgifter i marknadsföringssyfte inom vår koncern. Du kan få en översikt över företagen i Arvato Financial Solutions-koncernen här.

Det kostnadsfria, personligt anpassade nyhetsbrevet riktar sig till (potentiella) företagskunder i syfte att informera dem om produkter, lösningar och tjänster från våra affärsenheter samt evenemang. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter när du registrerar dig för och deltar i nyhetsbrevet är ditt medgivande i enlighet med artikel 6 avsnitt 1.a i GDPR.

4.3.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

Dina uppgifter kommer att lagras så länge du deltar i nyhetsbrevet. Efter att nyhetsbrevet blivit inaktivt kommer dina uppgifter att sparas under ett år för att kunna styrka att du har gett ditt medgivande till nyhetsbrevet och att vi har agerat i enlighet med lagen. Detsamma gäller om du återkallat ditt medgivande. Databehandling för reklamändamål kommer då inte längre att äga rum.

4.3.3 Möjlighet till invändning och borttagning

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till denna behandling genom att meddela företaget om din återkallelse via e-postadressen newsletter-abbestellung@finance.arvato.com eller med ämnesraden "Revocation Newsletter". Du kan också invända mot nyhetsbrevet genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i e-postmeddelandet med nyhetsbrevet.

4.4 Kundundersökningar 

Om du har en affärsrelation med oss kan vi ibland använda dina uppgifter för att genomföra en kundundersökning i syfte att fastställa hur nöjd du är med våra tjänster och för att identifiera områden som kan förbättras. Deltagandet i undersökningen är frivilligt och genomförs endast med de kunder som gett oss sitt medgivande till detta när affärsrelationen upprättades. Undersökningen genomförs med hjälp av tjänsteleverantörer som, i egenskap av behandlare, kontrolleras av oss enligt våra instruktioner. En kontroll av dataskyddet hos dessa tjänsteleverantörer har utförts av oss innan undersökningarna genomförs.

4.4.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Syftet med undersökningen är att förbättra våra produkter och tjänster och därmed utöka och upprätthålla goda kundrelationer. Den rättsliga grunden för denna undersökning finns i artikel 6 avsnitt 1.f i GDPR. Vårt berättigade intresse är att erbjuda våra kunder en regelbunden och effektiv kanal för att uttrycka kritik så att vi kan anpassa våra tjänster därefter.

4.4.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

De uppgifter som används sparas i vårt CRM-system (Customer Relationship Management) under hela vår avtalsrelation. När vårt avtalsförhållande har avslutats kommer uppgifterna endast att användas för en sista kundnöjdhetsundersökning och sedan blockeras för denna typ av databehandling.

4.4.3 Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att när som helst återkalla ditt medgivande till att dina uppgifter används för kundundersökningar. Du hittar en motsvarande angivelse i varje e-postmeddelande som inbjuder dig att delta. Du har också rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas i enlighet med artikel 17 i GDPR. Dessutom har du rätt att korrigera dina uppgifter och få information om vilka uppgifter som lagras av oss.
För att utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta adressen som nämns i avsnitt 1 eller skicka ett e-postmeddelande till: newsletter-abbestellung@finance.arvato.com.

4.5 Onlineansökan

På denna hemsida publicerar AFS Group platsannonser där du kan söka jobb. Du kommer att vidarebefordras till den koncernomfattande ansökningsportalen via platsannonsen. I detta avseende sker inte den faktiska databehandlingen för ansökningsförfarandet för din onlineansökan på denna webbplats.

4.5.1 Avvikande dataskyddsansvar

Det företag som har publicerat platsannonsen och söker nya medarbetare ansvarar för platsannonserna. Det är detta företag som regelmässigt tar emot dina uppgifter när vi tar emot din ansökan. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra företag om så inte krävs enligt lag eller om du ger ditt medgivande.

Ytterligare information om ansvar, ändamålet med databehandlingen och den rättsliga grunden samt eventuella mottagare och lagringstid finns i respektive platsannons. Mer information om databehandling för det specifika ansökningsförfarandet för din onlineansökan hittar du när du registrerar dig och skapar din ansökarprofil.

4.5.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Vid mottagandet av din ansökan för en specifik platsannons kommer dina uppgifter endast att behandlas i rekryteringssyfte. Under den fas då ett anställningsavtal inleds har din potentiella arbetsgivare ett intresse av att säkerställa att du har den yrkeskompetens och personliga lämplighet som krävs för den lediga tjänsten.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är artikel 6 avsnitt 1.b i GDPR. Databehandlingen sker därför i syfte att upprätta ett potentiellt avtals- eller anställningsförhållande med dig.

4.5.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

Dina uppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att upprätta anställningsförhållandet. När onlineansökan har slutförts och anställningsbeslutet har fattats kommer dina uppgifter att raderas efter den lagstadgade kvarhållandeperioden (för närvarande regelmässigt sex månader).

4.5.3 Möjlighet till invändning och borttagning

På grund av tillämplig rättslig grund saknas rätt att invända mot den beskrivna behandlingsproceduren enligt artikel 21 i GDPR. Om du har några frågor om detta kan du när som helst kontakta oss baserat på informationen i avsnitt 1.

4.6 E-post- och telefonkontakt

På webbplatsen finns möjlighet att kontakta företaget via e-postadress eller telefonnummer. Om du använder dig av detta alternativ kommer de uppgifter du anger, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer och din förfrågan att överföras till företaget. Beroende på förfrågan (t.ex. frågor om företagets produkter och tjänster, hävdande av dina rättigheter som registrerad, t.ex. allmän information), kommer dina kontaktuppgifter att behandlas vidare (med hjälp av våra tjänsteleverantörer).

4.6.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina kontaktuppgifter finns i artikel 6  1.f i GDPR. De berättigade intressena ligger i behandlingen av din förfrågan och ytterligare kommunikation. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal med företaget är den rättsliga grunden för behandlingen av dina kontaktuppgifter artikel 6 1.b i GDPR.

4.6.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

Efter att din förfrågan har behandlats och ytterligare kommunikation har avslutats kommer kontaktuppgifterna att raderas. Detta gäller inte om din kontakt syftar till att ingå ett avtal med företaget eller om du hävdar dina rättigheter som registrerad, till exempel för information. För detta ändamål kommer uppgifterna att lagras tills de avtalsenliga och/eller rättsliga skyldigheterna har fullgjorts och de juridiska kvarhållandeperioderna inte förhindrar radering. Detta sker regelmässigt efter sex månader.

4.6.3 Möjlighet till invändning och borttagning

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina kontaktuppgifter, i den mån det finns berättigade skäl för detta som härrör från din specifika situation. Om du vill utnyttja din rätt att invända, kontakta oss på den kontaktadress som anges i avsnitt 1. Om du invänder kan kommunikationen inte fortsätta. Detta gäller inte om lagringen av dina kontaktuppgifter är nödvändig för initiering eller fullgörande av ett avtal eller för att hävda dina rättigheter som registrerad.

4.7 Loox CRM-system

Loox är ett molnbaserat system för kundrelationshantering (CRM-system) som används för att registrera och bevara information om potentiella kunder, nya kunder, befintliga kunder, partners, konkurrenter, leverantörer och tjänsteleverantörer till AFS-företag.

Om dina kontaktuppgifter samlas in på till exempel denna webbplats genom att du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, överförs uppgifterna till kundrelationssystemet för vidare behandling och behandlas där för de ändamål för vilka de samlades in. Här säkerställer logikbaserad separation mellan kunderna att endast de företag som har åtkomst till de data som lagras där har laglig behörighet (t.ex. genom medgivande eller motsvarande avtalsförhållande med dig).

4.7.1 Syften och rättslig grund för databehandlingen

Syftet med databehandlingen är laglig användning av dina personuppgifter för ytterligare databehandling för vilket du har tillåtit oss, bland annat genom ditt medgivande eller för vilket vi har tillåtits genom ett motsvarande avtalsförhållande med dig. Den rättsliga grunden är därför artikel 6  avsnitt 1.a  1.b i GDPR.

4.7.2 Lagringstid eller kriterier för att bestämma dess varaktighet

De uppgifter som används lagras i vårt CRM-system under den tid som vårt avtalsförhållande varar. När vårt avtalsförhållande har avslutats kommer uppgifterna endast att användas för en sista kundnöjdhetsundersökning och sedan blockeras för denna typ av databehandling. Om databehandlingen baseras på medgivande kommer uppgifterna att raderas om du har invänt mot fortsatt användning.

4.7.3 Möjlighet till invändning och borttagning

Om databehandlingen baseras på ett avtalsförhållande som överenskommits mellan dig och oss, finns det ingen rätt att invända mot den beskrivna behandlingen i enlighet med artikel 21 i GDPR. Om ditt medgivande är den rättsliga grunden för databehandlingen har du rätt att när som helst invända mot denna behandling. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas i enlighet med artikel 17 i GDPR. Dessutom har du rätt att korrigera dina uppgifter och få information om de uppgifter som lagras av oss. För att utöva dina rättigheter som registrerad, kontakta oss på adressen som anges i avsnitt 1.

5. Vem tar emot mina uppgifter?

Inom företaget ges tillgång till dina uppgifter till de avdelningar som behöver dem för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 4. Företagets tjänsteleverantörer kan också få tillgång till dina data (de är s.k. personuppgiftsbiträden, t.ex. hosting, IT-infrastrukturstöd eller webbdesign). Databehandlingsavtal säkerställer att dessa tjänsteleverantörer är bundna av instruktioner, datasäkerhet och konfidentiell hantering av dina uppgifter.

6. Behandlas mina uppgifter utanför EU/EES (tredjelandsöverföring)?

Om tjänsteleverantörerna och/eller tredje part utanför EU/EES som nämns i avsnitt 4 behandlar dina uppgifter för de syften som nämns i avsnitt 4 kan detta leda till att dina uppgifter överförs till ett land där det inte går att garantera en adekvat dataskyddsnivå för EU/EES. En sådan nivå av dataskydd kan dock säkerställas med lämpliga garantier. Lämplig garanti kan ges genom standardavtalsklausuler som tillhandahålls av EU-kommissionen. I enlighet med EU-domstolens dom av den 16 juli 2020 (mål C-311/18) är tjänsteleverantörer i tredjeland utsedda av oss skyldiga att meddela oss vilka ytterligare lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som har vidtagits för att förhindra statliga övervakningsmekanismer. Om det råder tvivel om lagligheten av sådan databehandling är de berörda tjänsteleverantörerna skyldiga att anpassa sina tekniska och organisatoriska åtgärder.

En kopia av dessa garantier kan erhållas på begäran via de kontaktuppgifter som anges i avsnitt 1.

Eventuella garantier kan frångås i undantagsfall, till exempel om du ger ditt medgivande till att överföringen till ett tredjeland är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med företaget. EU-kommissionen har också erkänt vissa tredjeländer som säkra, så att företaget också kan avstå från tillämpliga garantier vid detta tillfälle.

Överföring till tredjeland sker bland annat i följande fall:

  • vid leverans och upprättande av webbplats används tjänsteleverantörer vars rättighetscenter finns i ett tredjeland eller som har åtkomst till datacentren inom EU eller EES från en filial i ett tredjeland, med vilka tjänsteleverantörer företaget har avtal genom standardavtalsklausuler, som uppfyller den europeiska dataskyddsnivån.
  • Webbspårningstjänster används av tjänsteleverantörer vars rättighetscenter finns i ett tredjeland eller som har åtkomst till datacenter inom EU eller EES från en filial i ett tredjeland. Företaget har avtalat med dessa tjänsteleverantörer om att uppfylla den europeiska dataskyddsnivån genom standardavtalsklausuler i enlighet med artikel 46 avsnitt 2.c i GDPR.

7. Vilka dataskyddsrättigheter har jag?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har lagrade om dig. Om uppgifterna om din person är felaktiga eller inte längre är aktuella har du rätt att begära rättelse. Du har också rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter i enlighet med artikel 17 eller 18 i GDPR. Du kan också ha rätt att få de uppgifter du lämnar ut i ett vanligt, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Om du har gett ditt medgivande till behandling av personuppgifter för specifika ändamål kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Återkallelsen ska adresseras till företaget på den kontaktadress som anges i avsnitt 1. Enligt artikel 21 i GDPR har du också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter, som utförs i enlighet med den rättsliga grunden i artikel 6  avsnitt 1.f i GDPR.

Du har också möjlighet att kontakta en dataskyddsmyndighet och lämna in ett klagomål. Den myndighet som ansvarar för företaget är

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information Baden-Württemberg

Königstraße 10 a
70173 Stuttgart
0711 6155410
poststelle@lfdi.bwl.de

Du kan också kontakta ansvarig dataskyddsmyndighet i det land du är bosatt i.

8. I vilken utsträckning sker automatiserat beslutsfattande?

Vi använder inte fullt ut automatiserat beslutsfattande för de syften som nämns i avsnitt 4.

9. Görs profilering?

Ingen profilering görs för de syften som nämns i avsnitt 4.

10. Uppdatering av dataskyddsinformationen

Om denna sekretesspolicy ändras kommer ett meddelande om ändringen att publiceras i denna policy, på webbplatsen och på andra lämpliga platser.

11. Behandling av personuppgifter

Vi har särskild information om behandling av personuppgifter, läs mer här.

 

Status för dataskyddsmeddelandet: April 2021