Sök
Prenumerera

Hur man förvandlar osäkra fordringar till innovationskapital

Pelle Källman
03.05.2022 | 4 min

Fyra faktorer för en lyckad försäljning av osäkra fordringar

Vad gör du om kostnaderna för förfallna fordringar blir för hög? Och om du dessutom saknar kapital för att expandera er verksamhet? Att sälja förfallna fordringar kan vara ett bra alternativ.

Framgång beror på flera faktorer. Enligt min erfarenhet är timing viktigt.

Inom nästan alla branscher finns kunder som inte betalar. På Arvato ser vi tydligt att problemen inte nödvändigtvis är knutna till faktorer som inkomst, civilstatus eller ålder. Inte ens om man väger in höga kostnader i sin riskbedömning går det att helt komma undan förluster från kundfordringar. Att sälja osäkra fordringar kan vara ett steg i rätt riktning. Genom att överlåta skulduppköpen till experter kan man öka likviditeten och minska arbetsbelastningen internt.

Dessa faktorer är viktiga att beakta om man funderar på att sälja sina osäkra fordringar:

1. Välj rätt tidpunkt för att sälja fordringarna

För att återställa balansen mellan kostnader kontra fördelar med hanteringen av kundfordringar bör man bestämma när det är ekonomiskt förnuftigt att sälja sina fordringar. Exempelvis kan en engångsförsäljning vara ett bra alternativ för en portfölj med kundfordringar som har ackumulerats under åren. Men att löpande sälja fordringar är en ännu mer hållbar lösning. Beroende på företagets förväntningar kan detta ske efter den andra påminnelsen, eller efter flera månader av eget inkassoarbete.

2. Ställ krav på öppenhet och rimliga erbjudanden

Vilket är värdet på en kundfordringsportfölj? Då det inte finns något enkelt svar på denna fråga finns det inte heller några tumregler. I bedömningen måste aspekter som den underliggande transaktionen från vilken fordringarna uppstår, säljkanaler, kreditvärdering, fordringsbelopp, hur gamla fordringarna är, kundens kreditvärdering och tidigare inkassoåtgärder ingå. Detta kräver en öppen dialog mellan leverantören och den potentiella köparen och att köparen har lång erfarenhet av köpa B2C-portföljer. Speciellt vid löpande försäljning av fordringar behöver man ha en god uppfattning om att affärspartnern har identifierat och bedömt de relevanta bakomliggande faktorerna korrekt. Bara då kan man säkerställa att ett erbjudande om löpande köp av fordringarna är en hållbar lösning.

3. Säker och pålitlig inkasso – även globalt

En god kundrelation har grundläggande betydelse för alla företag. Detta är också fallet om en kund inte betalar. Ofta är en kunds ekonomiska bekymmer bara tillfälliga. Men beroende på hur stor kundens totala skuld är kan dessa bekymmer pågå i flera år. Vanligtvis är det viktigt att hitta en gemensam lösning för att betala av skulderna. Oavsett vad ska självklart bara legala inkassoåtgärder användas. Affärspartnern måste ha den erfarenhet som krävs och en god instinkt när det gäller att hantera alla typer av kunder, och alltid tillämpa en god affärssed.

Eftersom många företag erbjuder sina produkter och tjänster i flera länder är ett annat viktigt kriterium i valet av affärspartner lokal inkassokompetens. Detta handlar inte bara om kunskaper i språk och kultur. Expertkunskaper i de rättsliga inkassoprocesserna är också en förutsättning då de kan variera från land till land.

4. Välj rätt inkassopartner

Framgångsfaktorerna som vi listat här är bara tre av alla de som man bör tänka på om man överväger att sälja sina osäkra kundfordringar. Andra faktorer bakom en framgångsrik försäljning av kundfordringar kan vara effektiv kontakt och efterföljande processer, säkerställa efterlevande (såsom dataskydd och moms) knutna till köp och överlåtelseavtal.

Med rätt partner kan B2C-företag även erbjuda de betalningsmetoder som är mest populära, som till exempel Swish eller delbetalning. Detta ökar försäljningen utan negativa effekter som höga kostnader för hanteringen av kundfordringar. Det innebär att företag i slutändan kan använda kapitalet effektivare – för att ta nästa innovationssteg eller bygga ut sin kärnverksamhet.


Vill du veta mer om hur du ökar din likviditet? Läs här.

Kontakta oss:
Pelle Källman
Senior Sales Manager, Sverige

Mest lästa artiklarna

Delningsekonomi & Mobilitet
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Mobilitet i framtiden: Förändringen av våra städer och transporter
Kay Dallmann
06.04.2022
4 min
Framtidens mobilitet? Delningsmodeller? Mikromobilitet? Intermodalt resande?
➨ Nya affärsmodeller ➨ Finansiella transaktionsprocesser ➨ Lösningar
Kundresa
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Säker betalning utan inloggning
Stine Bækos
22.03.2022
4 minuter
Säkerhet är prioriterat för alla betalningsleverantörer. Lösningar som BankID i kombination med digitala betalningar har gett ett bättre skydd av personuppgifter och betalningsinformation. Men det innebär också förändringar av betalningsupplevelsen för användarna. Så kan onlinebetalningar vara både enkla och säkra samtidigt?
Digital Transformation
Undersökningar visar att det är fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de du har. Eftersom kunderna när som helst kan säga upp sitt abonnemang är det av yttersta vikt att leverera värde varje gång din produkt används. Ta del av våra tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang!
5 tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang
Michaela Munitzk
22.02.2022
5 min
Undersökningar visar att det är fem gånger dyrare att skaffa nya kunder än att behålla de du har. Eftersom kunderna när som helst kan säga upp sitt abonnemang är det av yttersta vikt att leverera värde varje gång din produkt används. Ta del av våra tips för att få fler kunder att förnya sina abonnemang!