Stäng

Fördelarna med att samarbeta med en robot

En rad automatiserade inkassoverktyg gör att Arvato Financial Solutions inkassoteam kan arbeta smartare och mer effektivt. I Sverige använder Andrea machine learning för att bedöma sannolikheten för att en gäldenär ska betala och i Norge har Tommys arbetsdag förändrats efter att en robot blivit en del av teamet.

Andrea arbetar med stora fordringar och särskilda inkassoärenden i Varberg. Hon hanterar förfrågningar från både privatpersoner och företag.

”Min arbetsdag är omväxlande och spännande. Min uppgift är att hitta en balans mellan vad som ska betalas till de företag vi representerar och gäldenärens behov”, förklarar hon.

Dagligen pratar hon med kunder som har fått ett inkassokrav.

"Jag hjälper människor att återfå kontrollen över sin ekonomi och att på sikt bli skuldfria. Det är ett viktigt socialt ansvar.”

Algoritm med olika variabler för att bedöma sannolikheten

Andrea jobbar med stora fordringar och specialinkasso i Varberg.

Andrea har varit med och utvecklat de maskininlärningsmodeller som har använts i inkassoverksamheten. Modellerna bedömer sannolikheten för att gäldenären kommer att betala.

"De bygger på en algoritm som använder en mängd olika variabler såsom tidigare betalningar, ålder och kön för att bedöma sannolikheten för att gäldenären kommer att betala."

Denna process var tidigare manuell men har nu automatiserats. Detta har lett till både ökad effektivitet och stabilitet, vilket ger en mer konsekvent bedömning av varje enskilt fall.

 

Mänskliga bedömningar kommer fortfarande att vara viktiga

Andrea tror att det alltid kommer att behövas kundservice och mänskliga bedömningar.

"Det behövs definitivt en kombination. Baserat på resultaten från våra nya modeller har vi också identifierat nya områden som vi kan automatisera och därigenom använda våra resurser på ett smartare sätt – till exempel att lägga mer tid på komplicerade skuldärenden", säger hon.

Ny kollega

I Rørvik i Norge har machine learning och automatisering effektiviserat Tommys arbete. Tommys roll på inkassoavdelningen är att skicka information till kronofogdemyndigheten. Det har tidigare inneburit en hel del manuellt arbete, men under det gångna året har han fått hjälp av en ny "kollega" som säkerställer att många av arbetsuppgifterna automatiseras. Kollegans namn är Elsa och hon är en robot.

Digitaliserad och automatiserad

Bedömningen har effektiviserats med machine learning och kommunikationen med kronofogdemyndigheten har digitaliserats och automatiserats. Detta minskar arbetsbelastningen avsevärt och säkerställer både kvalitet och rutiner.

"Elsa är ett väldigt positivt tillskott och ju mer vi arbetar med Elsa desto effektivare blir vi", säger Tommy.

Tommys arbetsdag börjar med en manuell kontroll av Elsas ärenden. Är namn och adresser korrekta? Har betalningar erhållits under de senaste 24 timmarna? Har gäldenären hört av sig efter att Elsa hanterat ärendet? Han har mycket kunskap om både processer och olika krav. När den manuella kontrollen är klar tar Elsa över.

"Innan Elsa skrev vi ut ett brev i taget", säger Tommy. "Allt var tvunget att häftas, signeras av en jurist, läggas i kuvert och postas. Nu är allt klart med en knapptryckning. Det är fantastiskt att se hur mycket tid vi sparar", berättar han.

Automatisering och mindre manuella processer för Tommy och inkassohandläggarna i Rørvik.

Framtiden blir ännu smartare

Den största besparingen sker i uppföljningsprocessen. Förut skickades ärendena ut med vanlig post, men nu tas allt emot digitalt och automatiskt av Elsa. Tidigare skannades och registrerades också allt manuellt. Nu laddar Elsa automatiskt in det i systemet och handläggarna kan enkelt följa upp sina arbetsuppgifter och de får påminnelser från Elsa om vad som behöver göras.

"Jag tycker att det är ganska fascinerande att en robot kan påminna dig om något som du har glömt. Det är riktigt häftigt", säger Tommy. 

Både Andrea och Tommy har många positiva saker att säga om smartare resursanvändning som underlättas av machine learning och automatiserade processer.

"Vi hittar hela tiden nya områden som kan förbättras. Under de närmaste åren kommer vi att ha ännu fler smarta modeller och troligtvis hitta fler manuella arbetsuppgifter som kan automatiseras. Om vi arbetar smartare frigör vi tid för att stödja gäldenärer som verkligen behöver vår uppmärksamhet, vilket i slutändan är fördelaktigt för dem och för våra kunder", avslutar Andrea.

 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!