Stäng
När mySafety och Arvato inledde sitt samarbete

ökade abonnemangen drastiskt

Smidigare intern process ökade antalet abonnemang

I snart 20 års tid har mySafety Försäkringar hjälpt sina kunder att lösa akuta problem med att till exempel spärra, spåra och skydda allt från ID-handlingar, mobiltelefoner, till hjälp vid brand och vattenskador. 2012 stod mySafety inför en rad utmaningar och vände sig till Arvato för att få hjälp. Tillsammans togs en lösning fram som inte bara gjorde den interna processen smidigare, antalet abonnemang stack i höjden i en rasande fart.

mySafety startades 1999 och är idag ledande inom ID-skydd och säkerhet i Sverige, Norge och Finland. 2012 hade mySafety hög omsättning på sina abonnenter, och mycket berodde på att de tog betalt av sina kunder för hela abonnemangsperioden, vilket kunde kännas som en stor utgift för kunden den månaden det var dags att betala.

Det var därför lätt att fokus hamnade på att skaffa nya kunder istället för att koncentrera sig på de redan befintliga. Dessutom bidrog den komplicerade betalningsprocessen till att likviditeten i företaget var ojämn, då de hade enstaka perioder av stora betalningsflöden och resten av året ”ingenting”.

”Som många andra företag var vi fast i oflexibla interna system och det hade tagit lång tid att gå in i förändringsprocess för dessa. Därför såg vi möjligheterna med att hitta en outsourcing lösning som gav oss möjlighet till en snabbare nödvändig förändring”, säger PA Prabert.

mySafety insåg att de behövde göra något för att förenkla för sina kunder att ha och betala sina försäkringar hos dem, och att de behövde förenkla den interna processen för att underlätta merförsäljning. Men de insåg ganska snart att de behövde ta hjälp utifrån, och valet föll på Arvato.

"Vi hade redan ett mindre samarbete och vi såg att Arvato dels hade delar av de lösningar som behövdes redan klara och dels också var villiga till långsiktigt samarbete för att utveckla dessa delar för att processerna skulle fungera fullt ut. Det blev naturligt för oss att välja Arvato”, säger PA Prabert.

PA Prabert vice koncernchef mySafety

Skräddarsydd lösning

Tillsammans med mySafety tog Arvato fram en skräddarsydd lösning för att matcha mySafety Försäkringars behov.

Flexibel fakturering

Istället för att ta betalt av sina kunder en gång per år med hela årsavgiften kan kunderna istället välja att istället dela upp summan och betala månadsvis.

Flera abonnemang, ett konto

Med den nya lösningen var det mycket enklare för mySafety Försäkringar att kunna erbjuda sina kunder att lägga till fler tjänster och abonnemang, men utan att de behövde få flera fakturor. Istället samlas allt på en och samma betalningsplan vid ett betalningstillfälle

Administration och finansiering

mySafety Försäkringar outsourcar betalningsadministrationen till Arvato, som även till delar finansierar abonnemangen. På så vis frigörs både tid och kapital för mySafety Försäkringar, som de kan istället kan lägga på att utveckla kärnverksamheten.

Lyckad lösning

”Arvato har varit centrala i mySafetys framgångsrika förändring av affärsmodell.” Daniel Elfvendahl, koncernchef i mySafety Group

Resultatet av den gemensamma lösningen lät inte vänta på sig, och på mindre är fyra år hade både antalet kunder och antalet abonnemang ökat markant. Tack vare den förenklade och förbättrade betalningsprocessen kunde kunderna själva välja i vilken takt de ville betala sina abonnemang istället för att betala allt vid ett tillfälle.

Det bidrog till att det både var lättare att behålla existerande kunder men även att attrahera nya. Dessutom fick kundservice mer tid till merförsäljning vilket resulterade i att många kunder idag har flera tjänster och abonnemang knutna till sitt konto hos mySafety Försäkringar.

I och med att Arvato tar hand om betalningsprocessen har även antalet förfallna fordringar och inkassoärenden minskat drastiskt.

Fortsatt samarbete och framtiden

I takt med att samarbetet har utvecklats har Arvato och mySafety blivit ett team och det handlar mer om ett partnerskap än ”kund-leverantör-relation”. Arvato har även satt upp ett internt team som jobbar med den dagliga driften så att inget ska vara beroende av en person.

”Det roligaste och mest stimulerande med att jobba tillsammans med mySafety är att det är så varierat – vi har samma mål med utvecklingen och tar fram nya funktioner för alla nordiska länder, och det kan handla om allt från ekonomi och betallösningar till layout.” Kristin Sehlstedt, Key Account Manager, Arvato.

mySafety Försäkringar och Arvato har fortsatt utveckla sitt samarbete och utvecklat lösningar allteftersom behoven för mySafety har förändrats.

”Vår abonnemangstjänst skulle inte vara där den är om inte mySafety hade drivit på och ställt krav.” berättar Kristin Sehlstedt.

Arvato har dessutom varit med och utvecklat samarbetet med mySafety i Finland där man anpassat lösningen till finländska regelverk och därmed också säkerställt att hela flödet är compliant. Arvato hjälper även mySafety i Norge. I Sverige kommer snart även en lösning för B2B.

”Det som idag blivit ett väldigt nära partnerskap är till delar det som ger mySafety möjlighet att utvecklas i konkurrensen på marknaden, inte minst givet behoven av en transformation till det digitala. Vi kommer helt säkert att använda oss av Arvatos kompentens framåt när det gället att utveckla vårt digitala erbjudande och också använda oss av dem på de nya marknader som vi kommer att etablera framöver”, noterar PA Prabert vidare.

Fakta mySafety

  • Grundades 1999 och har sedan 2007 privat equity bolaget Litorina som ägare.
  • Finns i Sverige, Norge och Finland
  • Är ledande inom ID-skydd och vardagssäkerhet
  • Idag tar Arvato hand om tiotusentals försäkringsabonnemang för mySafetys räkning.
  • Har 350 anställda
  • Anlitar Arvato för abonnemangslösning, betalningsadministration samt finansiering

 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!