Stäng

Sanoma

Samarbetspartners som utvecklar gemensamma lösningar

Sanoma-koncernens marknader, tjänster och produktutbud förändras ständigt. Därför är det viktigt med en partner som kan hjälpa till att möta utmaningarna i verksamheten. Tillsammans med Telia och Arvato kan Sanoma utveckla sitt tjänsteutbud snabbt och effektivt. En verksamhetsmodell som baseras på partnerskap skapar kvalitet och gör det möjligt att spara in på onödiga kostnader.

Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services, Sanoma-koncernen

"Vi ställer hårda krav på våra samarbetspartners. Vi behöver någon som hjälper oss att utvecklas och bli framgångsrika", säger Taru Puntari, Manager, Financial Shared Services, Sanoma-koncernen.

Hon jobbar på ekonomiförvaltningens servicecenter som producerar tjänster för hela Sanoma-koncernen. Hon är ansvarig för det finländska teamet, som fungerar som en länk mellan företaget och externa tjänsteproducenter.

Vi ville inte ha en tjänsteleverantör som bara producerar tjänster. Vi ville ha en partner som kan lösa problem tillsammans med oss.
Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services

Kundnöjdhet är A och O

Sanoma har två kundgrupper som skiljer sig från varandra. Konsumentkunderna är en stor grupp när det kommer till volym, men den enskilda kundens värde i euro är liten. Mediaförsäljningen riktar sig till företag. De kunderna är färre till antalet, men har ett större värde.

Enligt Taru Puntari fokuserar de flesta tjänsteleverantörer bara på en av de två grupperna.

"Telia och Arvato kan hantera båda två. Det är viktigt för oss att bibehålla goda kundrelationer. Det ska vara så lätt och kundvänligt som möjligt att betala", säger hon och tillägger att Sanoma behöver en flexibel partner som kan möta utmaningarna i hela verksamheten. Med regelbundna upphandlingar vill de säkerställa tjänstens kvalitet och konkurrenskraftiga priser.


"Tidigare hade vi flera tjänsteleverantörer. Vi undrade om det vore en fördel för oss att kombinera och centralisera våra tjänster. Och det var det. Sanomas mål var att den nya partnern skulle bidra till att höja kvaliteten i verksamheten. Andra urvalskriterier var flexibilitet och kostnadseffektivitet, liksom kompetens. Det är viktigt att våra partners är experter inom sitt eget område och följer med i utvecklingen på marknaden. Det gör att de kan presentera utvecklingsförslag och nya alternativ", säger Taru Puntari.

Vi fick ekonomiska fördelar, även sådana som vi inte hade förväntat oss. Vi gjorde till exempel besparingar inom utlandsinkasso, eftersom det ingår i helhetstjänsten.
Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services

Helhetslösning som gav synergifördelar

Sanomahuset

Taru Puntari berättar att Telia och Arvato kom med ett lösningsförslag i upphandlingen, som visade att företagen förstod Sanomas behov och önskningar. Lösningen kombinerade fakturaförmedlings- och inkassotjänsterna på ett sätt som ger synergifördelar. 

"Vi ville inte ha en tjänsteleverantör som bara producerar tjänster. Vi ville ha en partner som kan lösa problem tillsammans med oss."

Avtalsperioden började i november 2016. Enligt Taru Puntari gick uppstarten av tjänsterna bra, både tekniskt och när det kom till tidsplanen. "Uppstartsfasen var lyckad, och vi kom i mål enligt tidtabell. Ända från början hade vi en gemensam uppfattning om projektets innehåll och omfattning."

Taru Puntari visste hela tiden vem hon kunde kontakta. Även på andra sätt var det lätt att arbeta: alla frågor lyftes upp på bordet, man gick igenom dem och sökte efter lösningar. "Det var ett väl lett projekt och vi hade ett tätt samarbete. På det sättet fick vi saker och ting gjorda."

Kvaliteten följs upp regelbundet

Hon tycker att Telias och Arvatos tjänster har fungerat bra. De har också vårdat kundrelationen på ett optimalt sätt.

"Vi har regelbundna samtal om kvalitetsutveckling, och en väldigt öppen kommunikation."

Det underlättas säkert av att samma människor har varit med från början. Taru Puntari uppskattar att samarbetet har fokuserat på det som är viktigast för Sanoma. Till exempel har rapporteringen finslipats för att bättre motsvara företagets behov.

"Vi fick ekonomiska fördelar, även sådana som vi inte hade förväntat oss. Vi gjorde till exempel besparingar inom utlandsinkasso, eftersom det ingår i helhetstjänsten."

Samarbetet var problemfritt och transparent

Taru Puntari | Manager, Financial Shared Services, Sanoma-koncernen

Hon beskriver samarbetet med Telia och Arvato som smidigt, problemfritt och transparent.

"Jag kan rekommendera den här verksamhetsmodellen även för andra. Tjänsten har hög kvalitet och leveransen kontrolleras noggrant."

Taru Puntari upplever inte att de har en tjänsteleverantör, utan en partner. 

"Samarbetet mellan Telia och Arvato löper på bra. Det är tydligt för oss vem som är vår avtalspartner."

Outi Strengell-Hytönen | Director, Financial Services, Telia Finland Abp

Samma uppfattning har även Outi Strengell-Hytönen, direktör på Telia och ansvarig för ekonomi och administration på företaget. Även från Telias perspektiv fungerar samarbetet bra. 
"Vi utvecklar och löser saker tillsammans. Från vår sida försöker vi producera mervärde genom att föreslå nya utvecklingsobjekt och sätt att fungera." 

Outi Strengell-Hytönen beskriver Arvato som ett starkt framtidsinriktat företag, som det är lätt att samarbeta med för att svara på kundernas olika behov. 

"Vi är ett bra och tight team: Sanoma, Telia och Arvato utvecklar tjänsten och kvaliteten tillsammans. Vi fokuserar på vad som kan göras bättre."

"Vi ställer hårda krav på våra samarbetspartner. Vi behöver en partner som hjälper oss att utvecklas och bli framgångsrika."

Account Manager Per Savander är kundansvarig för Sanoma på Arvato Finland. Han konstaterar att Arvato är en del av Bertelsmann-koncernen, ett av de största mediaföretagen i världen.

"Sanoma är en viktig kund för oss från samma välbekanta bransch. Företaget har både person- och företagskunder i många olika publikationskanaler och har väl optimerade processer. Vårt samarbete är långsiktigt och vilar på en stabil grund", säger han.

Fakta om Sanoma-koncernen

  • Erbjuder innehåll till konsumenter, marknadslösningar till företagskunder och hjälper lärare att utveckla barns färdigheter
  • Verksamhet i Finland, Nederländerna, Belgien, Polen och Sverige
  • Omsättningen 2017 var 1,4 miljarder euro
  • Har över 4 400 anställda

Våra tjänster

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!