Stäng

Business Insight: A deep dive into the Nordic Parking Industry

I den snabbföränderliga parkeringsbranschen är det viktigt att dra fördel av teknik för att möta kunders behov och krav på friktionsfria parkeringsupplevelser. Särskilt med tanke på det ökande intresset för mobilitetstjänster, uppkopplade fordon liksom konsekvenserna av COVID-19.

För att ta reda på vad som uppfattas som viktiga framtida tjänster och betalningsmetoder gjorde vi en undersökning bland parkeringsaktörer i Norden. Kundundersökningen tar upp många av de möjligheter och utmaningar som parkeringsbranschen står inför idag. 

Vår Business Insight täcker fyra huvudområden: 

  • Friktionsfria betalningar inom parkering idag och i framtiden 
  • Den ökade betydelsen av mervärdestjänster som konkurrenskraft 
  • Fördelarna med fakturering inom ANPR 
  • Hur COVID-19 har påverkat parkeringsbranschen