Stäng
Balansen att behålla värdefulla kunder och att få betalt

Bättre resultat och nöjdare kunder

Samarbetat sedan 2007

Arvato Financial Solutions fokuserar på kassaflöde i varje fas av kundernas affärsprocesser – från riskhantering till fakturering, köp av fordringar och inkasso. Arvato Financial Solutions norska inkassoenhet driftsatte under 2007 Telenors kreditcenter i Rørvik.

Benchmarking ger konsekvent goda resultat

De förstklassiga resultaten syns i Telenors benchmarking, som genomförs under mätperiod varje kvartal. Lösningsgraden mäts på ett schemalagt datum varje mätperiod, och resultatet läggs ihop med andra kriterier som återspeglar det övergripande samarbetet. Arvatos resultat jämförs sedan mot andra inkassobolag, och hamnar konstant högst.

Arvato har skräddarsytt sina processer så att de passar Telenor specialiserade system, och har inför nya arbetsmetoder som gynnar båda företagen. Efter många år av samarbete kan Arvato verkligen Telenor och deras produkter och tjänster. Flera av Arvatos anställda arbetade dessutom tidigare för Telenor, något som är en fördel för båda.

Många års samarbete med Telenor

Per Åge Bæra, Kreditchef på Telenor och Karl Otto Aam, Senior Vice President, Norge och Danmark, Arvato.

Arvato och Telenor har haft ett gott samarbete i många år och känner väl till varandras produkter och tjänster. Flera av Arvatos anställda har tidigare arbetat för Telenor, vilket gynnar båda företagen.

På Arvato har vi ett starkt fokus på etik och kvalitet. Oavsett om vi arbetar med riskhantering, kassaflöde eller betalningar, gör vi dagliga systemvalideringar för att säkerställa att kvalitet upprätthålls i hela värdekedjan och våra lösningar anpassas efter kundens affärsprocesser.

Specialiserad expertis, tillsammans med en resultatorienterad kultur fokuserad på resultat, är en av Arvatos största styrkor. Anställda hedras för att göra ett bra jobb och strävar ständigt efter ännu bättre lösningar.

“Vårt jobb är att lösa problem för Telenors kunder. Detta betyder mindre arbete för Telenor och nöjdare kunder som får svar snabbare.” Vidar Fjær, Arvato Norway, Business Developer and Analyst

Vinnande kultur ger bättre resultat och nöjdare kunder

Arvato Financial Solutions lägger stort fokus på att skapa mervärde även internt. De anställda ska kunna utföra flera olika arbetsuppgifter, och kunna ingå i olika arbetslag. Detta skapar en bra och tillfredsställande arbetsmiljö som tillåter personalen att utbyta kunskap och erfarenhet, samt ökar det interna erkännandet.

 

Ett viktigt fokusområde är att få personalen att känna att de bidrar till portföljen, genom att uppmuntra goda resultat och regelbundet informera om hur det går för företaget. Anställda uppmuntras även att ge konstruktiv kritik och förslag på problem, och ge förslag på hur det går att förbättra arbetssättet.

 

Sedan 2007 har Arvato som företag vuxit i antal anställda, och anses lokalt att vara en bra och säker arbetsgivare.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
Vi hjälper dig gärna!
Här hittar du alla e-mailadresser, telefonnummer, länkar till betalportaler etc. Vi hjälper dig med alla dina frågor angående dina betalningar!