Sälj dina förfallna fordringar

Sälj dina gamla fordringar och slipp risken att aldrig få betalt

Osäkra fordringar, förfallna fordringar, gamla fordringar, oreglerade fordringar … kärt barn må ha många namn, men det är knappast ett kärt besvär för dig som företagare att ha förfallna fordringar från dina kunder. Att du kommer ha kunder som inte betalar i tid är ändå tyvärr ett faktum, även efter både en eller två påminnelser och kanske till och med ett inkassokrav. Om du sköter detta själv måste du ligga ute med kostnaderna och dessutom riskera att aldrig få betalt. Om du inte väljer att sälja dina förfallna fordringar till Arvato, vill säga.

Varför ska jag sälja mina gamla fordringar?

Det finns många anledningar till varför ett företag väljer att sälja sina osäkra kundfordringar, men dessa är de allra vanligaste:

LIKVIDITET

 

  • Omvandla dina förfallna fordringar till kontanta medel och få ett bättre kassaflöde

FOKUS

 

  • Säkerställ att verksamheten fokuserar på kärnprocessen
  • Fokusera på tillväxt istället för att hantera gamla fakturor

KONKURRENS

 

  • Maximera dina vinster genom att slippa osäkra kundfordringar
  • Specialisera dig för att få konkurrensfördelar

REGELEFTERLEVNAD

 

  • Du kan vara trygg med att hanteringen av dina förfallna fordringar sker i enlighet med gällande lagar och förordningar.
"På de marknader i Norden där Klingel verkar har Arvatos finansiella tjänster bidragit till ett säkrat kassaflöde, samt gjort att vi kan ägna oss åt vår affär och våra viktigaste kunder. Jag värdesätter särskilt proaktiviteten och transparensen från Arvatos sida." Carina Bergudden, Verksamhetsansvarig Norden, Klingel

Fördelar med att sälja sina förfallna fordringar

Du kommer att öka din vinst utöver det vanliga

Du får experthjälp som ger dig både konkurrensfördelar för din inkasso samt gör att du kan dra nytta av synergieffekter

Dina kontanta medel och ditt förväntade kassaflöde kommer att öka markant 

Du kan investera frigjorda medel i din kärnverksamhet

Vad finns det för alternativ när man säljer förfallna fordringar?

Portföljköp

Med portföljköp säljer du utvalda förfallna fordringar vid ett av dig bestämt tillfälle.

Löpande köp

Med löpande köp kan du välja när i processen du vill sälja dina förfallna fordringar, och om du vill föra över alla eller enbart vissa utvalda.

Vi köper dock inte enstaka eller tvistiga fordringar. Så fort vi har fått de filer och den dokumentation som krävs sätter vi in pengar på ditt konto. För både löpande köp och portfölj tar Arvato över all kommunikation med dina kunder och som alltid behandlar vi dem med respekt.

Varför du bör välja Arvato när du säljer dina förfallna fordringar

Vi tror inte att det finns en lösning som passar alla, utan vi för alltid en dialog med våra kunder för att på så sätt hitta den lösning som passar dig och ditt företag. Vi är dessutom inte bara med i början av processen utan vi kommer vara ett stöd till dig under hela vårt samarbete. Det innebär allt från att vi kan vara en del i er affärsutvecklingsprocess, vara en proaktiv partner som kommer med tips och råd till att vi delar med oss av information och kunskap. Har du fler frågor om vad det t ex innebär när en fordran är förfallen eller hur vi kan hjälpa dig är du varmt välkommen att höra av dig till oss. 

Transparent dialog

Du kommer att ha en dedikerad KAM som kommer jobba nära dig och som alltid kommer att föra en dialog med dig om eventuella konstigheter och förklara varför det ser ut som det gör.

Internationell expansion

Vi på har fokus på svenska fordringar, men tack vare att vi är ett internationellt företag med lokala kontor runt om i världen kan vi hjälpa dig med fordringar även utanför Sveriges gränser.

Kunden i fokus

Vi har över 40 års erfarenhet av inkasso och är det något vi vet så är det att det finns inga dåliga kunder och att det finns många anledningar till varför en betalning uteblivit. Därför pratar vi alltid med kunden och hittar en lösning tillsammans med dem.

Optimala processer och långsiktighet

Vi har system som gör det enkelt att läsa in filer, och har flöden som fungerar åt båda hållen. Självklart är överföringen säker. Och du kan vara säker på att vi inte kommer att jaga dina kunder, utan vi kommer behandla dem som om de vore våra egna.

Rätt pris

Med vår långa erfarenhet, våra inarbetade processer och våra bakomliggande system så vet vi vad en fordring är värd. Den fråga du måste ställa dig är hur mycket det är värt för dig att dina kunder behandlas på ett bra sätt och kan och vill återkomma till dig.

Dessutom: en sak du kan vara helt säker på - vi kommer aldrig sälja dina gamla fordringar vidare till någon annan.

Merläsning

Övriga inkassotjänster

Är du företag och vill veta mer om våra inkassotjänster? Kontakta oss

Kontakta oss
Fyll i dina kontaktuppgifter
Kontakt