Vi kan hantera dina internationella fordringar över landgränserna

Utlandsinkasso

Internationell inkassoplattform för inkasso i utlandet

Tack vare vår egen och helt automatiserade internationella inkassoplattform hanterar vi dina inkasso i utlandet – säkert och effektivt. Standardiserade processer och automatiserade gränssnitt säkerställer en säker hantering av dina ärenden och en hög konvertering på alla för dig relevanta marknader. Vi kallar vår lösning CrossCollect.

Central hantering av utlandsinkasso - med lokal expertis

Du får regelbundet rapporter direkt till dina system, och på så sätt kan du alltid hålla dig uppdaterad med vad som händer med dina fordringar.

Med ett standardiserat gränssnitt kan vår internationella inkassoplattform enkelt och snabbt kopplas till dina IT-system. Naturligtvis är det helt GDPR-kompatibelt och uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna.

Vår plattform hjälper dig i din internationella tillväxt till nya marknader. Med en knapptryckning kan du lägga till fler länder för dina internationella fordringar.

Vår internationella inkassoplattform erbjuder dig: 

Automatiserade processer och standardiserade IT-gränssnitt

Dina fördelar

Vi erbjuder en anpassad inkassolösning, stödd av en mycket automatiserad plattform som vi har utvecklat och som är unik på marknaden. Standardiserade processer och gränssnitt säkerställer en smidig kontroll och effektiv hantering av fordringar bortom nationella gränser.

Effektiv hantering av multinationella fordringar i olika valutor

  • Filöverföring via standardiserat gränssnitt
  • Automatiserade rapporter för finansiell och transaktionsdata, anpassade efter dina behov

Enkel implementering för kunderna

  • Standardiserat tekniskt gränssnitt
  • Enkel implementering 

Flexibel anpassning till företagets behov

  • Skalbar infrastruktur
  • Snabb implementation av nya marknader 
  • Flexibel 

Stabil och säker IT-plattform

  • Egen utvecklat med mycket hög stabilitet och flexibilitet
  • Hög compliance-standard och datasäkerhet, helt i enlighet med GDPR
  • Konstant övervakning, och utveckling av plattformen

Internationellt nätverk

Vi finns i dessa länder

Arvato har ett omfattande internationellt nätverk av både interna inkassoenheter och utvalda partners. Dina fordringar kommer alltid att inkasseras lokalt i respektive land och med hänsyn till de landsspecifika lagar, regler och kultur, något som återspeglas i en överlägsen konverteringsgrad.

Övriga inkassotjänster

Är du företag och vill veta mer om våra inkassotjänster? Kontakta oss

Kontakta oss
Fyll i dina kontaktuppgifter
Kontakt