Czym jest Credit Risk Management?

Informacje i dane są podstawą każdej decyzji biznesowej. Analiza i interpretacja danych za pomocą zaawansowanych technik pomaga oceniać szanse i zagrożenia. W zarządzaniu ryzykiem kredytowym najważniejsze jest odróżnienie klientów o wysokim potencjale kredytowym od tych, którzy ten potencjał mają niski oraz identyfikowanie nowych możliwości.

Niniejsza usługa nie jest obecnie realizowana w Polsce.

 

 

Kontakt