Imprint pursuant to § 5 German Federal Code for Telemedia (TMG)

Właściciel strony

Riverty Group GmbH

Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden |Niemcy
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0

Email: presse.afs@arvato.com
Strona WWW: www.finance.arvato.com

Siedziba główna: Baden-Baden
Sąd rejestrowy: Mannheim HRB 202547
NIP: DE 814491108
Zarząd: Volker Bornhöft, Björn Niederfranke, Oliver Kuhaupt, Dr. Teresa Schlichting

Treść: Florian Haubold, Marketing & Communications

Dział prawny:
datenschutz@arvato-infoscore.de

 

Deklaracja

Cała zawartość tej strony internetowej została poddana dokładnej ocenie dokładności w odniesieniu do standardów moralnych i materialnych. Nieustannie pracujemy nad ulepszaniem i aktualizowaniem naszych obecności internetowych. Jednakże wykluczamy wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z używania lub polegania na dokładności informacji lub linków zawartych na stronie. Arvato infoscore GmbH przekazuje wszelkie informacje poniżej bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ani zapewnienia, że ​​może być celowe lub domyślne. Arvato infoscore GmbH wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie działania, w oparciu o jakąkolwiek zawartość strony. Jedynym sposobem na uniknięcie niezadowolenia z używania strony jest powstrzymanie się od korzystania z niej, chyba, że prawo krajowe stanowi inaczej. Wszelkie treści osadzone na tej stronie (np. za pośrednictwem linków, ramek, banerów itp.) pozostają w wyłącznej gestii odpowiedniego dostawcy będącego właścicielem i mogą być poza kontrolą Arvato infoscore GmbH. Takie treści są wyraźnie oznaczone jako „zewnętrzne”. Każdy taki link był oceniany w odniesieniu do naszych standardów moralnych i materialnych, w tym naruszeń prawa karnego. Biorąc pod uwagę zmienny charakter linków, Arvato infoscore GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść takich witryn, nie składa żadnych oświadczeń dotyczących takich witryn, nie może zagwarantować ich praktyk w zakresie prywatności danych i nie  popiera lub zatwierdza informacji, materiałów, produktów lub usługi zawartych na takich stronach lub dostępnych za ich pośrednictwem.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że likowanie do innych stron, korzystanie z nich, korzystanie z informacji, materiałów, produktów i usług odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności dotyczy również spółek stowarzyszonych wymienionych poniżej.

 

Prawo autorskie

Prawa autorskie 2018 / Arvato infoscore GmbH prawa zastrzeżone.

Wszystkie materiały zawarte w tej Witrynie, w tym tekst, obrazy, logo i inne materiały (łącznie z „treścią”) oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i stroje handlowe, są własnością Arvato infoscore GmbH lub jej oddziałów. Zgadzasz się nie kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, modyfikować ani rozpowszechniać żadnej zawartości ze stron, z wyjątkiem osobistego, niekomercyjnego użytku, bez uprzedniej pisemnej zgody Arvato infoscore GmbH. Prawa te są ważne i chronione we wszystkich formach, mediach i technologiach istniejących lub opracowanych w przyszłości. Niniejsza deklaracja obejmuje wszelkie treści osadzone na tej stronie i będące własnością innego licencjodawcy.

 

Licencjonowane prawa:
Strona używa zdjęć z portali:  Fotolia (https://de.fotolia.com), Adobe Stock (https://stock.adobe.com) and iStockphoto.

This license note also applies for the affiliated companies listed below.

 

Ważne od: Maj 2018

Update: March, 1st 2020