Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych (określanych poniżej jako „dane”) jest dla nas sprawą wielkiej wagi. W związku z tym chcielibyśmy wyjaśnić bardziej szczegółowo jakie dane są gromadzone podczas odwiedzania naszych serwisów online (strona internetowa, strony mediów społecznościowych, blog), określane poniżej jako „Strony internetowe”, oraz sposób przetwarzania tych danych. Chcielibyśmy również poinformować Cię o Twoich prawach oraz środkach technicznych i organizacyjnych, które podjęliśmy, aby zapewnić bezpieczne przetwarzanie Twoich danych.

Niniejsza polityka prywatności spełnia wymogi dotyczące ujawniania informacji zgodnie z art. 12 i nast. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”) i zawiera podsumowanie przetwarzania Twoich danych osobowych w serwisach online (strona internetowa, strony mediów społecznościowych, blog) Arvato infoscore GmbH i innych firm w Arvato Financial Solutions Group (zwanych dalej „stronami internetowymi”).

Kto jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie moich danych?

 

Arvato infoscore GmbH (zwana dalej „Firmą”)
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0
Internet: www.finance.arvato.com

jest kontrolerem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na stronie internetowej.

Można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych Spółki korzystając z powyższego adresu pocztowego, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych FAO”.

Więcej informacji na temat Inspektora ochrony danych można znaleźć w odpowiedniej firmie Arvato Financial Solutions  tutaj.

Możesz zażądać ujawnienia informacji od infoscore Consumer Data GmbH (firmy należącej do Arvato Financial Solutions Group) bezpośrednio pod następującym linkiem (www.finance.arvato.com/de/verbraucher/selbstauskunft.html). Tylko firma infoscore Consumer Data GmbH, jako kontroler, będzie miała dostęp do ujawnionych przez Ciebie za pomocą tradycyjnej poczty pocztowego lub formularza online danych w celu przetwarzania danych. Twoje dane nie będą dalej przetwarzane w grupie firm. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez infoscore Consumer Data GmbH można znaleźć w Polityce prywatności.

Arvato infoscore GmbH (zwana dalej „my”, „nas”, „nami” itp.) przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i federalnej ustawy o ochronie danych (zwanej dalej „BDSG”).

 

Dlaczego zbieramy dane osobowe?

Odwiedzając nasze strony internetowe, a także z przyczyn związanych z wymaganiami technicznymi, umownymi czy ustawowymi, Twoje dane będą zbierane w celu wyświetlenia żądanej treści i umożliwienia korzystania z usług.

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dane komputera, którego używasz do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej, są automatycznie rejestrowane („dane dostępu”). Te dane dostępu zawierają zazwyczaj, prócz adresu IP komputera (zwanego również „plikami dziennika serwera”), informacje o treści, do której użytkownik uzyskuje dostęp na stronie internetowej oraz o zachowaniu użytkownika, a także informacje dotyczące typu i wersji przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, dostawców usług internetowych, daty i godziny korzystania z witryny, stron wcześniej odwiedzanych przez użytkownika oraz stron internetowych, do których uzyskano dostęp z naszej strony internetowej. Za pomocą śledzenia na stronach internetowych tworzone są pseudonimowe profile użytkowników i analizowane z danych dostępu. Nie można ich przypisać konkretnej osobie.

Możesz korzystać z usług witryny bez ujawniania swoich danych, na przykład w celu uzyskania informacji o nas.

Zakres, charakter zbierania i wykorzystywania danych różni się w zależności od tego, czy odwiedzasz nasze strony internetowe po prostu w celu uzyskania dostępu do informacji czy korzystasz z usług na naszych stronach internetowych, które wymagają dostarczenia dodatkowych informacji, na przykład, jeśli zamawiasz newsletter, pobierasz białą księgę, e-booki, Business Insights lub za pomocą formularza kontaktowego:

 1. Korzystanie w celach informacyjnych

Jeśli korzystasz z naszych stron wyłącznie w celach informacyjnych, zasadniczo nie musisz podawać danych osobowych.

W takim przypadku zbieramy i wykorzystujemy dane przesyłane do nas automatycznie przez przeglądarkę internetową (patrz także sekcja 4 pliki cookie), takie jak:

 • Data i godzina dostępu do jednej z naszych stron internetowych
 • · Twój typ przeglądarki
 • Ustawienia wyszukiwarki
 • Wykorzystany system operacyjny
 • Ostatnia odwiedzona witryna

W przypadku odwiedzenia strony w celach informacyjnych przetwarzamy te dane wyłącznie w formie danych nieosobowych. Robimy to, aby umożliwić Ci korzystanie ze stron internetowych, które odwiedzasz, oraz w celu monitorowania, czy nasze strony są wyświetlane w sposób optymalny. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz w naszym interesie, aby wyświetlać nasze strony internetowe w sposób niezawodny i płynny, gdy tylko jest to możliwe.

 1. Korzystanie z formularza kontaktowego

Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza kontaktowego, zbieramy od Ciebie następujące dane:

 • Zwrot grzecznościowy
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Telefon (opcjonalnie), chyba że wyrażasz chęć, abyśmy do Ciebie zadzwonili
 • Firma
 • Kraj
 • Twoja wiadomość

Korzystamy z tych danych, aby w razie potrzeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Możemy również wykorzystać informacje, które nam przekazujesz, aby dopasować indywidualnie naszą odpowiedź do Ciebie i podać Ci konkretne informacje.

Jeśli jest to wymagane w celu przetworzenia Twojego żądania, Twoje dane kontaktowe mogą również zostać przekazane firmom w grupie spółek  Arvato Financial Solutions.

2.1 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przetwarzaniu konkretnej sprawy i prowadzeniu dalszej komunikacji. Jeśli Twój kontakt prowadzi do zawarcia umowy, podstawą prawną będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2.2 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Po przetworzeniu sprawy i zakończeniu dalszej komunikacji, dane kontaktowe zostaną usunięte, chyba że kontakt prowadzi do zawarcia umowy lub zawiera dane dotyczące przepływów finansowych. W tym celu dane będą przechowywane do momentu upłynięcia umownych i/lub ustawowych okresów przechowywania (obecnie od 6 do 10 lat).

2.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych kontaktowych z powodów związanych z Twoją sytuacją osobistą. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanym w sekcji 1. Jeśli się sprzeciwisz, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej sprawy, chyba że przechowywanie danych kontaktowych jest wymagane do zainicjowania umowy lub wykonania umowy.

Pliki cookie to identyfikatory online bez osobistych odniesień. Pliki cookie mogą zostać przypisane osobie, jeśli informacje wygenerowane przez pliki cookie są połączone z innymi danymi, takimi jak dane dostępu [link sekcja 2 do tego słowa w celu szybkiego dostępu] (np. podczas korzystania z funkcji śledzenia w sieci). Taka kombinacja generalnie odbywa się tylko w formie pseudonimowej, co oznacza, że Twoje dane nie mogą być bezpośrednio przypisane Tobie lub na podstawie Twojej zgody.

Egzekwowanie praw osób, których dane dotyczą

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Poprzez tę politykę prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o Twoich prawach jako osoby, której dane dotyczą, w tym o prawie do informacji. Aby egzekwować swoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, może okazać się konieczne podanie informacji dotyczących Ciebie i poszczególnych przypadków przetwarzania danych. Bez podania takich informacji nie możemy przestrzegać twoich praw jako podmiotu danych.

3.1.1 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych podczas egzekwowania praw przysługujących osobom, których dane dotyczą, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wykonania obowiązku prawnego.

3.1.2 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Będziemy przechowywać korespondencję wymienianą z Tobą w związku z egzekwowaniem praw osób, których dane dotyczą, przez okres 3 lat. Wyjątkiem jest ustalenie tożsamości, np. kserokopia dokumentu osobistego oznaczonego jako kopia, jeśli nam ją dostarczyłeś. Zostanie to usunięte nie później niż tydzień po ustaleniu tożsamości.

3.1.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Przetwarzanie danych jest wymagane w celu zapewnienia zgodności z prawami osoby, której dane dotyczą. W tym kontekście nie będziesz miał prawa sprzeciwu.

3.2 Spersonalizowany newsletter

3.2.1 Opis przetwarzania

Na naszych stronach internetowych dostępna jest opcja subskrypcji naszego bezpłatnego newslettera. W celu wysłania tego newslettera przetwarzamy adres e-mail, nazwę firmy i kraj w oparciu o zgodę udzieloną podczas rejestracji. Stosujemy procedurę „podwójnego opt-in” do rejestracji newsletterów. Po zarejestrowaniu się i wyrażeniu zgody wyślemy wiadomość na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych i okazać Twoją zgodę w razie potrzeby, przechowujemy dane dostępu zarejestrowane podczas rejestracji, a także komunikat potwierdzający i tekst użyty w tym celu. Po potwierdzeniu zostajesz zarejestrowany do newslettera, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych klientów.

Newsletter można anulować w dowolnym momencie, korzystając na przykład z linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail.

3.2.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Wysyłanie naszych newsletterów i pobieranie Treści mają na celu reklamowania produktów, rozwiązań i usług od naszych działów biznesowych (Identyfikacja i zarządzanie oszustwami, zarządzanie ryzykiem kredytowym, usługi płatności i finansowania oraz zarządzanie należnościami) do naszych klientów biznesowych i informowanie ich o wydarzeniach. Tę różnorodność korporacyjną możemy zademonstrować tylko dzięki pomocy innych firm z grupy spółek Arvato Financial Solutions, dlatego mamy prawo, za Twoją zgodą, przekazać nasze dane w ramach naszej grupy firm w celach promocyjnych. Przegląd firm z grupy firm Arvato Financial Solutions jest dostępny tutaj.

Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie naszego bezpłatnego spersonalizowanego newslettera, wtedy my zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług internetowych, aby odpowiednio zoptymalizować nasze usługi i dostosować je (newsletter i inne treści) do Twoich wymagań. W tym celu na komputerze jest zapisywany co najmniej jeden plik cookie. Są one wykorzystywane do zbierania danych do celów marketingowych i optymalizacyjnych oraz są zapisywane i przetwarzane dalej na serwerach naszych narzędzi do automatyzacji marketingu. Zebrane dane zostaną połączone z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika na stronie internetowej w celu utworzenia profilu. Możesz zatrzymać tworzenie profilu, wyłączając funkcję cookie w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 4.1.7 Automatyzacja marketingu.

Bezpłatny spersonalizowany newsletter ma na celu reklamowanie produktów, rozwiązań i usług od naszych działów biznesowych po naszych (potencjalnych) klientów biznesowych i informowanie ich o wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych podczas subskrypcji i bycia zapisanym do newslettera jest zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO/§ 7 (2) nr 3 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG).

3.2.3 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Twoje dane będą przechowywane przez okres bycia zapisanym do newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji newslettera Twoje dane będą przechowywane jako dowód, że wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera i dlatego działaliśmy zgodnie z prawem. To samo dotyczy cofnięcia zgody. W takim przypadku przetwarzanie danych w celach reklamowych nie będzie już miało miejsca.

3.2.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę skierowaną do Arvato infoscore GmbH za pośrednictwem poczty elektronicznej newsletter-abbestellung@finance.arvato.com  lub poczty tradycyjnej na adres „Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden, Niemcy”.

3.3 Spersonalizowany newsletter podczas pobierania ebooków/białych ksiąg/studiów

3.3.1 Opis przetwarzania

W zamian za pobieranie białych ksiąg/e-booków/opracowań (zwanych dalej „treściami”) obejmujących aktualne tematy w naszych obszarach biznesowych, zgadzasz się żebyśmy wysłali Ci spersonalizowane newslettery.

W kontekście tej umowy przetwarzamy Twój adres e-mail, nazwę firmy i kraj zgodnie z informacjami podanymi w celu wysłania newslettera. Stosujemy procedurę „podwójnego opt-in” do rejestracji newslettera. Po zarejestrowaniu się i wyrażeniu zgody wyślemy wiadomość na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych i okazać tę zgodę w razie potrzeby, przechowujemy dane dostępu zarejestrowane podczas rejestracji, a także komunikat potwierdzający i tekst użyty w tym celu.

Po potwierdzeniu jesteś zarejestrowany do newslettera, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych klientów.

 

3.3.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Wysyłanie naszych newsletterów i pobieranie Treści mają na celu reklamowania produktów, rozwiązań i usług od naszych działów biznesowych (Identyfikacja i zarządzanie oszustwami, zarządzanie ryzykiem kredytowym, usługi płatności i finansowania oraz zarządzanie należnościami) do naszych klientów biznesowych i informowanie ich o wydarzeniach. Tę różnorodność korporacyjną możemy zademonstrować tylko dzięki pomocy innych firm z grupy spółek Arvato Financial Solutions, dlatego mamy prawo, za Twoją zgodą, przekazać nasze dane w ramach naszej grupy firm w celach promocyjnych. Przegląd firm z grupy firm Arvato Financial Solutions jest dostępny tutaj.

Jeśli zgadzasz się na otrzymywanie naszego bezpłatnego spersonalizowanego newslettera, wtedy zbieramy dane statystyczne dotyczące korzystania z naszych usług internetowych, aby odpowiednio zoptymalizować nasze usługi i dostosować je (biuletyn i inne treści) do Twoich wymagań. W tym celu na komputerze jest zapisywany co najmniej jeden plik cookie. Są one wykorzystywane do zbierania danych do celów marketingowych i optymalizacyjnych oraz zapisywane i przetwarzane dalej na serwerach naszych narzędzi do automatyzacji marketingu. Zebrane dane zostaną połączone z danymi osobowymi podanymi przez użytkownika na stronie internetowej w celu utworzenia profilu. Możesz zatrzymać tworzenie profilu, wyłączając funkcję cookie w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w Sekcji 4.1.7 Automatyzacja marketingu.

3.3.3 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Twoje dane będą przechowywane przez okres bycia zapisanym do newslettera. Po rezygnacji z subskrypcji Twoje dane będą przechowywane jako dowód, że wyraziłeś zgodę na newsletter i dlatego działaliśmy zgodnie z prawem. To samo dotyczy rozwiązania umowy. W takim przypadku przetwarzanie danych w celach reklamowych nie będzie już miało miejsca.

3.3.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Newsletter można anulować w dowolnym momencie, korzystając na przykład z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w wiadomości e-mail.

3.4 Ankiety wśród klientów biznesowych

3.4.1 Opis przetwarzania

Jeśli masz z nami relacje biznesowe, od czasu do czasu będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu przeprowadzenia ankiety wśród klientów, aby ocenić Twoją satysfakcję z naszych usług i wskazać potencjał do poprawy. Udział w ankiecie jest dobrowolny i dotyczy tylko klientów, którzy wyrazili zgodę na nawiązanie relacji biznesowych. Ankieta jest przeprowadzana przez dostawców usług, którzy podlegają naszym instrukcjom będąc procesorami. Oceniliśmy je zgodnie z przepisami o ochronie danych przed rozpoczęciem badania.

3.4.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Celem badania jest ulepszenie naszych produktów, usług oraz stworzenie i utrzymanie dobrych relacji z klientami. Podstawa prawna ochrony danych dla tego badania znajduje się w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie polega na tym, że chcemy oferować naszym klientom regularny i skuteczny kanał krytycznych uwag, abyśmy mogli odpowiednio dostosować nasze usługi.

3.4.3 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Wykorzystane dane są przechowywane w naszym systemie CRM na czas trwania naszego stosunku umownego. Po zakończeniu naszego stosunku umownego dane zostaną wykorzystane wyłącznie do ostatecznego badania satysfakcji klienta, a następnie zablokowane w tym celu.

3.4.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Masz prawo wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów ankiety dla klientów biznesowych w dowolnym momencie. W każdym e-mailu zapraszającym do wzięcia udziału znajdziesz notatkę na ten temat. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz również prawo zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO. Ponadto masz prawo do sprostowania i dostępu do przechowywanych danych.

Aby egzekwować swoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, wyślij wiadomość na adres kontaktowy wymieniony w sekcji 1 lub e-mailem na adres: newsletter-abbestellung@finance.arvato.com.

3.5 Wnioski online

3.5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Oferty pracy są publikowane na tej stronie, dzięki czemu można ubiegać się o pracę. Z wakatu zostaniesz przekierowany do portalu zgłaszającego. W związku z tym faktyczne przetwarzanie danych wniosku online do procesu aplikacji nie będzie miało miejsca na tej stronie. Administratorem wolnych stanowisk jest firma, która opublikowała ofertę pracy i poszukuje nowych pracowników. Ta firma jest również firmą, która otrzymuje dane po otrzymaniu aplikacji. Twoje dane nie będą przekazywane innym stronom, chyba że jest to wymagane przez prawo lub jeśli wyrazisz na to zgodę.

Ogólne informacje na temat kontrolera, celu przetwarzania danych oraz podstawy prawnej, a także ewentualnych odbiorców oraz czasu przechowywania w odpowiednim wykazie wolnych miejsc pracy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w aplikacji online dla rzeczywistego procesu składania wniosku można uzyskać podczas rejestracji i tworzenia profilu wnioskodawcy.

3.5.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Po otrzymaniu wniosku online o konkretną ofertę pracy dane zostaną przetworzone w celu rekrutacji. Przy inicjowaniu zawarcia umowy o pracę, Twój potencjalny pracodawca będzie miał uzasadniony interes w zapewnieniu Ci umiejętności zawodowych i indywidualnej przydatności na wolne stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO/ sekcja 26 ust. 1 zdanie 1 Federalna ustawa o ochronie danych; ustanowienie stosunku umownego.

3.5.3 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do nawiązania stosunku pracy. Po wypełnieniu wniosku online i podjęciu decyzji o rekrutacji dane zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania (obecnie 6 miesięcy).

3.5.4 Prawo do sprzeciwu i usunięcia

Przetwarzanie danych jest wymagane do nawiązania stosunku pracy, tj. do celów (przed) umownych. Nie ma zatem możliwości sprzeciwienia się.

Jakie pliki cookie są używane?

Pliki cookies są wykorzystywane na naszej stronie internetowej: Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Zapisane pliki cookie można przypisać do używanej przeglądarki internetowej. Po ponownym odwiedzeniu strony przeglądarka internetowa zwraca zawartość plików cookie, co umożliwia rozpoznanie użytkownika. Pliki cookie są ograniczone do określonego okresu (np. zamknięcie sesji przeglądarki). Możesz również skonfigurować i usunąć pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli jednak usuniesz pliki cookie przedwcześnie, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Witryna rozróżnia dwa rodzaje plików cookie: pliki cookie oparte na funkcjach i opcjonalne pliki cookie. Pliki cookie oparte na funkcjach są używane do zapewnienia płynnego działania strony internetowej z perspektywy technicznej i funkcjonalnej (np. identyfikacja i uwierzytelnienie użytkownika, ustawienia języka, wyświetlanie nagrań wizualnych). Bez plików cookie opartych na funkcjach, serwisy internetowe będą dostępne tylko w ograniczonym zakresie. Opcjonalne pliki cookie pomagają w optymalizacji usług witryny, dzięki czemu zachowanie użytkownika jest rejestrowane i analizowane w formie statystycznej.

4.1 Śledzenie w sieci

Usługi są wbudowane w stronę internetową, aby zoptymalizować łatwość obsługi i określić zasięg witryny. Twoje dane dostępu (patrz sekcja 2) będą zatem rejestrowane, a zachowanie użytkowników będzie analizowane za pomocą plików cookie do analizy (patrz sekcja 3). Identyfikacja osobista nie jest na ogół konieczna do śledzenia w sieci co oznacza, że gdy dane dostępu są rejestrowane, zapisany adres IP albo nie jest używany albo jest używany tylko w formie skróconej (skrócenie o ostatni oktet) i tworzone są anonimowe profile użytkowników. Zwykle nie łączy się to z innymi danymi i masz prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie. Osobiste profile użytkowników będą tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach i jeśli wyrazisz na to zgodę.

Śledzenie w sieci jest zazwyczaj przeprowadzane przez zaangażowanie dostawców usług, którzy przetwarzają profile użytkowników zgodnie z naszymi poleceniami, a nie dla własnych celów. Jest to zapewnione przez umowy dotyczące przetwarzania danych. Jeżeli usługodawca ma siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „UE” lub „EOG”), nastąpi transfer z kraju trzeciego. Jest to dozwolone jeśli wyrazisz na to zgodę, jeśli ustanowiliśmy zabezpieczenia odpowiedniego poziomu ochrony danych lub jeśli Komisja Europejska uznała odpowiednie państwo trzecie za bezpieczne państwo. Przekazanie odpowiedniej usługi przez kraj trzeci przedstawiono poniżej. Więcej informacji na temat odbiorców danych i transferu do kraju trzeciego można uzyskać w sekcji 6 i sekcji 7.

4.1.1 Adobe Tag Manager

Ta strona wykorzystuje Adobe Tag Manager w celu zapewnienia funkcjonalności. Usługa ta jest świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk Naas Road Dublin 24, Irlandia (Adobe). Adobe Tag Manager zarządza usługami śledzenia w sieci osadzonymi w tej witrynie za pomocą „tagów” (symbol zastępczy kodu strony). Adobe Tag Manager tylko wdraża te tagi. Pliki cookie są używane, a Adobe Tag Manager nie rejestruje określonych danych. Adobe Tool Manager uwalnia tylko wypuszcza tagi, które z kolei mogą rejestrować dane. Adobe Tag Manager nie może jednak uzyskać dostępu do tych danych.


4.1.2 Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Google Analytics tworzy anonimowy profil użytkownika, aby zoptymalizować łatwość obsługi witryny. Anonimowość jest zapewniona poprzez to, że przed przesłaniem danych do Google adres IP jest skracany o ostatni oktet, a identyfikacja osobista nie jest możliwa. Anonimowy profil użytkownika jest analizowany po transferze danych w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Google nie łączy tych danych z innymi danymi. Zgodnie z umową o przetwarzaniu danych firma zapewnia, że Google przetwarza tylko dane zgodnie z jej instrukcjami.

Transfer z kraju trzeciego odbywa się za pomocą Google Analytics. W ramach certyfikacji zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA Google zapewnia, że europejski poziom ochrony danych jest gwarantowany w przypadku transferu do kraju trzeciego. Więcej informacji na temat transferu do kraju trzeciego można znaleźć w sekcji 5.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się użyciu Google Analytics, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub klikając w poniższy link, aby pobrać i zainstalować dostępne wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

4.1.3 Adobe Analytics (Omniture)

Usługa ta jest świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk Naas Road Dublin 24, Irlandia (Adobe). Google Analytics tworzy anonimowy profil użytkownika, aby zoptymalizować łatwość obsługi witryny. Anonimowość jest zapewniona przez to, że przed przesłaniem danych do Google adres IP jest skracany o ostatni oktet, a identyfikacja osobista nie jest możliwa. Anonimowy profil użytkownika jest analizowany po przeniesieniu w celu optymalizacji przyjazności dla użytkownika. Adobe nie łączy tych danych z innymi danymi. Zgodnie z umową o przetwarzaniu danych firma zapewnia, że Google przetwarza tylko dane zgodnie z jej instrukcjami.

 

W każdej chwili możesz sprzeciwić się użyciu Adobe Analytics, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub klikając poniższy link, aby pobrać i zainstalować dostępne wtyczki przeglądarki: http://bertelsarvatoprod.d3.sc.omtrdc.net/optout.html.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Adobe Analytics można znaleźć w polityce prywatności Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.  


4.1.4 Adobe Audience Manager

Usługa ta jest świadczona przez Adobe Systems Software Ireland Limited, 6 Riverwalk Naas Road Dublin 24, Irlandia (Adobe). Adobe Audience Manager tworzy wielokanałowe anonimowe profile grup docelowych w celu adresowania do potencjalnych klientów. Anonimowość jest zapewniona przez to, że przed przesłaniem danych do Google adres IP jest skracany o ostatni oktet, a identyfikacja osobista nie jest możliwa. Anonimowy profil grupy docelowej jest analizowany po przeniesieniu w celu optymalizacji prezentacji treści. Zgodnie z umową o przetwarzaniu danych firma zapewnia, że Google przetwarza tylko dane zgodnie z jej instrukcjami.

W każdej chwili możesz sprzeciwić się użyciu Adobe Audience Manager, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub klikając poniższy link, aby pobrać i zainstalować dostępne wtyczki przeglądarki: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Adobe Analytics można znaleźć w polityce prywatności Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

 

4.1.5 Reklamy Google

Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Konwersja Google Adwords umożliwia uwzględnienie naszej witryny w wynikach wyszukiwania Google oraz na stronach innych dostawców, którzy również korzystają z sieci reklamowej Google. W tym celu Google zapisuje plik cookie podczas odwiedzania naszej strony internetowej, która automatycznie włącza reklamy oparte na zainteresowaniach w zakresie sieci reklamowej Google za pomocą anonimowego identyfikatora pliku cookie i na podstawie danych dostępu. Jeśli zostaniesz przekierowany na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google na innej stronie, Google umieści na Twoim komputerze plik cookie. Te pliki cookie Google zazwyczaj stają się nieważne po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Twoją przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny w sieci reklamowej Google i plik cookie zapisany przez Google nie wygasł, Google i dostawca witryny mogą uznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy dostawca stron internetowych uczestniczący w sieci reklamowej Google ma przypisany inny plik cookie przez Google. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone za pośrednictwem strony internetowej innych dostawców witryn internetowych, którzy również korzystają z sieci reklamowej Google. Nie gromadzimy i nie przetwarzamy danych osobowych w ramach konwersji Google Adwords. Otrzymujemy tylko analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych analiz możemy rozpoznać, które z naszych reklam są szczególnie skuteczne w sieci reklamowej Google. Nie otrzymujemy żadnych dalszych informacji i nie możemy zidentyfikować naszych użytkowników za pomocą tych informacji. Więcej informacji na temat sieci reklamowej  Google  i polityki prywatności Google pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

4.1.6 Hotjar

Nasza strona internetowa korzysta z Hotjar - śledzącego narzędzia do analizy sieci opartego na kodzie dostarczonego przez Hotjar Ltd. (Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta). Hotjar rejestruje interakcje losowo wybranych indywidualnych odwiedzających naszą stronę internetową w sposób anonimowy. Tworzy to anonimowy dziennik ruchów myszy i kliknięć, na przykład w celu określenia możliwych ulepszeń strony internetowej. Hotjar analizuje również informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, łączach przychodzących i wychodzących, pochodzeniu geograficznym, rozdzielczości i typie urządzenia do celów statystycznych, robi to anonimowo, bez uwzględniania personaliów. Zarejestrowane anonimowe informacje będą przechowywane przez Hotjar Ltd. przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy i nie będą przekazywane osobom trzecim. Dodatkowe informacje na temat funkcji i wykorzystania danych można znaleźć na stronie Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy. Możesz zrezygnować z analizy internetowej wykonywanej przez Hotjar na wszystkich stronach internetowych za pomocą Hotjar, dezaktywując nagłówek DoNotTrack w przeglądarce (zrezygnuj). W tym celu kliknij następujący link: https://www.hotjar.com/opt-out.

Hotjar zapewnia pełną zgodność z wytycznymi RODO. Dowiedz się więcej: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

 

4.1.7 Automatyzacja marketingu
Używamy automatyzacji marketingu na naszych stronach internetowych. Nasz plik cookie narzędzia do automatyzacji marketingu jest wykorzystywany do śledzenia informacji o odwiedzanych stronach internetowych i odnośnikach do klikniętych stron.
Odbywa się to przede wszystkim w celu dostarczenia informacji dostosowanych specjalnie do Twoich zainteresowań. Możesz uniemożliwić korzystanie z tych plików cookie (zobacz też 5. Pliki cookie). Pamiętaj jednak, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, a także przesyłanie Ci informacji, co wymaga podania danych osobowych (na przykład imienia i adresu e-mail) za pośrednictwem formularza online, może już nie być możliwe.

Nasze narzędzie do automatyzacji marketingu posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA. Tarcza prywatności UE-USA to umowa o ochronie danych, której celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych w przypadku przekazywania danych certyfikowanym przedsiębiorstwom amerykańskim. Komisja Europejska określiła gwarantowany poziom ochrony danych według Tarczy Prywatności UE-USA w swojej decyzji z dnia 12.07.2016 (sygn. C (2016) 4176).

Decyzja Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.207.01.0001.01.DEU.

Aktualny status certyfikacji zgodny z Tarczą Prywatności UE-USA można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gnm2AAC.

Informacje te zostaną usunięte po maksymalnie dwóch (2) latach. Cookie to tak zwane ciasteczko pierwszej kategorii zarządzane przez naszą stronę internetową.

3.4.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną rejestrowania i analizowania anonimowych profili użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO 15 ust. 3 ustawy o mediach elektronicznych (Telemediengesetz, TMG). Uzasadniony interes firmy polega na zoptymalizowaniu przyjazności dla użytkownika witryny i pomiaru zasięgu.

4.3 Czas przechowywania lub kryteria określania tego okresu

Dane, które są rejestrowane i analizowane podczas korzystania z usług śledzenia w sieci, są zazwyczaj przechowywane do momentu sprzeciwu wobec ich użycia. Czas przechowywania plików cookie do analizy nie przekracza 24 miesięcy.

4.4 Usługi i treści zewnętrzne

Włączamy zewnętrzne usługi lub treści do naszej strony internetowej. Jeśli korzystasz z takiej usługi lub wyświetlasz treści stronom trzecim, dane komunikacyjne między Tobą a odpowiednim dostawcą mogą być wymieniane z przyczyn technicznych.

Dostawca odpowiednich usług lub treści może również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Wykorzystując naszą najlepszą wiedzę i przekonanie, skonfigurowaliśmy usługi lub treści od dostawców, o których wiadomo, że przetwarzają dane do własnych celów, aby komunikacja nie miała miejsca w celach innych niż wyświetlanie treści lub usługi na naszej stronie internetowej lub tylko w komunikacji ma miejsce, jeśli aktywnie zdecydowałeś się skorzystać z usługi. Ostateczna odpowiedzialność za przetwarzanie danych w innych celach spoczywa zawsze na dostawcy zewnętrznym.

Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego dostawcy i kontrolera zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych usług i treści przez nas włączonych:

YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

Mapy Google: https://maps.google.com/help/terms_maps.html

Kto odbiera moje dane?

W naszej firmie dostęp do Twoich danych będą miały tylko te strony, które wymagają spełnienia celów określonych w sekcji 4. Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą również uzyskać dostęp do Twoich danych (zwani dalej „procesorami”). Procesorzy wspierają nas poprzez dostarczanie i łatwość obsługi strony internetowej, poprzez wysyłanie newsletterów i e-booków, a także poprzez przeprowadzanie ankiet wśród klientów. Muszą stosować się do naszych poleceń i zapewnić bezpieczeństwo danych oraz poufne traktowanie Twoich danych w ramach zawartych z nimi umów o przetwarzanie danych.

Żadne dane nie są przekazywane innym odbiorcom, takim jak partnerzy reklamowi, dostawcy usług mediów społecznościowych lub banki („strony trzecie”), chyba że przepisy ustawowe tego wymagają lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

W związku z byciem zapisanym do newslettera wyrażasz zgodę i zgadzasz się, żeby Twoje dane zostały przekazane firmom z grupy spółek Arvato Financial Solutions. Wewnętrzne wytyczne dotyczące ochrony danych i wspólne zarządzanie bezpieczeństwem danych zapewniają poufne przetwarzanie danych i zgodność z przepisami prawa ochrony danych. Dane nie są przekazywane w celach innych niż objęte zgodą lub innym stronom trzecim.

 

Czy moje dane zostaną przekazane poza UE lub EOG (transfer do kraju trzeciego)?

Jeśli dostawcy usług i/lub osoby trzecie wymienione w sekcji 5 mają siedzibę poza UE lub EOG, dane użytkownika mogą zostać przeniesione do kraju, który nie zapewnia takiego samego standardu ochrony danych jak UE lub EOG. Taki poziom ochrony danych może być jednak zabezpieczony odpowiednią gwarancją. Taka gwarancja może na przykład obejmować standardowe klauzule umowne dostarczone przez Komisję UE. Jakakolwiek gwarancja może być niepotrzebna, jeśli wyrazisz na to zgodę lub transfer z kraju trzeciego jest wymagany do wykonania naszego stosunku umownego. Komisja Europejska uznała również niektóre kraje trzecie, w których przedsiębiorstwo nie musi również uzyskać odpowiednich gwarancji w tych przypadkach.

Transfer z kraju trzeciego odbywa się za pomocą Google Analytics. Dane są zazwyczaj przechowywane przez Google w UE. Tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak konserwacja techniczna, Google może tymczasowo uzyskać dostęp do danych z USA. W ramach certyfikacji zgodnie z Tarczą Prywatności UE-USA Google zapewnia, że europejski poziom ochrony danych jest gwarantowany w przypadku transferu do kraju trzeciego.

Transfer danych z kraju trzeciego odbywa się również w ramach reklamy. Jedna firma z grupy spółek Arvato Financial Solutions  ma siedzibę poza UE, w Szwajcarii. Komisja Europejska uznała Szwajcarię za bezpieczny kraj trzeci, co oznacza, że można zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych.

Jakie są Twoje prawa do ochrony danych osobowych?

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o przechowywanych danych osobowych dotyczących Ciebie. Jeśli dane dotyczące Ciebie są niepoprawne lub nie są już aktualne, masz prawo zażądać ich poprawienia. Masz również prawo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 17 lub art. 18 RODO. Przysługuje Ci również prawo do otrzymania danych, które podałeś w powszechnie używanym i czytelnym dla komputera formacie (prawo do przenoszenia danych).

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych do pewnych celów, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie z przyszłym skutkiem. Wycofanie zgody należy przesyłać do firmy na adres kontaktowy podany w sekcji 1. Możesz także wycofać wszelkie zgody udzielone na stronie internetowej zgodnie z sekcją 4.3.4.


Zgodnie z art. 21 RODO, masz prawo do wyrażenia sprzeciwu, z powodów związanych z Twoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie do przetwarzania danych osobowych, które dotyczą Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Masz również prawo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z reklamą bezpośrednią. To samo dotyczy zautomatyzowanych procesów przy korzystaniu z pojedynczych plików cookie, jeśli nie są one absolutnie konieczne do świadczenia usług witryny.

Możesz również skontaktować się z organami ochrony danych i złożyć w nich skargę. Właściwym organem jest

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg

 

Königstraße 10 a
70173 Stuttgart
0711 6155410
poststelle@lfdi.bwl.de

Można również skontaktować się z właściwym organem ochrony danych w swoim miejscu zamieszkania.

 

W jakim stopniu odbywa się automatyczne podejmowanie decyzji?

Nie korzystamy z żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w żadnym z celów określonych w sekcji 4.

Patrz sekcja 3.2 / 3.3 dotycząca profilowania

Data niniejszej polityki prywatności 25 lipca 2018 r

Ostatnia modyfikacja 13 marca 2019 r

Kontakt