Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) jest dla nas niezwykle ważna. W poniższym tekście szczegółowo informujemy o danych zebranych podczas Twoich odwiedzin naszych serwisów internetowych (stron internetowych, mediów społecznościowych, blogów itp.), zwanych dalej „stronami internetowymi”, oraz o sposobie ich wykorzystania. Ponadto informujemy o przysługujących Ci prawach oraz środkach technicznych i organizacyjnych, które wdrożyliśmy w celu ochrony przetwarzania Twoich danych.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 12 i nast. rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (zwanego dalej „RODO”)  oraz dostarcza Tobie informacji nt. sposób przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z usług (strony internetowej, mediów społecznościowych, bloga) Arvato infoscore GmbH i jej spółek stowarzyszonych (zwanych dalej „stronami internetowymi”).

1.   Kto odpowiada za przetwarzanie danych?

Arvato infoscore GmbH (zwana dalej „Spółką”)
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221/50 40-0
Internet: www.finance.arvato.com

jest dostawcą strony internetowej i odpowiada za przetwarzanie danych na stronie internetowej. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO.

Możesz skontaktować się z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod wyżej podanym adresem pocztowym z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Ponadto nasza strona internetowa zawiera narzędzia do przetwarzania danych, za które odpowiedzialna jest strona trzecia. Są to wyłącznie spółki powiązane w rozumieniu §15 niemieckiej ustawy o spółkach akcyjnych (AktG) (zwane dalej „Grupą Kapitałową Arvato Financial Solutions”, „Grupą AFS Group” lub „Spółką AFS”). Jeżeli takie czynności przetwarzania są realizowane w ramach odpowiedzialności Spółki AFS, zostanie to wskazane w pkt. 4 niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Pełną listę firm przetwarzających dane, a także ich dane adresowe, osoby kontaktowe oraz informacje uzupełniające dotyczące ochrony danych możesz znaleźć tutaj.

2.   Dane osobowe.

Danymi osobowymi są wszystkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny lub identyfikatora internetowego, takiego jak adres IP lub identyfikator cookie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie zgodnie z prawem. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie podczas odwiedzin na stronie internetowej i korzystania ze strony internetowej oraz w przypadku, gdy Spółka posiada na to zgodę prawną.

3.   Jakie dane będą gromadzone?

Podczas odwiedzin na stronie internetowej informacje są gromadzone automatycznie przez komputer wysyłający żądanie (dalej: „dane dostępowe”). Dane dostępowe obejmują logi serwera, które zazwyczaj składają się z informacji o rodzaju i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym, dostawcy usług internetowych, dacie i godzinie korzystania ze strony internetowej, witrynach wcześniej odwiedzanych i nowo odwiedzanych za pośrednictwem danego komputera oraz adresie IP komputera. Z wyjątkiem adresu IP, logi serwera nie stanowią informacji umożliwiających identyfikację osoby. Adres IP stanowi taką informację jeżeli jest stały podczas korzystania z połączenia internetowego, a dostawca usług internetowych może go przypisać konkretnej osobie.

Jeśli kontynuujesz korzystanie ze strony internetowej, będziemy przetwarzać dane Twojego spseudonimizowanego profilu użytkownika i/lub dane, które wprowadzisz na stronę internetową (np. słowa wyszukiwania, dane logowania, oceny, formularze lub dane do umowy, dane dotyczące kliknięć).

Co do zasady możesz korzystać z usług oferowanych na stronie internetowej bez podawania swoich danych, np. aby dowiedzieć się więcej o nas.

Szczegółowy opis celów, okresów i podstaw prawnych przetwarzania przez nas takich danych znajduje się w pkt. 4 niniejszej Polityki Prywatności.

4.   W jakim zakresie i w jakim celu gromadzimy Twoje dane?

Cele przetwarzania danych na stronie internetowej mogą wynikać z wymogów technicznych, umownych lub prawnych, a w stosownych przypadkach ze zgody.

Spółka wykorzystuje dane, o których mowa w ust. 3, oraz dane, o których mowa w ust. 4, m.in. w celu:

 • udostępnienia naszej strony internetowej, w tym podejmowania działań mających na celu zapewnienie niezakłóconej obsługi, zapobieganie oszustwom i włamaniom oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów
 • zapewnienia komunikacji, obsługi klienta i/lub podejmowania działań poprzedzających zawarcie umowy lub związanych z jej realizacją
 • poprawy obsługi strony internetowej
 • monitorowania sieci i analizy zachowań użytkowników

Dalsze informacje na temat wymienionych celów przetwarzania danych można znaleźć w kolejnych punktach niniejszej Polityki Prywatności, a jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celach innych niż wymienione powyżej, otrzymasz w dalszej części informacje o celu, sposobie, okresie, podstawie prawnej oraz, w stosownych przypadkach, o różnych administratorach danych.

 

4.1 Korzystanie z plików cookie za pośrednictwem menadżera zgód na pliki cookie

Cookie są małymi plikami tekstowymi wykorzystywanymi przez strony internetowe w celu zwiększania efektywności obsługi dla użytkownika. Korzystamy z plików cookie w celu personalizacji treści i ogłoszeń oraz analizy ruchu na naszej stronie internetowej. Dzielimy się również informacjami o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony internetowej z naszymi partnerami analitycznymi.
 
Z mocy prawa możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeżeli są one absolutnie niezbędne do obsługi strony internetowej. W przypadku wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Zgodę możesz zmienić lub cofnąć w dowolnym momencie za pomocą naszego menadżera zgód na pliki cookie.
 
Strona internetowa wykorzystuje różne rodzaje plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez strony trzecie, które pojawiają się na naszych stronach. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie znajdziesz w menadżerze treści plików cookie.

 1. Niezbędne pliki cookie wspomagają korzystanie ze strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak poruszanie się po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony. Bez tych plików cookie strona internetowa nie działa prawidłowo.
 1. Funkcjonalne pliki cookie mają pomóc nam jako właścicielowi strony internetowej zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające stronę wchodzą z nami w interakcje, poprzez gromadzenie i przekazywanie informacji w sposób anonimowy.
 2. Marketingowe pliki cookie umożliwiają nam optymalizację środowiska użytkownika i ustalenie zasięgu strony internetowej. Dzięki tym plikom cookie możemy rejestrować i oceniać zachowania użytkowników na stronie internetowej. Monitorowanie sieci nie wymaga jednak osobistej identyfikacji danego użytkownika. Zatem po rejestracji Twoich danych dostępowych, zapisany adres IP nie jest wykorzystywany lub jest wykorzystywany wyłącznie w formie skróconej (o ostatni oktet) i tworzy się spseudonimizowane profile. Osobiste profile użytkowników są tworzone tylko w wyjątkowych przypadkach oraz jeśli wyrazisz zgodę na dany pliku cookie za pośrednictwem naszego menadżera zgód na pliki cookie. Te pliki cookie mogą na ogół udostępniać zgromadzone informacje innym organizacjom lub reklamodawcom. Są to stałe pliki cookie, które niemal zawsze pochodzą od stron trzecich. Monitorowanie sieci jest zazwyczaj realizowane na bieżąco przez naszych dostawców usług, którzy przetwarzają profile użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, a nie do własnych celów. Zapewniają to umowy dotyczące realizacji zamówień. Jeżeli usługodawca ma siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (zwanym dalej „UE” lub „EOG”), następuje przekazywanie danych do kraju trzeciego. Jest to dozwolone jeśli wyrazisz na to zgodę, jeśli zapewniamy ochronę danych na odpowiednim poziomie lub jeśli Komisja Europejska uznała dane państwo trzecie za państwo bezpieczne. Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich dla poszczególnych usług zawarto w dalszej części dokumentu. Więcej informacji na temat odbiorców Twoich danych i przekazywania danych do państw trzecich można znaleźć w pkt. 6 i 7 niniejszej Polityki Prywatności.

 

 

4.1.1 Podstawa prawna czynności przetwarzania

Podstawą prawną stosowania funkcjonalnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapewnienia sprawności technicznej strony internetowej. Podstawą prawną stosowania opcjonalnych plików cookie służących rejestracji i ocenie spseudonimizowanych profili użytkowników jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z tym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody udzielonej za pomocą naszego menadżera zgód na pliki cookie.

4.1.2 Okres przechowywania i usuwanie danych

Dane gromadzone i oceniane przy zastosowaniu funkcjonalnych i opcjonalnych plików cookie są zazwyczaj przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich stosowania. Okres przechowywania analitycznych plików cookie wynosi jednak maksymalnie 24 miesiące (około 2 lata).

4.1.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z zastosowaniem funkcjonalnych plików cookie zgodnie z art. 21 RODO z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanym w pkt. 1. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, możesz korzystać ze strony internetowej wyłącznie w ograniczonym zakresie lub wcale.

Ponadto możesz w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w zakresie stosowania opcjonalnych plików cookie. Sprzeciw można zgłosić w sposób techniczny poprzez rezygnację w naszym menadżerze zgód na pliki cookie na stronie internetowej lub stosując techniczne usunięcie plików cookie przy pomocy przeglądarki, z której korzystasz. Tutaj znajdziesz naszego menadżera zgód na pliki cookie:

4.2 Spersonalizowany newsletter

Na stronie internetowej istnieje możliwość subskrypcji bezpłatnych newsletterów. W przypadku otrzymywania newslettera, przetwarzamy Twój adres e-mail, nazwę Twojej firmy oraz nazwę kraju na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie przy rejestracji. Procesy rejestracji/subskrypcji newsletterów zawsze podlegają dwustopniowej procedurze zatwierdzania. Po rejestracji i udzieleniu zgody wyślemy wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych i w razie potrzeby wykazać udzielenie przez Ciebie zgody, przechowujemy dane dostępowe wprowadzone podczas rejestracji, a także komunikat potwierdzający rejestrację oraz treści użyte w tym celu. Po potwierdzeniu, zapisujemy Cię do newslettera, a Twoje dane przechowujemy w naszej bazie danych klientów.

Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie naszego bezpłatnego spersonalizowanego newslettera, będziemy gromadzić dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej oferty internetowej, aby odpowiednio optymalizować nasze usługi i dostosowywać je (newsletter i inne treści) do Twoich wymagań. W tym celu na komputerze przechowuje się jeden lub więcej plików cookie, które służą do gromadzenia danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych oraz do przechowywania i przetwarzania danych na serwerach naszego narzędzia do automatyzacji marketingu. Zgromadzone dane są łączone z danymi osobowymi podanymi na stronie internetowej w celu utworzenia profilu. Możesz zatrzymać tworzenie profilu, wyłączając funkcję cookie w przeglądarce.

 

4.2.1 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Wysyłka naszego newslettera i pobieranie naszych treści ma na celu informowanie klientów biznesowych o produktach, rozwiązaniach i usługach naszych jednostek biznesowych, jakimi są: zarządzanie tożsamością i oszustwami, zarządzanie ryzykiem kredytowym, usługi płatnicze i finansowe oraz zarządzanie należnościami, a także o różnych wydarzeniach. Taką różnorodność działalności możemy osiągnąć wyłącznie dzięki pomocy innych spółek z Grupy Arvato Financial Solutions, dlatego mamy prawo, za Twoją zgodą, przekazywać Twoje dane w ramach naszej grupy kapitałowej w celach promocyjnych. Wykaz spółek z Grupy Kapitałowej Arvato Financial Solutions Group jest dostępny tutaj.

Nieodpłatny spersonalizowany newsletter ma na celu informowanie (potencjalnych) klientów biznesowych o produktach, rozwiązaniach i usługach naszych jednostek biznesowych oraz o wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych podczas rejestracji i subskrypcji newslettera jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO / § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „UWG”).

 4.2.2 Okres przechowywania lub kryteria jego określania

Twoje dane zostaną zapisane podczas subskrypcji danego newslettera. Po rezygnacji Twoje dane będą przechowywane przez okres 1 roku w celu wykazania, że dla newslettera została uzyskana Twoja zgoda i że działaliśmy zgodnie z prawem. To samo ma zastosowanie w przypadku wycofania przez Ciebie zgody. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach reklamowych.

4.2.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Zgodę w zakresie wysyłania spersonalizowanych newsletterów można wycofać w dowolnym momencie poprzez przekazanie Spółce powiadomienia o wycofaniu zgody na adres e-mail newsletter-abbestellung@finance.arvato.com lub korzystając z sekcji „Rezygnacja z newslettera”. Sprzeciw można również zgłosić za pomocą linku do rezygnacji zawartym we wiadomości e-mail z newsletterem.

4.3. Spersonalizowany newsletter a pobieranie e-booków/białych ksiąg/opracowań

W zamian za pobieranie białych ksiąg/e-booków/opracowań (dalej „treści”) dotyczących spraw bieżących z obszarów wchodzących w zakres naszej działalności, uzgodniliśmy z Tobą wysyłkę spersonalizowanego newslettera.

W ramach tego uzgodnienia w celu wysłania newslettera przetwarzamy adres e-mail, nazwę Twojej firmy oraz nazwę wskazanego przez Ciebie kraju. Proces subskrybowania newsletterów podlega dwustopniowej procedurze zatwierdzenia. W ramach tej procedury po dokonaniu rejestracji wyślemy wiadomość na podany przez Ciebie adres e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji. Aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu danych i w razie potrzeby wykazać istnienie takich uzgodnień, przechowujemy dane dostępowe wprowadzone podczas rejestracji, komunikat potwierdzający rejestrację oraz treści użyte w tym celu.

Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie naszego bezpłatnego spersonalizowanego newslettera, będziemy gromadzić dane statystyczne dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, aby odpowiednio optymalizować naszą ofertę i dostosowywać ją (newsletter i inne treści) do Twoich potrzeb. W tym celu na komputerze przechowuje się jeden lub więcej plików cookie, które służą do gromadzenia danych w celach marketingowych i optymalizacyjnych oraz do przechowywania i przetwarzania danych na serwerach naszego narzędzia do automatyzacji marketingu. Zgromadzone dane są łączone z danymi osobowymi podanymi na stronie internetowej w celu utworzenia profilu. Możesz zatrzymać tworzenie profilu, wyłączając funkcję cookie w przeglądarce.

Po potwierdzeniu zostajesz zarejestrowany do newslettera, a Twoje dane zostaną zapisane w naszej bazie danych klientów.

4.3.1 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Wysyłka naszego newslettera i pobieranie naszych treści ma na celu informowanie klientów biznesowych o produktach, rozwiązaniach i usługach naszych jednostek biznesowych, jakimi są: zarządzanie tożsamością i oszustwami, zarządzanie ryzykiem kredytowym, usługi płatnicze i finansowe oraz zarządzanie należnościami, a także o różnych wydarzeniach. Taką różnorodność działalności możemy osiągnąć wyłącznie dzięki pomocy innych spółek z Grupy Arvato Financial Solutions, dlatego mamy prawo, za Twoją zgodą, przekazywać Twoje dane w ramach naszej grupy kapitałowej w celach promocyjnych. Wykaz spółek z Grupy Kapitałowej Arvato Financial Solutions Group jest dostępny tutaj.

Nieodpłatny spersonalizowany newsletter ma na celu informowanie (potencjalnych) klientów biznesowych o produktach, rozwiązaniach i usługach naszych jednostek biznesowych oraz o wydarzeniach. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych podczas rejestracji i subskrypcji newslettera jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO / § 7 ust. 2 pkt. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „UWG”).

4.3.2 Okres przechowywania lub kryteria jego określania

Twoje dane będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera. Po rezygnacji Twoje dane będą przechowywane przez okres 1 roku w celu wykazania, że dla newslettera została uzyskana Twoja zgoda i że działaliśmy zgodnie z prawem. To samo ma zastosowanie w przypadku wycofania przez Ciebie zgody. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzania danych w celach reklamowych.

4.3.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Zgodę na takie przetwarzanie można wycofać w dowolnym momencie poprzez przekazanie Spółce powiadomienia o wycofaniu zgody na adres e-mail newsletter-abbestellung@finance.arvato.com lub korzystając z sekcji „Rezygnacja z newslettera”. Sprzeciw można również zgłosić za pomocą linku do rezygnacji zawartym we wiadomości e-mail z newsletterem.

 

4.4 Ankiety wśród klientów biznesowych

Jeśli łączy nas współpraca biznesowa, od czasu do czasu będziemy wykorzystywać Twoje dane w celu przeprowadzenia ankiety wśród klientów, aby ocenić poziom Twojego zadowolenia z naszych usług i wskazać obszary do doskonalenia. Udział w badaniu jest dobrowolny, a badanie jest realizowane wyłącznie z udziałem klientów, którzy wyrazili na to zgodę przy nawiązywaniu współpracy. Badanie przeprowadzane jest przy pomocy usługodawców, którzy jako podmioty przetwarzające realizują nasze polecenia w zakresie przetwarzania. Przed przeprowadzeniem ankiet dokonaliśmy sprawdzenia tych usługodawców pod kątem ochrony danych.

4.4.1 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Celem badania jest doskonalenie naszych produktów i usług oraz budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z klientami. Podstawą prawną badania na gruncie przepisów o ochronie danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że chcemy zapewnić naszym klientom kanał do regularnego i sprawnego zgłaszania krytycznych uwag, abyśmy mogli odpowiednio dostosowywać nasze usługi.

4.4.2 Okres przechowywania lub kryteria jego określania

Wykorzystane dane są przechowywane w naszym systemie CRM (tj. systemie do zarządzania relacjami z klientami) przez okres obowiązywania zawartej pomiędzy nami umowy. Po zakończeniu obowiązywania umowy dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia ostatniego badania zadowolenia klienta, a następnie zostaną zablokowane do wykorzystywania w tym celu.

4.4.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów ankiety dla klientów biznesowych. W każdej wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału znajduje się odpowiednia uwaga. Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo zażądać usunięcia swoich danych zgodnie z art. 17 RODO. Ponadto masz prawo do sprostowania swoich danych i otrzymywania informacji o przechowywanych przez nas danych.
Aby skorzystać z praw osoby, której dane dotyczą, należy napisać na adres podany w pkt. 1 lub wysłać wiadomość e-mail na adres: newsletter-abbestellung@finance.arvato.com.

4.5 Podania online

Na tej stronie Grupa AFS publikuje ogłoszenia o pracę. Z poziomu ogłoszenia o pracę następuje przekierowanie do ogólnogrupowego serwisu dla kandydatów. W związku z tym faktyczne przetwarzanie danych na potrzeby procedury składania podań przez internet nie odbywa się na tej stronie internetowej.

4.5.1 Zrzeczenie się odpowiedzialności za ochronę danych

Za ogłoszenia o pracę odpowiada firma, która opublikowała ogłoszenie o pracę i poszukuje nowych pracowników. To ona otrzymuje Twoje dane po otrzymaniu podania. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba że wymaga tego prawo lub wyrazisz na to zgodę.

Dalsze informacje na temat obowiązków, celu przetwarzania danych oraz podstawy prawnej, a także ewentualnych odbiorców i okresu przechowywania znajdują się w danym ogłoszeniu o pracę. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dotyczących konkretnej procedury składania wniosków online można znaleźć podczas rejestracji i tworzenia profilu kandydata.

4.5.1 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Po otrzymaniu Twojego podania przez internet, w odpowiedzi na dane ogłoszenie o pracę, dane będą przetwarzane do celów postępowania rekrutacyjnego. Na wypadek nawiązania stosunku pracy, interes potencjalnego pracodawcy polega na tym, by zapewnić posiadanie przez kandydata niezbędnych kompetencji zawodowych oraz osobistych na obsadzane stanowisko.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych odbywa się zatem w celu ewentualnego nawiązania z Tobą współpracy lub stosunku pracy.

4.5.2 Okres przechowywania lub kryteria jego określania

Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania stosunku pracy. Po wypełnieniu podania internetowego i podjęciu decyzji o zatrudnieniu Twoje dane zostaną usunięte po upływie ustawowego okresu przechowywania (obecnie 6 miesięcy).

4.5.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Z uwagi na obowiązującą podstawę prawną nie przysługuje prawo sprzeciwu wobec opisanej procedury przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie, możesz skontaktować się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych w pkt. 1.

4.6 Kontakt mailowy i telefoniczny

Strona internetowa oferuje możliwość kontaktu ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez telefon. Jeśli skorzystasz z tej opcji, wprowadzone dane, w tym Twój adres e-mail i/lub numer telefonu, oraz Twoje zapytanie zostaną przekazane Spółce. W zależności od zapytania (np. pytania dotyczące produktów i usług firmy, dochodzenie praw osoby, której dane dotyczą), Twoje dane kontaktowe będą podlegały dalszemu przetwarzaniu (z pomocą naszych usługodawców).

4.6.1 Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na przetwarzaniu Twojego zapytania i prowadzeniu dalszej komunikacji. Jeżeli celem kontaktu jest zawarcie umowy ze Spółką, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4.6.2 Okres przechowywania lub kryteria jego określania

Po rozpatrzeniu zapytania i zakończeniu dalszej komunikacji dane kontaktowe zostaną usunięte. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, gdy Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy ze Spółką lub dochodzisz swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, na przykład w zakresie udzielenia informacji o przetwarzanych danych. W tym celu dane będą przechowywane do czasu wypełnienia zobowiązań umownych i/lub prawnych, przy czym okresy przechowywania nie wykluczają ich usunięcia. Następuje to regularnie po upływie 6 miesięcy.

4.6.3 Prawo do sprzeciwu i usunięcia danych

Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych kontaktowych pod warunkiem, że istnieją uzasadnione powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu, skontaktuj się z nami pod adresem kontaktowym podanym w pkt. 1. W przypadku sprzeciwu komunikacja nie może być kontynuowana. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przechowywanie danych kontaktowych jest niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy lub dochodzenia Twoich praw jako osoby, której dane dotyczą.

5.     Kto odbiera moje dane?

Dostęp do Twoich danych w Spółce mają te działy, którym są one niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt. 4. Dostęp do Twoich danych mogą także otrzymać usługodawcy Spółki (tzw. „podmioty przetwarzające”, np. centra danych, formy hostingowe, dostawcy usług wsparcia infrastruktury informatycznej lub projektowania stron internetowych). Umowy powierzenia przetwarzania danych gwarantują, że ci dostawcy usług są związani instrukcjami oraz zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych i przetwarzania ich z zachowaniem obowiązku poufności.

6.     Czy moje dane będą przekazywane poza UE lub EOG (przekazywanie do kraju trzeciego)?

Jeżeli usługodawcy i/lub osoby trzecie spoza UE/EOG, o których mowa w pkt. 4 , przetwarzają Twoje dane w celach, o których mowa w pkt. 4, może to skutkować przekazaniem Twoich danych do kraju, w którym nie można zagwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego w UE/EOG. Taki poziom ochrony danych można jednak zapewnić za pomocą odpowiednich gwarancji. Odpowiednią gwarancję mogą stanowić standardowe klauzule umowne wskazane przez Komisję UE. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r. (sprawa C-311/18) usługodawcy w krajach trzecich, z którymi współpracujemy, są zobowiązani do ujawnienia nam odpowiednich dodatkowych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych, jakie zostały przez nich wdrożone w celu przeciwdziałania mechanizmom kontroli państwowej. W razie wątpliwości co do zgodności z prawem takiego przetwarzania danych, konkretni usługodawcy będą zobowiązani do odpowiedniego dostosowania swoich środków technicznych i organizacyjnych.

Kopię takich gwarancji można uzyskać na żądanie, korzystając z danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1.

Odstępstwo od gwarancji jest możliwe w szczególnych okolicznościach, takich jak zgoda lub konieczność przekazania danych do kraju trzeciego w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Tobą a Spółką. Komisja UE uznała również niektóre kraje trzecie za bezpieczne, Spółka może więc również w takim przypadku odstąpić od odpowiednich gwarancji.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego ma miejsce m.in. w następujących przypadkach:

 • W zakresie dostarczenia i skonfigurowania strony internetowej korzysta się z usługodawców, których centra danych znajdują się w państwie trzecim lub którzy mogą uzyskać dostęp do centrów danych w Unii Europejskiej lub w EOG z oddziału w państwie trzecim, który firma uzgodniła z tymi usługodawcami, na mocy standardowych klauzul umownych, w celu zapewnienia zgodności z europejskim poziomem ochrony danych.
 • Usługi monitorowania sieci są wykorzystywane przez dostawców usług, których centra danych znajdują się w państwie trzecim lub którzy mogą uzyskać dostęp do centrów danych w Unii Europejskiej lub w EOG z oddziału w państwie trzecim. Spółka uzgodniła z tymi dostawcami usług przestrzeganie europejskiego poziomu ochrony danych za pomocą standardowych klauzul umownych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

7.   Jakie prawa mi przysługują w zakresie ochrony danych?

Masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych, które Cię dotyczą. Jeśli dane dotyczące Ciebie są niepoprawne lub nieaktualne, masz prawo zażądać ich sprostowania. Masz również prawo zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 17 lub art. 18 RODO. Przysługuje Ci również prawo do otrzymania danych, które podałeś, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (prawo do przenoszenia danych). W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonych celach, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody należy przesyłać do Spółki na adres kontaktowy podany w pkt. 1. Zgodnie z art. 21 RODO przysługuje Ci również prawo wniesienia w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych realizowanego zgodnie z podstawą prawną, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możesz również skontaktować się z urzędem ochrony danych i złożyć skargę. Urzędem właściwym dla Spółki jest

Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Landu Badenia-Wirtembergia

Königstraße 10 a
70173 Stuttgart
0711 6155410
poststelle@lfdi.bwl.de

Możesz również skontaktować się z urzędem ochrony danych właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

 1. W jakim zakresie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Nie korzystamy z żadnych w pełni zautomatyzowanych procesów podejmowania decyzji w żadnym z celów określonych w pkt 4.

 

 1. Czy stosuje się profilowanie?

W celach, o których mowa w pkt. 4, nie stosuje się profilowania.

 

 1. Aktualizacja informacji o ochronie danych

W przypadku zmian niniejszej Polityki Prywatności, informacja o zmianach zostanie zamieszczona w niniejszej polityce, na stronie głównej oraz w innych odpowiednich miejscach.

 

Informacja o ochronie danych osobowych według stanu na: luty 2021 r.